KEY davalarında mahkemeler, sorumluluğun ilgili kuruma ait olduğuna karar veriyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2012 00:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KEY davalarında mahkemeler, yanlış bildirimler sonucunda ödenmeyen KEY'lerde sorumluluğun ilgili kuruma ait olduğuna karar veriyor.

Adana İdare Mahkemeleri kurumların bankaya teslim edeceği listeler için "teslim için öngörülen süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluğun ilgili kurum ve kuruluşlara ait olduğu soncuna varılmıştır." dedi.

Adana İdare Mahkemelerinin kararlarında; "Anılan hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden Mülga 3320 sayılı yasanın 1.maddesi kapsamında sayılan kişilerden hizmet tahsisli konutlar dışında her ne şekilde olursa olsun konut tahsis edilmiş bulunanlar, kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atanalar, kanunları gereği sözleşmeli statüde çalışanlar, memur ve işçi emeklilerinden bağımsız konut sahibi bulunanlar dışındakilere konut edindirme yardımı yapılacağı, yapılacak konut edindirme yardımının kurumlarınca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek yardımın ait bulunduğu ayın sonuna kadar Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılacak ilgili hesaba yatırılması gerekeceği, 5664 sayılı yasa gereği de ilgili kurum ve kuruluşların konut edindirme yardım tutarları tahsil edilmiş olan hak sahiplerinin isimlerini ve yardım tutarlarının yer aldığı listeyi yardım tutarının Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olup olmasına bakılmaksızın bankaya teslim edeceği, teslim için öngörülen süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluğun ilgili kurum ve kuruluşlara ait olduğu soncuna varılmıştır." Tespiti yapılarak davacıya hesaplanacak Konut Edindirme Yardımı tutarının dava açma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmiştir.


Bu Habere Tepkiniz