İkinci yarı yılda öğretmenliğe başlayanlar, ödeneği alabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığının şubat ayında gerçekleştirdiği ilk defa atama ile 10 bine yakın yeni öğretmen atanmıştır. Ancak bu öğretmen adaylarının öğretim yılına hazırlık ödeneğini alıp almayacağı sorusu sık sık sitemize yöneltilmektedir. Hatırlanacağı üzere, bu konuda, geçen yıl çok sayıda haber yapmıştık. Ancak, özelikle yeni atanan öğretmenlerden gelen soruların yoğunluğu nedeniyle yeni bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Bu noktada, haber detayına geçmeden, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin şubat ayında atanan 10 bine yakın öğretmene de verilmesi gerektiğini düşündüğümüzü belirtmek istiyoruz. Burada, en büyük görev, öğretmen sendikalarına düşmektedir. Gerekçeli açıklama için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2005 00:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Geçen yıl yapmış olduğumuz açıklamada şu hususlara yer vermiştik:

"Bu konu ile ilgili olarak yazdığımız cevapları takip eden okurlarımız Sayıştay Başkanlığının 10.5.2000 tarihli kararına sık sık atıfta bulunduğumuzu hatırlayacaklardır. Sayıştay Başkanlığı bu kararında özetle şu görüşe varmıştır: "Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden, ilk ataması yapılarak 2.10.1998 tarihinde göreve başlayan öğretmene söz konusu ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır" (Sayıştay 5.Dairesinin 10.05.2000 tarih ve 9812 no'lu kararı)

Yukarıda yer vermiş olduğumuz Sayıştay Başkanlığının kararı, öğretim yılı başlangıcından sonra göreve başlayan öğretmene, niçin öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi gerektiğinin gerekçesini belirtmektedir. Bu ödenek, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödenmektedir. Sayıştay Başkanlığının, bir hükmün sadece lafzi yorumu ile yetinmeyerek o hükmün konuluş amacındaki maksadı da dikkate alan bu yorumu, bize göre de doğru bu yorumdur. Bu yorum gereğince, gerek öğretim yılının başlangıcında aylıksız izinli olan ve öğretim yılı başladıktan bir süre sonra göreve başlayan öğretmenlerin gerekse de istifa ettikten sonra öğretim yılı içinde göreve geri dönen öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğini alabilmesini gerekmektedir."

Yukarıdaki açıklama ve yer verilen Sayıştay kararı, çok açık olarak, öğretim yılının başlangıcından sonra göreve başlayan öğretmenlere de bu ödeneğin verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Ancak, Şanlıurfa Memur-Sen'in sitemize gönderdiği bir Sayıştay Kararı bu konuda daha da açıktır. Karara aşağıda yer veriyoruz.

"Kararın Çeşidi : 3.Daire Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 209
Kararın Tarihi : 06.01.1998
Karaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1995
"Öğretmenlerin göreve ikinci yarı yılda başlaması "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği"ni almalarına engel değildir. Yılda bir kez ödenen bu miktar, öğretmenin bir öğretim yılı için hazırlığı karşılığıdır. Hak sahibi öğretmenlere aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığına,"

Yukarıda belirtmiş olduğumuz 3. Dairenin 209 nolu kararında da görüleceği üzere ikinci yarı yılda göreve başlayan öğretmenlerin bu ödeneği alması mümkündür. Bu bağlamda öğretmen sendikalarının, aday öğretmenin adaylıktan kaynaklanan statüsü gereğince bu ödemeyi talep edemeyeceğini göz önüne alarak, gerekli girişimlerde bulunmaları ve öğretmen adaylarına yardımcı olmaları gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber