Sözleşmeli sağlık personeli alımında mağduriyet yaşanmaması ÖSYM'ye bağlı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2009 11:58, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Sözleşmeli sağlık personeli alımına başvurular, 29 aralık 2009 tarihi itibariyle sona ermiştir. ÖSYM'nin sınav sonuçlarını yılbaşından önce açıklaması gerekmektedir. Aksi halde çok sayıda sözleşmeli sağlık personeli mağdur olacaktır. zira 1 Ocak 2010'dan itibaren hizmet sözleşmesini fesih eden bir 4/B'li 1 yıl boyunca hiçbir kurumda 4/B'li olarak görev alamayacaktır.

4/B'DEKİ DÜZENLEME

5917 sayılı torba Kanun 10 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kanun, 657 sayılı kanunda yer alan sözleşmeli personel maddesini değiştirmiştir. 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendine eklenen ve 1/1/2010'dan geçerli olmak üzere uygulanacak yeni bölüm şu şekildedir:

"?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.?

Dikkat edileceği üzere madde metni, sözleşmesini fesih eden kişinin hiçbir kamu kurumuna bir yıl boyunca sözleşmeli olarak atanamamasını öngörmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞININ HATASI

Sağlık Bakanlığı aralık ayının son günlerinde ilana çıkarak büyük bir hata yapmıştır. Bakanlık, kılavuzda şu şekilde bir açıklamaya yer vermiştir: "3. Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, 28/03/2009 tarihinden sonra hizmet sözleşmelerini kendi istekleriyle feshedenler, bu pozisyonlara tercih yapamayacaktır. Tercih yapıp yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır."

Bu açıklama, kanunda yapılan değişiklikten dolayı yetersiz bir açıklamadır. Zira sonuçlar yılbaşından sonra açıklanacak gibidir ve bu halde diğer kurumlarda çalışıp da istifa edip Sağlık Bakanlığına geçmek isteyenler büyük bir sorun oluşturacaktır. Aslında ilan Aralık ayının başında yayımlansa ve sonuçlar 15 aralık gibi açıklansa idi sorun oluşmayacaktı. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere 1 Ocak 2010'dan sonra yeni bir döneme geçilecektir. Gerek üniversitelerde gerekse de diğer kamu kurumlarında 4/B'li olarak çalışmakta olup, 2009/8 sözleşmeli sağlık personeli alımına başvuran çok sayıda aday bulunmaktadır. 2009/8 sözleşmeli sağlık personeli alımına yerleşen 4/B'li bir aday 1 Ocak'tan itibaren istifa edemeyecektir. Zira istifa ederse 1 yıl geçmedikçe hiçbir yerde 4/B'li sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilmeyecektir.

SORUNUN ÇÖZÜM MERCİ ÖSYM'DİR

Yaşanan sorunu ancak ÖSYM çözebilir. Zira başvurular elektronik ortamda alınmıştır. MEB, son başvuru tarihi olan 28 Aralık olan sözleşmeli öğretmen alımında sonuçları 30 Aralık 2009 tarihi itibariyle açıklayabilmektedir. ÖSYM'nin de bir hafta veya daha uzun bir süre beklemeden sonuçları bugün (30 Aralık) açıklaması gerekmektedir. Sonuçlar bugün veya en geç yarın açıklanırsa, üniversiteler ve diğer kurumlarda 4/B'li olarak çalışanlar istifalarını ayarlayabilecektir.

Sağlık Bakanlığının, hem kadroların boş kalmaması hem de adayların mağdur olmaması için ÖSYM nezdinde girişimde bulunarak sonuçları bugün veya engeç yarın açıklatması ve sonrasında hemen bir duyuru yayımlası gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz