Amirin memurundan düşük maaş alması sona erdi

Ek ödeme 16 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir. (Son hali için tıklayın.) Karar ilk çıktığında, amir memurundan daha düşük maaş almaya başladığı için yoğun olarak eleştirilmişti. Gelen eleştiriler üzerine 30 Aralık 2008'de bir değişiklik yapıldı. Ancak bu değişiklik tüm amirleri değil sadece THS'de başmühendis, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı; SHS'da ise veteriner hekim kökelnli olan amirleri kapsıyordu. Son değişiklik bugün yapıldı.

Şube müdürlerinin de ek ödemesi arttırıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2010 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

YAPILAN YENİ DEĞİŞİLİK

"GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere; bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlardan 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelinin "(A)" bölümü ile (III) sayılı Cetvelin (B) bölümünde yer alanlar için ek ödeme oranı %100 olarak, (III) sayılı Cetvelin (F) bölümünde yer alanlar için %90 olarak uygulanır."

ESKİ MADDE HÜKMÜ

"GEÇİCİ MADDE 1 ? ( 30/12/2008 tarihli Resmi Gazete) (1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ekli "Ek Ödeme Cetveli"nin "A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (a) ve (b) sıraları ile aynı kısmın "3-Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (d) sırasında sayılan kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlar için ek ödeme oranı %100 olarak uygulanır."

DEĞERLENDİRME

Eski hüküm sadece THS'de başmühendis, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı; SHS'da ise veteriner hekim kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlar için ek ödeme oranını %100 olarak düzenlemekteydi.

Yeni hükümde sınıf ve unvan ayrımı kaldırılmıştır.

Makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere; "bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında" bulunanlarla ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Sayılan bu kadrolarda bulunanlardan yan ödeme kararnamesinin (II) sayılı Cetvelinin "(A)" bölümü ile (III) sayılı Cetvelin (B) bölümünde yer alanlar için ek ödeme oranı %100 olarak, (III) sayılı Cetvelin (F) bölümünde yer alanlar için %90 olarak uygulanacaktır.Yan ödeme kararnamesi için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz