Muhasebat, 'Sendika ödeneğini ödemeyin' dedi

10 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile 375 sayılı KHK'nın sendika ödeneği verilmesine esas maddesinin birinci fıkrası iptal edilmiştir. 10 Kasım 2009 tarihinde yayımladığımız haberde, bu ödemenin artık verilemeyeceğini, gerekçeleriyle birlikte açıklamıştık. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü de bugün bir açıklama yayımladı ve maaş hesaplamasında kullanılan yazılımda gerekli değişikliğin yapılığını duyurdu. İşte Muhasebat Genel Müdürlüğünün yazısı

Haber Giriş : 11 Kasım 2009 22:34, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bilindiği üzere 10 Kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 25.06.2009 gün ve Esas Sayısı 2006/94, Karar Sayısı 2009/92 nolu karar ile 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine alınan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sendika ödemesi bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele ek ödemesi yapılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 1. maddesi ile 27/06/1984 günlü 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen ek madde 4'ün 1. fıkrası, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş bulunmaktadır. Buna göre yazılımda gerekli değişiklik yapılmış olup maaş hesaplama ve ödeme emrinin muhasebeleştirilmesinde aşağıda anlatıldığı gibi değişiklik yapılması gerekmektedir.

1. İlgili harcama biriminin maaşı hesaplatılmış ve maaş hesaplama formundan MUHASEBELEŞTİR butonu ile ödeme emri belgesi muhasebeleştirilerek işlem numarası alınmışsa (fiş durumu B) öncelikle muhasebe kayıt formundan ilgili fiş işlem numarası ile ekrana getirilecek (bu işlemi 505 yetki seviyesine sahip personel-müdür veya müdür vekili) yapabilmektedir. Forum üzerinde bulunan maaş düzelt butonuna basılacaktır.

Muhasebe kayıt formundan iptal edildikten sonra personel modülünde bulunan maaş hesaplama formundan AY bilgisi seçilip KURUM ve BİRİM kodu yazılarak ONAY İPTAL butonuna basılacak ve ilgili birimin maaşı yeniden hesaplatılacak ve imza süreci tamamlattırılacaktır.

2. Ödeme emri belgesi muhasebeleştirilip onaylanması durumunda (Yevmiye numarası alınmışsa) hazineden nakit talebinin yapılması söz konusu tutarın ise ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınması değerlendirilmektedir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Bu Habere Tepkiniz