Personel Reform Tasarısı Temel Belgeleri (2)

Bu bölümde kamu personel reform tasarısının getirdiği yenilikler başlıklar halinde sıralanmaktadır. Tüm kamu kurumları kanun kapsamına dahil edilmesi, esnek istihdam imkanı getirilmesi, derece ve kademe sisteminden basamak sistemine geçilmesi, hizmet sınıfları kaldırılması, uyarma ve kınama cezalarına karşı da yargı yolu açılması, izinlerde iş günü esası getirilmesi ve izinlerin bulunulan yıl içinde kullanılması öngörülmesi, performansa dayalı ödeme sistemi getirilmesi, getirilen yeniliklerden bir kaçıdır. Bakanlar Kuruluna bu konuda sunulan 32 maddelik temel belgeyi görmek için tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2005 09:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KAMU PERSONELİ KANUNU TASARISINDA GETİRİLEN YENİLİKLER

1- Tüm kamu kurumları kanun kapsamına dahil edilmektedir.

> Esnek istihdam imkanı getirilmektedir.

2- Sözleşmeli personelin kapsamı genişletilmektedir.

3- Adaylık süresi bir yıla indirilmektedir.

4- Personele ilişkin işlemlerin takibi ve dosyaların tutulmasında T.C. Kimlik Numarasının kullanılması öngörülmektedir.

5- Derece ve kademe sisteminden basamak sistemine geçilmektedir.

6- Basamak ilerlemesinin yılda bir kez ve aynı tarihte yapılması öngörülmektedir.

7- Hizmet sınıfları kaldırılmaktadır.

8- Uyarma ve kınama cezalarına karşı da yargı yolu açılmaktadır.

9- Disiplin cezalarının verilmesinde disiplin kurullarının yetkisi artırılmaktadır.

10- Sicil sisteminden personel ve başarı değerlendirme sistemine geçilmekte ve değerlendirmede aleniyet ilkesi getirilmektedir.

11- Değerlendirme sonucunda personelin başarısızlığının ve noksanlığının tespiti halinde personelin eğitimi konusunda kurumlara sorumluluk getirilmektedir.

12- İstisnai görevler yeniden tanımlanmaktadır.

13- İzinlerde iş günü esası getirilmekte ve izinlerin bulunulan yıl içinde kullanılması öngörülmektedir.

14- Görev yerinde ikamet mecburiyeti ile tatillerde il sınırları dışına çıkmak için izin alma zorunluluğu kaldırılmaktadır.

15- Bazı hizmet sınıfları ve unvanlara derece veya kademe verilmesi suretiyle tanınan ayrıcalıklar kaldırılmaktadır.

16- Göreve başlayış basamağının tespitinde, basamak ilerlemesinde ve kıdem yılında, değerlendirilecek hizmetler tüm kamu personeli için standart hale getirilmektedir.

17- Merkezi sınav, görevde yükselme ve unvan değişikliği sistemi kanunla düzenlenmektedir.

18- Hizmet içi eğitim tesisleri adı altında sosyal tesisler kurulması yasaklanmaktadır.

19- Bütçe imkanı ile uluslararası kuruluşlarda staj imkanı getirilmektedir.

20- Kamu personeline ilişkin verilerin Devlet Personel Başkanlığında merkezi olarak tutulması öngörülmektedir.

21- Ücret sistemi sadeleştirilmekte ve basitleştirilmektedir.

22- Tüm kamu personelinin mali hakları ile sosyal yardımları bu Kanunda düzenlenmektedir.

23- Personele, bu Kanunda belirtilen mali haklar ile sosyal yardımlar dışında herhangi bir önleme yapılmaması öngörülmektedir.

24- Çeşitli kurul, komisyon ve heyet çalışmalarına ilişkin görevler ile kurumların iştiraklerindeki görevler nedeniyle kamu personeline her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaması öngörülmektedir.

25- Aynı unvanda bulunan fakat farklı çalışma şartlarında görev yapan personele hizmet farkından dolayı ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

26- Personelin verimliliğinin artırılması amacıyla performansa dayalı ödeme sistemi getirilmektedir.

27- Maaş hesaplamalarında kullanılan üç ayrı katsayı tek katsayıya indirilmektedir.

28- Aylıkların peşin olarak ödenmesi yerine çalışıldıktan sonra ödenmesi öngörülmektedir.

29- Mali hakların tamamı gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

30- Mali hakların tamamına yakınından sosyal güvenlik primi kesilmesi öngörülmektedir.

31- Sosyal yardımlar sadeleştirilmektedir.

32- Özürlü çocuklar için ödenecek çocuk yardımı artırılmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz