Tarım Bakanlığına sözleşmeli personel alımında düzeltme

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2 bin 147 kişilik sözleşmeli personel alımına başvurular 15 Şubat tarihinde başladı. Başvurular 24 Şubata kadar devam edecektir. Başvurular sırasında bir yanlış anlamadan kaynaklı sorun bugün itibariyle düzeltildi. Buna göre, ÖSYM'nin internet sitesinde kişinin 4/B'li olup olmadığı yönünde herhangi bir kontrol yapılmayacak. 4/B'li personel alımında, 31 Aralık 2010 tarihinde yapılan düzenleme, kaynaktan kontrolü neredeyse imkansız hale getirmiştir.

ÖSYM'den Tarım Bakanlığına sözleşmeli personel alımında düzeltme açıklaması

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2011 12:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekildedir:

"(Ek: 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan veya niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Bu düzenleme, sorun çözmekten uzaktır

4/B'li personel alımında yaşanan en büyük sorun, 4/B'li olarak çalışanların yeniden başvurmasıdır. Yerleşen adaylar, 1 yıllık bekleme uygulaması gereğince atanamamakta ve kadro boş kalmaktadır. Bunun için en uygun yöntem, yerleştirmeyi yapan kurumun kaynaktan kontrol yapmasıdır.

Ancak, 4/B'li personel alım esaslarında yapılan son değişiklik gereğince, artık bu yönde bir kontrol yapmak çok daha zor hale gelmiştir. Zira yerleştirmeyi yapan kurumun, hele de ÖSYM'nin, başvuran 4/B'linin kısmi zamanlı mı çalışıp çalışmadığı, unvan değişikliği yapıp yapmayacağı, sağlık ve eş durumundan naklinin imkansız olup olmadığı bilgisine sahip olması mümkün değildir. Bu düzenleme her ne kadar bir kısım 4/B'li çalışanın yararına görülse de, yerleştirme işlemlerinde boş kalacak kadro sayısını arttıracağı için uygun değildir.

Tarım Bakanlığı uygulaması

Tarım Bakanlığı, boş kalacak kadro sayısını azaltmak için, 4/B'li çalışan personelin, 2011/4 KPSS Tercih işlemlerine başvurmasını engellemeyi düşünmüştü. Ancak, Devlet Personel Başkanlığının bu son düzenlemesi gereğince, bunun yapılabilme imkanı kalmamıştır. Kılavuzda sehven yer alan hata, mevzuat imkan vermediği için düzeltilmiştir.

4/B'li olup da, sadece 3 madde kapsamında olanlar başvuru yapabilir

Tarım Bakanlığı kılavuzunda yapılan düzeltme, tüm çalışan 4/B'lilerin başvuru yapabileceği anlamına gelmemektedir. Sadece aşağıdaki 3 fıkra kapsamında olan 4/B'liler başvuru yapmalıdır. Bunun dışında kalan 4/B'lilerin başvuru yapmaması gerekmeketdir. Zira ÖSYM kontrolü yapmadığı için kişi yerleşse dahi ataması yapılmayacaktır.

Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan veya niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Bu Habere Tepkiniz