ÖMSS dosyası -2

Bir önceki dosyamızda, kimlerin hangi düzeyden sınava girmesi gerektiğine dair bilgilere yer vermiştik. Bu dosyamızda, başvurunun nasıl yapılacağı, kaç aşamadan oluştuğu, sınav konuları, sınav esnasında kimlerin yardımcı desteği alabileceği ve sınavda ek süre verilen özür grupları gibi bilgilere yer verilmiştir. bu konulara ilişkin bilgileri görmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2012 10:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru üç aşamadan oluşmaktadır.

İLK AŞAMA: Her adayın kendi ilindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğüne şahsen başvurması gerekmektedir. Buraya giderken şu belgeleri götürmek gerekmektedir:

1) ÖMSS Aday Başvuru Formu (İndirmek için tıklayın)
2) 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilen özürlü sağlık kurulu raporları
3) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
4) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri
(Sınava girecek ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumlarını; ilköğretimi (ilkokul-ortaokul) işitme özürlüler okulunda okuduklarını gösterir diploma veya ilköğretim çağı öncesi işitme özürlü olduğunu gösterir özürlü sağlık kurulu raporu veya ilköğretim çağı öncesi işitme özürlü olan işitme özürlülerden kaynaştırma okuluna gidenlerin işitme özürlü olarak okumuş olduklarını gösterir okul diploması/mezuniyet belgesi veya ilköğretim çağı öncesi işitme özürlü olduğunu gösterir diğer vb. resmî belgeler ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylardan ilköğretim çağı öncesinde işitme özürlü olduğunu belgeleyemeyenler, ilköğretim çağı öncesi işitme özürlü olmuş kabul edilmeyecektir. Sadece kuraya başvuracak adayların bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmez.)
6) Varsa; 2006 yılından sonra mezun olan veya ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan zihinsel özürlü adayların, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları, mezun olacakları/oldukları zihinsel özürlülere ait okul diplomaları/öğrenim durumlarını gösterir resmî belge (Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adayların, varsa bile, bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmemektedir.)

Burada ne yapılacaktır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğünde; adayın özür grubu ile diğer özürlü bilgilerinin yazılacağı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi hazırlanacaktır. bu belge 3 nüsha olacaktır. Aday ve görevli tarafından imzalnacaktır. 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacak, bir nüshası da ÖSYM Başvuru Merkezine aday tarafından teslim edilecektir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinin örnek şeklini görmek için kılavuzun son sayfasına bakınız.

İKİNCİ AŞAMA: İkinci aşamada bankaya para yatırılacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini alan adaylar kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek veya İnternet aracılığıyla sınav/başvuru ücretini yatıracaklardır. (ÖMSS için 20 Şubat-2 Mart 2012, kura için 14-25 Mayıs 2012 tarihlerinde sınav/başvuru ücreti yatırılacaktır.)

Sınav ücreti 25 TL, kuraya başvurma ücreti ise 10 TL'dir.

Ücretin yatırılabileceği bankalar

T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T. Vakıflar Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

İnternet üzerinden de ücret yatırılabilir

Adayların başvuru/sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile sınav adını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Ücreti yatıran adaylar ÖSYM Başvuru Merkezlerine gidecektir. Başvuru şahsen yapılacaktır. Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ÖMSS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. ÖSYM Sınav merkezi yöneticilikleri adresleri için tıklayınız.

ÖSYM Başvuru merkezine giderken götürülecek belgeler

1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi
2) Doldurulmuş ÖMSS Aday Başvuru Formu
3) Özürlü sağlık kurulu raporunun fotokopisi (Fotokopi ÖSYM Başvuru Merkezine teslim edilecektir.)
4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları
5) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
6) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
7) Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

ÖSYM'ye başvuru ile birlikte, Başvuru Merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek 2 nüsha Başvuru Kayıt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Form imzalanıp bir nüshası görevliye verilmelidir. Diğer nüsha saklanmalıdır.
Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir.

ÜÇ AYRI SINAV KİTAPÇIĞI OLACAKTIR.

* Genel özürlü, görme özürlü ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme özürlü olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak özür gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.
* İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adaylar işitme özürlüler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.
* Zihinsel özürlü olan adaylar zihinsel özürlüler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.

SINAVDA EK SÜRE VERİLECEK ÖZÜR GRUPLARI

Sınavda, cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; özür gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.

ÖZÜR GRUBU EK SÜRE TOPLAM SÜRE
1) Genel Özürlü Grubu    
a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Özürlüler - 60
b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar 20 80
c) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları 40 100
2) Görme Özürlü Grubu    
a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar 40 100
b) Soruları kendisi okuyabilenler - 60
3) İşitme Özürlü Grubu 20 80
4) Zihinsel Özürlü Grubu    
a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar 40 100
b) Soruları kendisi okuyabilenler 20 80

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6

Sınav sonuçları yüzde 50 Genel yetenek ve yüzde 50 Genel Kültür ağırlığıyla hesaplanacaktır.

ÖMSS-Ortaöğretim Zihinsel Özürlü Grubu Testi Milli Eğitim Bakanlığı İş Okulu Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanacaktır.

KİMLER YARDIMCI DESTEĞİ ALABİLECEK?

- Sınavda 16 veya 18 puntoda basılmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanmak istemeyen ve soru kitapçığını da okuyamayacak durumda olan görme özürlü adaylar,
- Zihinsel özürlü adaylar ile
- Genel özürlü grubunda olan CP hastalarından ellerini kullanamayan ve/veya başını sabit tutamayan adaylar istedikleri takdirde sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alabileceklerdir.
- Genel özürlü grubunda olan ortopedik özürlü adaylardan ellerini kullanamayan adaylar da istedikleri takdirde sınavda sadece işaretleyici yardımı alabileceklerdir.

Bu durumdaki adayların dışında kalan adaylar sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alamaz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber