MEB, 2011 Aralık ayı öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 Aralık ayı öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı. Yer değiştirme başvuruları 19-28 Aralık 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak, atama işleminin ise 30 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğretmenler 31 Aralık 2011 tarihine kadar en az 1 yıl süreyle öğretmenlikte görev yapmış olmaları kaydıyla eş durumu özründen yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. Kılavuz için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2011 17:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 Aralık ayı öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı.


KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ


1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu Kılavuz hükümleri, kadrolu öğretmenlerin ?iller arası? eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.

1.1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.1739&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.657&sourceXmlSearch=

1.3. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=4.5.652&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

1.4. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

http://www.meb.gov.tr/mebasp/mebdata/mevzuat/liste.asp?ara=7&Submit=Listele

1.5. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

http://www.meb.gov.tr/mebasp/mebdata/mevzuat/liste.asp?ara=7&Submit=Listele&offset=120

1.6. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

http://www.meb.gov.tr/mebasp/mebdata/mevzuat/liste.asp?ara=7&Submit=Listele&offset=160

1.7. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik,

http://www.meb.gov.tr/mebasp/mebdata/mevzuat/liste.asp?ara=7&Submit=Listele&offset=160

1.8. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı.

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar.pdf , http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf

GENEL HÜKÜMLER

Öğretmenler; eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler kapsamında, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak, bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilecektir.

Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru ve atamalar, EK-1 Takvim'de gösterildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, teknik sorunlar ya da olağandışı durumlar nedeniyle EK-1 Takvim'de değişiklik yapılabilecektir.

Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış veya 31 Aralık 2011 itibarıyla kaldırılacak olması temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim alarak başarılı olma şartı aranacaktır (Dershanelerden alınmış adaylığın kaldırıldığına ilişkin belge dikkate alınmayacaktır.). ?Aday? öğretmenlerin yer değiştirme istekleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 14 ve 15'inci maddesinde belirtilen ?açıktan ve kurumlar arası yeniden atama? ve ?açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama? çeşidi ve ilk defa atananlar ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçen süresi dâhil görevine başlama tarihi itibarıyla; 31 Aralık 2011 tarihine kadar en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlikte görev yapmıĢ olmaları kaydıyla eş durumu özründen yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Eş durumu özründen görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, iptal istekleri dikkate alınmayacaktır.

Sigortalı olarak çalışmakta iken askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silahaltına alınan öğretmen eşlerinin, asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde, eş durumu özründen yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması (Askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.) kaydıyla geriye dönük son iki yılda 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 360 gün/12 aylık sigorta süresini tamamlamaları hâlinde öğretmenler, eşlerinin sigortalı olarak çalışmaya başladıkları yere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Öğretmenlerden;

-Kendisi ya da eşi yurt dışında bulunanlar,

-Eşleri geçici olarak görevli olanlar, eşlerinin geçici görevli oldukları illere,

-Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

Eş durumundan, yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

2.1. Yer Değiştirmek isteyenler;

2.1.1. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler;

A- Büyükşehir statüsünde olmayan illerde, özrünün bulunduğu ilçedeki,

B- Büyükşehir statüsünde olan illerde ise (Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri hariç); büyükşehir belediyesi sınırlarındaki ilçeler aynı yerleşim yeri olarak kabul edildiğinden; öğretmenin özrünün bulunduğu ilçe, büyükşehir kapsamındaki ilçelerde ise, büyükşehir kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki,

Özrünün bulunduğu ilçe büyükşehir sınırları dışında ise, sadece özrünün bulunduğu ilçedeki,

C- Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için ise, büyükşehir belediyesi sınırları, merkez ilçe tanımlaması ile aşağıda belirtildiği şekilde daraltılması nedeniyle (madde 2.2.), öğretmenin özrünün bulunduğu ilçe, merkez ilçe kapsamında ise, merkez ilçe konumunda bulunan tüm ilçelerdeki,

Özrünün bulunduğu ilçe büyükşehir merkez ilçe sınırları dışında ise, sadece özrünün bulunduğu ilçedeki,

Eğitim kurumları arasından kurum kodu yazarak 40 (kırk) tercihte bulunabileceklerdir.

Kontenjan verilen eğitim kurumları listesi Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet sayfasında yayımlanacaktır.

2.1.2. Yayımlanan kontenjan listesinde, özrünün bulunduğu ilçede;

a) Tercihe açılacak eğitim kurumu bulunmayan öğretmenler,

b) Eğitim kurum sayısı 40'tan az olması hâlinde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih eden öğretmenler, tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamadıkları takdirde,

c) Eğitim kurum sayısı 40'tan fazla olması durumunda 40 eğitim kurumunu, ancak yerleşemediği takdirde ilan edilen diğer eğitim kurumlarına tercih dışı kura ile atanmayı kabul eden öğretmenler, bu eğitim kurumlarına da atanamadıkları takdirde,

özrünün bulunduğu ilçe;

-Büyükşehir kapsamında ise, büyükşehir millî eğitim müdürlüğü,

-Aşağıda belirtilen Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinin merkez ilçelerinde ise, büyükşehir millî eğitim müdürlüğü,

-Bu kapsamlar dışında ise, özrün bulunduğu ilçe millî eğitim müdürlüğü,

Emrine, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak görev yerleri valiliklerce belirlenmek üzere atanırlar.

2.1.3. Eğitim kurumlarından tercih edilmesi zorunlu sayıdan eğitim kurumlarının tamamını seçmeyen öğretmenler ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenler, sadece tercihlerine değerlendirilecek olup il/ilçe emrine atama işlemi dikkate alınmayacaktır.

2.1.4. İlçe veya il emrine ataması yapılan öğretmenlerin, hizmet puanı üstünlüğü esasını bozmayacak şekilde, istekleri de dikkate alınarak görev yeri belirlemeleri, atama kararnamelerinin valiliklere intikalinden itibaren ?en geç 15 (0n beş) gün? içinde özrünün bulunduğu ilçe, merkez ilçe ve büyükşehir kapsamındaki ilçelerdeki eğitim kurumlarına atamaları yapılacaktır.

2.2. Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Görev Yapan Öğretmenler

a) Anadolu lisesi statüsünde atanıp fiilen bu statüde görev yapanlar ile fen ve sosyal bilimler liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını,

b) Güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanlarında kadrolu olarak görev yapanlar, bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm eğitim kurumlarını,

c) Daha önce güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri istemeleri hâlinde güzel sanatlar ve spor liselerini,

Tercih edebileceklerdir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden;

Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapanlar, (Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları hariç) bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

2.3. Başvuru ġartları

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla;

-Başarılı olup adaylığı kaldırılacak olanlar,

-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği'nin 14 ve 15'inci maddesine göre atananlar ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadroluya geçenlerin öğretmenlik görevine başlama tarihi itibarıyla ?bir yıllık süre?yi dolduracak olanlar,

-Son iki yıllık sürede, eşine ait en az 360 günlük (SSK) ya da 12 aylık (Bağ-Kur) sigorta süresi tamamlanmış ve eşlerinin sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belgesi bulunan öğretmenler, eşinin sigortalı olarak çalıştığı yere, eş durumu özrüne bağlı olarak,

Yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Başvurular, ?EK?1 Aralık 2011 Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Takvimi?nde belirtilen tarihler arasında tek aşamalı olarak kabul edilecektir:

Öğretmenin özrünün bulunduğu il ve ilçede norm ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının listesi Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

3. EŞ DURUMU ÖZRÜ

1. Kimler Başvurabilecek

1.1. Eşi, yer değiştirmek istenen yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanlar,

1.2. Eşinin, geriye dönük son iki yıl içinde, 360 gün sigortası bulunanlar ve sigortalılığı hâlen devam edenler,

1.3. Eşi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışanlar,

1.4. Eşi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,

1.5. Eşi, Avukat olup kendi adına bürosu bulunanlardan baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar,

Yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

2. İstenecek Belgeler

Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'a ekli I ve II sayılı Cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,

2. Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir ?nüfus kayıt örneği? ya da 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 23'üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde ?uluslararası aile cüzdanı örneği?,

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin ?çalışır durumda olduğu?nu gösterir (yer değiştirmek istediği ildeki bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak) belge,

3. Geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, avukatlar dâhil kendi namı hesabına çalışanlardan Bağ-Kur'a prim borcu olmadığına, borcu varsa borcunu yapılandırdığına ya da ödediğine ilişkin belge,

4. Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir ?nüfus kayıt örneği? ya da Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 23'üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde ?uluslararası aile cüzdanı örneği?,

5. Ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi, belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin, şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar, bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşlarından alacaklardır.),

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur) emekli olduktan sonra ara vermeden çalışmaya devam edenlerden;

- Yönetmelik'te belirtilen belgelerin yanı sıra, emekli olduklarına dair belge ile destek primi ödediğine ilişkin belge,

ç) Emekli olduktan sonra ara verenlerden;

- Son iki yıl içinde önceki sigortası ile destek pirimi toplamı 360 gün olduğuna dair belge,

İstenecektir.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler ve Onay Süreci

Eş durumu özrüne dayalı başvurular, Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen dönemde;

3.1. Elektronik Başvuru Formu'na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden ?kullanıcı adı? ve ?şifre?yle girilecektir.

3.2. Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

3.3. Form doldurulurken, eş durumu özrüne ilişkin bütün belgelerin, Kılavuz'daki şartlara uygun biçimde düzenlenmiş olması gereklidir.

3.4. Elektronik Başvuru Formu'nun çıktısı alınacak ve onay işlemleri için belgelerle birlikte, eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

3.5. Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyip Kılavuz'daki şartlara uygun olanları onaylayacaktır.

3.6. Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru için belgeleri elektronik ortamda taradıktan sonra, sisteme yansıtarak ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

3.7. İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek ve tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.

Onay birimlerinin, süresi içinde onay işlemlerini tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir. Değerlendirme sonuçları, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.

Değerlendirme sonuçları, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

4. ARALIK 2011 YILI EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ ARALIK  Duyuru Yapılması / Kılavuzun Yayımlanması 13-16 Aralık 2011
 Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 19-28 Aralık 2011 Saat: 17.00
 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Onay Süreci 19-28 Aralık 2011 Saat: 17.00
 İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci 19-28 Aralık 2011 Saat: 17.00
 Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 30 Aralık 2011
 Tebliğ, İlişik Kesme 20 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren
       

Bu Habere Tepkiniz