Ankara Üniversitesinden 'İlahiyat Lisans Tamamlama Programı'

Ülkemizde toplam 40 bine yakın ilahiyat ön lisans mezunu bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen ortak projeye göre 2005-2006 öğretim yılı güz döneminde 500 öğrenci İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programına katılabilecektir. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.

Haber Giriş : 15 Nisan 2005 13:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMLARI

1- Diyanet İşleri Başkanlığının Atama ve Görevde Yükselme yönetmeliğine göre bazı görevlere atanabilmek için dört yıllık yüksek öğrenim almış olmka gerekmektedir. Örneğin murakıplıkta bu şart bulunmaktadır. Buna göre 2 yıllık ön lisans mezunu bir Diyanet personeli bu programı tamamlarsa murakıplığa atanma hakkına kavuşacaktır. Bu program bu açıdan önemlidir.

2- Programa başvuruda bulunabilmek için 2005-DGS'ye girmek gerekmektedir. 2005 DGS İlanı için tıklayın.

3- Görüş alış verişinde bulunmak aacıyla Forum bölümü Din Hizmetleri Sınıfı kategorisini kullanabilirsiniz.

4- Programa ilişkin başvuru tarihleri 2005-DGS sınavından sonra açıklanacaktır.


İLİTAM ADAYLARINA ÖNEMLİ DUYURU

Ankara Üniversitesi tarafından önerilen İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programı Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 11.03.2005 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Kurul, programa başvuru koşulları, öğrencilerin yerleştirilmesi, programın uygulanması gibi temel konularda, normal dikey geçiş sürecine göre kimi istisnalar getirmiştir. Buna göre İLİTAM adayları DGS'ye başvurabilmek için bir önlisans programından son beş yıl içinde mezun olmuş olmak zorunda değildirler. Ayrıca yerleştirme doğrudan Üniversitemiz tarafından yapılacaktır. İLİTAM'a ya da İLİTAM'a kaydolmak üzere DGS'ye başvurmayı düşünenlerin olası mağduriyetlere karşı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın aşağıdaki yazısını dikkatle incelemeleri, gerektiğinde ilgili yerlere hatırlatmaları önerilir.

İLİTAMA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER

İLİTAM NEDİR?

İLİTAM Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan, ilahiyat lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarındaki dersleri içeren, iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır. Bir uzaktan eğitim programı olan İLİTAM'a 2005-2006 öğretim yılı güz döneminde 500 öğrenci kabul edilecektir. İLİTAM öğrencileri takip ettikleri uzaktan eğitim dersleri yanısıra, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan ve listesi sonradan ilan edilecek ilahiyat fakültelerinde, yüz yüze danışmanlık hizmeti de alabileceklerdir.

PROGRAMIN AMACI

İLİTAM'ın amacı, ilahiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır. Programa kabul edilen öğrenciler Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar, programdaki dersleri hiçbir zorlukla karşılaşmadan izleyebilecekler; yaş, yerleşim birimi, sağlık sorunları, bir işte çalışıyor olma gibi, yüz yüze eğitim sisteminde öğrenimi olumsuz etkileyebilen ya da büsbütün olanaksızlaştıran koşulardan etkilenmeyeceklerdir.

NE İŞE YARAYACAK?

İLİTAM'ın, halen öğrenim görmekte olanlarla birlikte ve başta din görevlisi olarak çalışanlar olmak üzere, yaklaşık 40 000 önlisans mezununa lisans diploması alma fırsatı sağlaması hedeflenmektedir.

İLİTAM programı sayesinde, ülkemizdeki lisans mezunu din görevlilerinin sayısı artırılacak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan din görevlilerinin özlük hakları iyileştirilmiş olacak, mezunlar sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara atanabilecek, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebileceklerdir.

YASAL DAYANAK

İLİTAM Programı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik; Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği; Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile, programın açılmasına ilişkin 11.03.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararına dayalı olarak açılmıştır.

BAŞVURU KOŞULLARI

İLİTAM Programına 1)Dikey Geçiş Sınavına girmiş olanlarla, 2)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı veya İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları ya da örgün bir ilahiyat lisans programın ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Önlisans Diplomasını almış olanlar başvurabilirler.

Önemli!

2005-2006 güz döneminde İLİTAM Programına başvurmak isteyip de daha önce Dikey Geçiş Sınavına girmemiş olanların bu yılki Dikey Geçiş Sınavı'na başvurmaları gerekmektedir.

ÖĞRENCİ SEÇİMİ

Adayların İLİTAM Programına yerleştirilmeleri, ÖSYM tarafından değil, doğrudan Ankara Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Adayların yerleştirilmelerinde Dikey Geçiş Sınavı SÖZEL puanı ile önlisans mezuniyet not ortalamalarından elde edilen ?yerleştirme puanı? esas alınacaktır. ?Yerleştirme puanı? en yüksek ilk 500 öğrenci programa kabul edilecektir.

ÖĞRETİM MODELİ

İLİTAM Programı kapsamındaki tüm dersler teknoloji temelli uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecektir. Derslerdeki temel öğrenme kaynakları basılı materyaller, video CD'ler ve online öğrenme kaynakları (web sitesi) olacaktır. Öğrenciler mail ve chat aracılığı ile sürekli, yüz yüze iletişim yoluyla ise belirli periyotlar içinde danışmanlık hizmeti alacaklardır. Kullanılacak forum sayfaları ise öğrencilerin birbirleri ve öğretim elemanları ile belli konuları tartışabilmelerini, sorularına cevap bulmalarını sağlayacaktır.

Bilgisayar kullanma konusunda kendini yetersiz hisseden İLİTAM öğrencilerine ayrıca bu konuda online eğitim verilecektir.

İLİTAM Programında sınıf geçme sistemi uygulanacaktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İLİTAM Programı toplam iki yılda, 15 ders içermektedir. Programda yer alan derslerin başlıcaları Felsefe, İslam Bilimlerinde Yöntem, Fıkıh, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Din Bilimleri 1, Sistematik Kelam, Türk Dili, Din ve Ahlak Felsefesi, Kur'an ve Hadis İlimleri, Din Bilimleri 2, İslam Düşünce ekolleri Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi, Arapça Çağdaş Dini Metinler ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'dir.

SINAV SİSTEMİ

Öğrenciler her öğretim yılında birer adet olmak üzere ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına katılacaklardır. Sınavlar coğrafi koşullar, ulaşım ve teknik alyapı olanakları dikkate alınarak belirlenecek, Türkiye'nin çeşitli illerinde yeterli sayıdaki ilahiyat fakültesinde yüz yüze ya da gözetmen kontrolünde online olarak gerçekleştirilecektir.

DİPLOMA

İLİTAM Programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler programdan mezun edilirler ve kendilerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir.

SIK SORULAN SORULAR

1.İLİTAM Programındaki kimi derslerden muaf olmak mümkün mü?

Hayır. Programa kayıtlı öğrenciler programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf tutulma talebinde bulunamazlar.

2.İLİTAM öğrencileri hangi öğrenci haklarından yararlanabilirler?

İLİTAM öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencisidirler ve tüm öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

3.Önlisans programından mezun olalı beş yıldan fazla oldu? İLİTAM Programına başvurma şansım var mı?

Evet. İstisnai olarak, İLİTAM'a başvurmak amacıyla DGS'ye girecek adaylar, önlisans programlarından son beş yılda mezun olmak zorunda değildirler. Bu konuda herhangi bir şekilde mağdur olmanız durumunda yasal dayanağınız sitemizde bir örneği bulunan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgili kararıdır.

4.Yerleştirmede dikkate alınacak DGS puan türü hangisi?

İLİTAM Programına başvuran adayların DGS SÖZEL puanları dikkate alınacaktır. Bu nedenle DGS Sözel sınavına katılmış olmalısınız.

5.Kullanılacak öğretim yöntemi ne kadar kaliteli?

Ankara Üniversitesi uyguladığı tüm programların akademik sorumluluğuna sahip, saygın bir üniversitedir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye'nin en birikimli ilahiyat fakültelerinden birisidir. Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Merkezi ise gerek teknik bilgi, gerekse teknolojik açıdan ülkemizdeki pekçok benzerinden çok daha üstün durumdadır. Verilecek eğitimin kalitesi Üniversitemizin, Fakültemizin ve Merkezimizin teminatı altındadır.

Bir öğretim modeli olarak uzaktan eğitim yoluyla, yüz yüze eğitime en az denk düzeyde öğretim verilebileceğine ilişkin yüzlerce bilimsel araştırma vardır. Tüm bunlara ve talebin yoğunluğu bilinmesine rağmen, yine de programın ilk yılında kabul edilecek öğrenci sayısı 500 ile sınırlı tutulmuştur. Tüm yeterliliğine rağmen bu sayının sınırlı tutulması, ayrıca üniversitemizin programa verdiği önem ve gösterdiği titizliğin bir göstergesidir.

6.Nereye, nasıl başvurmalıyım?

Adayların şimdilik DGS sınavına girmeyi ihmal etmemeleri yeterlidir. Başvuru ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılar ilerleyen tarihlerde sitemizden ve basın yoluyla, zamanlıca duyurulacaktır.

7.Bu yıl bir önlisans programından mezun olmak üzereyim? İLİTAM'a başvurma şansım var mı?

Evet. DGS sınavına girebilmek için gerekli koşullara sahipseniz, bu sınava girdikten sonra, kayıt tarihinde mezun olmanız koşulu ile İLİTAM'a başvurma olanağına sahipsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber