Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğüne geçici görevlendirme yapılacak

Haber Giriş : 09 Mart 2005 13:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

 

Yetişmiş İnsan Gücü Çalışması Kapsamında, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğünde Geçici Görevlendirilmek Üzere Sağlık Personeli Alınacaktır.

Günümüzde, insan kaynakları planlaması, kurum başarısının en önemli dayanaklarından biridir. Etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunun sağlanması için yetişmiş, alanında bilgi ve deneyim sahibi olan insan gücüne gereksinim bulunmaktadır.

Sağlık sektöründeki gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek teşkilata; eğitim, araştırma, geliştirme, danışmanlık ve yayıncılık alanlarında hizmet vermekte olan Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalarda görev almak isteyecek kamu sağlık personeli arasından yetişmiş insan gücü seçme amacıyla bazı çalışmalar yürütmektedir.

Halen Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapmakta olan ve Bakanlığımız Merkez Teşkilatı veya Müdürlüğümüz çalışmalarında yer almak isteyen sağlık personelleri "Personel Bilgi Formu"nu doldurarak;
" [email protected] adresine e-posta yoluyla,
" Rüzgarlı Cad. İbrahim Müteferrika Sok. No:5 Kat:4 Ulus/Ankara adresine posta yoluyla başvurularını yapabilirler.

Formların değerlendirilmesi sonrasında uygun görülen aday personel, belirlenecek bir tarihte önce mülakata çağrılacak, daha sonra ise seçilenlerin geçici görevlendirmeleri sağlanacaktır.

Öncelik Verilecek Özellikler:

Hekim personelin; halk sağlığı uzmanı, aile hekimliği uzmanı veya pratisyen hekim olması ya da halk sağlığı, aile hekimliği, farmakoloji, işletme ve sağlık idaresi vb. alanlarda lisans üstü eğitim almış olmaları istenmektedir.

Diğer sağlık personelinin ise; işletme, kamu yönetimi, iktisat, uluslararası ilişkiler, hukuk, iletişim, halkla ilişkiler, sağlık idaresi ve bilgisayar mühendisliği alanlarında lisans mezunu ve/veya yüksek lisans yapmış olması tercih nedeni olacaktır.

İyi derecede bilgisayar kullanabilen ve veri girişi yapabilecek bilgiye sahip olan tıbbi sekreterler ve genel idari hizmetler sınıfından personeller de değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru yapacak personelin Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) ve Üniversitelerarası Dil Sınavından (ÜDS) İngilizce dilinde, en az 50 sınav notu almış olmaları tercih nedeni olacaktır. Genel idari hizmetler sınıfı personelinde bu özellik aranmamaktadır.

Geçici görevlendirmesi yapılacak personel Ankara'da çalışacağından, bu konuda bir engeli bulunmaması gerekmektedir.
Başarılar dileriz.

Hıfzıssıhha Mektebi MüdürlüğüBu Habere Tepkiniz