Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımında güzel bir uygulama

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, özellikle bu Bakanlığın personel alım ilanını merakla bekleyenlere yönelik bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada; sözleşmeli mühendis, veteriner hekim, biyolog ve kimyager alınacağı belirtildi. Başvurular 9-17 Mayıs 2011 tarihleri arasında, ÖSYM tarafından açıklanacak. Personel alım duyurusunda, en çok sıkıntısı çekilen konulardan birisine ilişkin önemli bir açılım yapıldı. Buna göre, Bakanlıkta çalışan sözleşmeli personel başvuru yapamayacak. Ancak hali hazırda çalışmakta olan sözleşmeli personelden, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda belirtilen 3 istisna kapsamına girenler, Bakanlığa başvuracak, Bakanlık durumu 3 istisna kapsamına girenlerin isimlerini ÖSYM'ye bildirerek başvurularına imkan tanıyacak. Böylece, büyük oranda, kadroların boş kalmasının önüne geçilebilecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının duyurusu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2011 15:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Gerek 657 sayılı kanunun 4/B maddesinde, gerekse de Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, sözleşmeli personelin yeni açılan 4/B'li pozisyonlara başvurması engellenmiştir. Ancak 3 durum bundan istisna tutulmuştur. Bunlar şu şekildedir:

"a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar,
b)Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlar,
c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber;geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlar,"

3 istisnaya dair bu düzenleme, uygulamada çok önemli sorunlara yol açmaktadır. Özellikle ÖSYM aracılığı ile yapılan alımlarda, ÖSYM bir kontrol yapmadığından, 3 istisna kapsamına girmeyen çalışan aday da başvuru yapmakta, yerleşmekte anacak daha sonra bu kişinin 4/B'li olarak çalıştığı tespit edildiğinde kişi göreve başlatılmamakta bu nedenle de kadrolar boş kalmaktadır. Bu konu memurlar.net forumlarında bir çok aday tarafından gündeme getirilmiş ve soruna çözüm istenilmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bir önceki sözleşmeli personel alımında bu sorun yaşanmıştı. Tıklayınız. Bakanlık yaşanan bu sorunu aşabilmek amacıyla güzel bir uygulamaya gitmiştir. Buna göre, kural olarak Bakanlıkta çalışan sözleşmeli personel başvuru yapamayacaktır. Ancak durumunun 3 istisna kapsamına girdiğini düşünen adaylar Bakanlığa başvuracak, Bakanlık da durumu bu 3 istisna kapsamına girenlerin isimlerini ÖSYM'ye bildirecektir. Bu sayede, kadrolar daha az boş kalacaktır.

Diğer taraftan, idari kısıtlamalardan dolayı bu uygulama sadece Tarım ve Köyişleri Bakanlığı içinde yapılacaktır. Diğer bakanlıklarda çalışan sözleşmeli personelden özellikle durumu 3 istisna kapsamına girmeyenlerin başvuru yapmaması gerekmektedir. Zira yerleşseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

3 İSTİSNA KAPSAMINDA OLANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Yukarıdaki 3 istisna kapsamına girenlerin, duyuruda yer alan belgeleri, 2-10 Mayıs 2011 tarihleri arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Adayların buna çok dikkat etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ileten adaylar için Tarım Bakanlığı, adayın eşinin çalıştığı kuruma yazı yazacak ve bu kişinin durumunu soracaktır. Zira madde metni "kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan (üniversite, belediye, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli vb.) veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan (asker, polis, hakim vb.) bir görevde bulunması ve geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya bulunduğu yerde bir yılını doldurmaması nedeniyle yer değişikliği yapamamayı" içermektedir. Buradaki durumun tespiti için, Tarım Bakanlığı gereğine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlara yazı yazacaktır. Hem kurumların hem de adayların, süre kısıtlı olduğu için işlemleri bir an önce sonuçlandırması gerekmektedir. Aksi halde aday mağdur olacaktır.

Tarım Bakanlığı duyurusu için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz