Tarım Bakanlığının 4/B'li personel alımlarında yapılan yanlışlık

Tarım Bakanlığının sözleşmeli personel alım işlemleri, Bakanlıkça ÖSYM'ye yaptırılmaktadır. Çalışan 4/B'li personele tercih işlemlerinde başvuru imkanı verilmesi, geçtiğimiz yerleştirmelerde sıkça eleştiri konusu olmuştu. Bu yerleştirme işlemlerinde, ilk kez bir tedbir alınmaya çalışılmış ve Bakanlıkça, çalışmakta olan sözleşmeli personelin T.C. Kimlik Numaraları, ÖSYM'ye verilmiş, ÖSYM'de bu kişilerin tercihte başvurmasını engellemiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2011 09:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Manşet detayında yer alan, çalışan sözleşmeli personelin tercih işlemlerine başvurmasının engellenmesi yönündeki tedbir, 31/12/2010 tarihinden önce uygulanmış olsaydı, doğru bir işlem olurdu. Ancak, 31/12/2010'da mevzuat değişmiş ve 3 grup çalışan sözleşmeli personel, 1 yıllık bekleme süresinden istisna tutulmuştur.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı hükmü şu şekildedir:

"(Ek: 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan veya niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

NE YAPILMALIDIR?

Bu hüküm, sözleşmeli personel alım işlemlerini aslında biraz daha karmaşık hale getirmiştir. Zira bu hüküm gereğince, kaynaktan kontrol yapılması çok daha zor olacaktır. Zira kimin unvan değişikliği için başvuru yapıp yapmayacağı, kimin eş veya sağlık durumundan dolayı nakil isteğinin yerine getirilip getirilmediğinin bilinmesi ve buna göre tercih işlemlerine başvurup başvuramayacağının belirlenmesi gerekmektedir. ÖSYM'nin bunu yapması çok zordur.

Yapılan düzenleme çok iyi niyetli bir düzenlemedir. Ancak, mevzuat değiştiği için, düzenlemenin buna uyarlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, (c) bendi kapsamına girdiğini belirten ve buna ilişkin olarak Bakanlıktan belge alan sözleşmeli personele tercih imkanı sunulmalıdır. Yine, unvan değişikliği yapacak olan kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışan personele de tercih imkanı sunulmalıdır.

Aksi halde yapılan işlmelere karşı yine dava açılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz