Sağlık Bakanlığı Personeli olup, Nakil İsteyeceklerin Dikkatine

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 11. maddesinde 5 ve 6. hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici görevlendirme yapılabileceği, ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme yapılamayacağı, 14 ve 15. maddelerinde 1 ve 2 nci hizmet bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına ilk defa ve yeniden atama yapılmayacağı, 17. maddesinde kurumlararası atamada kadroların sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirleneceği, 19. maddesinde sağlık özründen dolayı nakillerin sırasıyla D ve C grubu illere, 20. maddesinde eş durumu atamalarının genel prensip olarak D veya C hizmet grubu illerine yapılacağı belirtilmiş olup, bu maddelerde geçen illerin hizmet gruplarına göre dağılımı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Haber Giriş : 08 Mart 2005 00:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil yönetmeliğinin son hali için tıklayın.

Yukarıda yer verilen yönetmeliğin;
- 11. maddesi geçici görevlendirmeyi,
- 14. maddesi ilk defa atamayı,
- 15. maddelesi yeniden atamayı, (İstifa eden personelin dönüşü)
- 17. maddesi kurumlararası naklen atamayı,
- 19. maddesi sağlık özründen dolayı nakilleri,
- 20. maddesi eş durumundan yapılan nakilleri,
- 21. maddesi olağanüstü hallerde (can güvenliğin tehlikeye düşmesi ve boşanma)atamayı,
- 22. maddesi sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamayı,
- 24. maddesi hizmet gereği nedenlerinden dolayı yapılacak nakilleri,
- 26. maddesi üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesine atanmayı,
- 28. maddesi re'sen atamayı,
düzenlemektedir.

Yukarıda yer verilen maddelerde sıklıkla hizmet bölgesi ve hizmet grubu kavramları geçmektedir. İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre sınıflandırılmış şekline hizmet bölgesi; Personel dağılım cetveline göre karşılama oranları çerçevesinde belirlenen il gruplarını ise hizmet grubu denmektedir. İller hizmet bölgesine göre 6 bölgeye, hizmet grubuna göre ise A, B, C ve D olmak üzere 4 bölgeye ayrılmıştır.

İllerin Bölgelerini görmek için tıklayın.

İllerin bölge/grup sıralaması için tıklayın.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber