Çalışan Tar-Gel personeli, başvuru yapmamalı

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımına başvurular 25 Şubat 2011 tarihine kadar devam edecektir. Daha önce yapmış olduğumuz haberde belirtmiş olduğumuz üzere sadece, 3 grup çalışan sözleşmeli personelin, bu tercih işlemlerine başvuru hakkı bulunmaktadır. Diğer 4/B'li çalışanların başvuru yapmaması gerekmektedir. Zira atamaları yapılmayacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tarım Bakanlığı: Çalışan 4/B'li tercih yapmasın

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Şubat 2011 00:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ÇALIŞAN 4/B'Lİ YENİ AÇILAN 4/B'Lİ POZİSYONA ATANAMAZ

Sözleşmeli personel esaslarında, çalışan 4/B'linin, hizmet sözleşmesini fesih etmesi halinde, 1 yıl boyunca yeniden 4/B'li olmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm gereğince, çalışan 4/B'liler yeni açılan 4/B'li pozisyonlara atanamamaktadır.

3 İSTİSNA

Ancak bu 1 yıllık bekleme cezası uygulamasında 3 istisna bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Unvan değişikliği yapacak olanlar,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan veya niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak nakli yapılamayanlar.

TAR-GEL PROJESİ

Tar-Gel projesi kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çalıştırılmakta olan personel, bir kısım adaylar tarafından "a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan," hükmü kapsamında değerlendirilmektedir. Oysaki, buradaki tek benzerlik "proje" kelimesidir. Tar-Gel istihdamında bir proje süresi bulunmamaktadır. Tar-Gel projesi kapsamında çalışanlar, 4/B'li personeldir. Bu nedenle, Tar-Gel projesi kapsamında çalışmakta olanların, tercih işlemlerine başvuru yapmaması, kadroların boş kalmasına neden olmaması gerekmektedir.

Tar-Gel projesinin ilk başlangıcı Aralık 2003 yılına uzanmaktadır. ?1000 köye 1000 Tarım Gönüllüsü? olarak uygulanan projenin süresi 3 yıl idi. Bu süre, 31 Aralık 2006 tarihinde sona ermiştir. Böylece Köy-Mer olarak adlandırılan pilot proje sona ermiştir. Ancak daha sonra yapılan değerlendirmede, Köy-Mer kapsamında çalıştırılan personelin mağdur olmaması için, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi ( Tar-Gel)? uygulamaya konmuştur. Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesinden elde edilen deneyimler ışığında yayım hizmetlerinin daha aktif ve verimli bir şekilde köy ve beldelerde yürütülmesini sağlamak amacıyla 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle uygulamaya konan ?Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinde ( Tar-Gel)?, bir proje süresi bulunmamaktadır. Bu nedenle, Tar-Gel personelinin "Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan," kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu konu memurlar.net forumunda çok sayıda tartışmaya konu olduğu için, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün, internet sitesinden bir açıklama yapması da uygun olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz