1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Örneklerle, fiili hizmet zammı alan personelin emekliliği

Devlet memurlarının bulunmuş oldukları görevler veya meslekler itibariyle, bazı grupların çalışma koşullarının zor olması, bu durumdaki kişilerin daha erken emeklilik koşullarını taşımalarını gerekli hale getirmiş, bu nedenle yasama organı tarafından, ilgili kanunlara gerekli kanun maddeleri konulmuştur. Bu hafta içinde gazeteci Sadettin Orhan tarafından gündeme taşınan bir detay, fiili hizmet zammı alan kamu personeli heyecanlandırmıştır. Memurlar.net olarak örneklerle söz konusu detayı, ayrıntılandırıyoruz.
05 Mart 2011 00:41
Yazdır

Devlet memurlarından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi öncesi (2008 yılı Ekim ayı başından önce) devlet memuru olanlar hakkında fiili hizmet süresi zammı konusu 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 32'de yer almaktadır. Hükmü görmek için tıklayınız.

Yürürlük tarihinden sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve girenler hakkında fiili hizmet süresi zammı konusu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40'da yer almaktadır. Hükmü görmek için tıklayınız.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 32'de yer alan gruplardan 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde de yer almaya devam edenlerin 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aynı şekilde fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya devam edeceklerini söylememiz doğru olacaktır. Bu konuda kısa bir açıklamamıza http://www.memurlar.net/haber/111777/ adresimizde yer vermiştik.

Emeklilik koşullarını taşımak yönünden, 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memurluğu hizmetleri bulunanların 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre gerekli koşulları taşımaları gerekmektedir.

Bu koşullar nedir?

Emeklilik aylığı bağlanması talebinde bulunulması için genel olarak;

- 8.9.1999 tarihinden önce devlet memuru olarak göreve girenlerden kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 205 inci maddesinde belirlenen esaslara göre 23,05,2002 tarihine (15,06,2002 tarihine kadar olan hizmetler) kadar olan hizmet sürelerine karşılık bulunacak olan yaş gruplarını tamamlamaları gerekmektedir.

Bu gruptakilerin gerekli olan yaş hesaplamasında fiili hizmet süresi zammı da esas alınmakta, ayrıca toplam olarak hak ettikleri fiili hizmet süresi zamlarının tamamı bu yaş gruplarından ayrıca indirilmek şekliyle kesin emeklilik tarihleri bulunmaktadır.

Ancak, emeklilik yaşının bulunmasında kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını dolduracakları tarihe kadar hak edecekleri fiili hizmet süresi zammının da yıl, ay ve gün olarak 15.6.2002 tarihindeki toplam hizmetlerine dahil edilerek yaş hesaplaması yapılmakta, bu yaş grubunun bulunmasından sonra kişilerin emekli olacakları tarihe kadar hak edecekleri toplam fiili hizmet süresi zammının tamamı tespit edilen yaş grubundan indirilmektedir.

- 8,9,1999 tarihinden sonra göreve girenlerden kadın ve erkek 25 hizmet yıllarını tamamlamaları, kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Bu gruptakilerin tamamı 58 veya 60 yaşa tabi olmakla beraber hak ettikleri fiili hizmet süresi zammının ise en fazla 3 yılı bu yaşlardan ayrıca indirilmektedir.

Özet bilgilerimizden sonra, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik işlemlerinin yapılması gereken, diğer bir ifade ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memuru olarak hizmetleri bulunanların, kazanmış oldukları fiili hizmet süresi zamları emeklilik yaş gruplarını nasıl etkileyecektir? Bu konuda zaman zaman çıkan haberlerde çelişkilerin olması nedeniyle, Memurlarnet olarak değerlendirmemizi yapmaktayız.

Sadettin ORHAN'ın yazısında yer alan kişinin bilgilerinden örnekle değerlendirmemizi yapmaktayız.

Örnekteki kişi, her yıla karşılık 3 ay fiili hizmet süresi zammına müstehak Astsubayımız.Bilgileri;

Doğum tarihi : 15.11.1971

Mesleğe giriş tarihi: 01.08.1989

Astsubay okul süresi belirtilmemiş olduğundan, astsubay okul süresi olarak 01,08,1989 ila 01,09,1990 tarihleri arası 1 yıl olarak kabul edilmiş, 01.09.1990 tarihinden sonrası astsubay olarak geçen süreler için fiili hizmet süresi zammı hesaplanmıştır.

Astsubayımızın 15.6.2002 tarihine kadar olan hizmet süreleri; Okul süresi ile birlikte 12 yıl 10 ay;

Astsubay nasp edildiği tarihten 15.6.2002 tarihine kadar olan sürede hak ettiği fiili hizmet süresi zammı 2 yıl 11 ay 8 gün;

Bu tarihe kadarki toplam süresi; 15 yıl 8 ay 8 gün

25 hizmet yılını tamamlamaya kalan süresi 9 yıl 2 ay 22 gün;

Bu sürenin 1 yıl 10 ay 4 günü fiili hizmet süresi zammı; kalan 7 yıl 4 ay 18 gün normal hizmet süresi;

15.6.2002 tarihine kadar olan hizmet süresi 15 yıl 8 ay 8 gün iken, 25 yılını dolduracağı tarihe kadar kazanacağı 1 yıl 10 ay 4 gün fiili hizmet süresi zammının da bu süresine ilavesiyle 15.6.2002 tarihindeki toplam hizmet süresi 17 yıl 6 ay 12 gün

olarak hesaplanmıştır.

17 yıl 6 ay 12 gün hizmet süresine göre 25 hizmet yılını tamamlamak için 7 yıl 5 ay 18 günlük bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır.

Emeklilik için aranılan koşullardan olan 25 hizmet yılını tamamlamaya 7 yıl 5 ay 18 gün kalanlar için yaş grubu, 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi ( f ) bendine göre;

?f)Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,?

48 yaşını dolduracağı tarih olmaktadır.

Astsubayımız 15.11.1971 doğum tarihine göre 48 yaşını 15.11.2019 tarihinde doldurmaktadır. Ancak, Astsubayımızın emeklilik tarihi burada kalmayacaktır. Bu tarihten emekli olacağı tarihe kadar hak edeceği fiili hizmet süresi zammının tamamı bu tarihten indirilmesi gerekecek ve bu şekilde yapılan indirim neticesinde kesin emeklilik tarihi ortaya çıkacaktır. Kesin bir şekilde üst sınır olarak 5 yıl fiili hizmet süresi zammının yaş gruplarından indirilir kuralı bulunmadığını söyleyebiliriz. Fiili hizmet süresi zammını astsubayımız 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre kazanmaktadır. Bu Kanun hükümlerinde fiili hizmet süresi zammının üst sınırı 8 yıl olarak gösterilmektedir.

Örnek; Astsubayımız 25 hizmet yılının dolumu tarihi itibariyle 4 yıl 9 ay 12 gün fiili hizmet süresi zammını elde etmiştir. Buna göre 25 hizmet yılını doldurduğunda emekli olmak isterse emeklilik tarihi 15.11.2019 tarihinden indirildiğinde 03.2.2015 tarihi;

Örnek; Astsubayımız ileriki yıllarda emekli olmak istedi ve emeklilik tarihi itibariyle de 5 yıl fiili hizmet süresi zammını kazandığını varsaydığımızda emeklilik tarihi, 15.11.2019 tarihinden indirildiğinde 15.11.2014 tarihi;

Örnek; Astsubayımız ileriki yıllarda emekli olmak istedi ve emeklilik tarihi itibariyle de 5 yıl 9 ay fiili hizmet süresi zammını kazandığını varsaydığımızda emeklilik tarihi, 15.11.2019 tarihinden indirildiğinde 15.2.2014 tarihi;

Örnek; Astsubayımız ileriki yıllarda emekli olmak istedi ve emeklilik tarihi itibariyle de 6 yıl 1 ay fiili hizmet süresi zammını kazandığını varsaydığımızda emeklilik tarihi, 15.11.2019 tarihinden indirildiğinde 15.10.2013 tarihi;

Emeklilik tarihi olacaktır.

Burada önemli olan husus;

- 15.6.2002 tarihine kadar olan hizmet toplamında, ilgililerin bu tarihten sonra 25 hizmet yıllarını dolduracakları tarihe kadar olan sürede hak edecekleri fiili hizmet süresi zammının bu tarihe çekilmesi ve bu tarih itibariyle toplam hizmete dahil edilerek yaş grubunun bulunması,

- Ve, 25 hizmet yılını doldurduktan sonra çalışmaya devam edip emeklilik tarihi itibariyle toplamda kazanacağı fiili hizmet süresi zammının tespit edilen yaş grubundan ayrıca indirilmesi,

işlemidir.

NOT: Ayrıca, astsubayımızın okul süresi 01,08,1989 tarihinden önceki yıl ise 1 yıl hizmetine ilave edileceğinden yaş grubunun da 1 yıl öncesine çekilmesi gerekecektir.

Astsubayımızın 23.5.2002 tarihi öncesi yaş grubunun bulunması için eklenilen fiili hizmet süresi zammı 5 yıl değil, 4 yıl 9 ay 12 gün olmaktadır. Çünkü astsubayımızın okul süresi, fiili hizmet süresi zammı verilmesi gereken süre olarak dikkate alınmamaktadır. Ancak sonuçta yaş tespitinde aynı gruba -48 yaş grubuna- isabet etmektedir.

Bu hesaplama şeklimizin, fiili hizmet süresi zammına hak kazanılacak görevlerde bulunan tüm meslek grupları için geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda yaptığımız değerlendirmelerimizi, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici maddeleri hükümlerine göre yapmış bulunmaktayız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 93,679 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam