Personel Reform Tasarısı Temel Belgeleri (3)

Bu bölümde kamu personel reform tasarısının kapsamı ve tasarının üzerine bina edildiği tanımları ele alınmıştır. Kamu kurumlarının tümü Kanun tasarısının kapsamına alınmıştır. Sadece kamu bankaları, mahalli idarelerce kurulmuş şirketler, İMKB ve altın borsası kapsam dışında tutulmuştur. Yine memurlar ve sözleşmeli personel hukuki statü, mali hak ve sosyal yardımlar açısından; diğer kamu görevlileri sadece mali hak ve sosyal yardımlar açısından Kanun kapsamında olup, bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna sunulan temel belgeyi görmek için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2005 10:47, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KAPSAM
Kamu kurumlarının tamamı Kanun kapsamına dahil edilmektedir.
> Genel ve özel bütçe kapsamındaki idareler,
> Mahalli idareler,
> Sosyal güvenlik kurumları,
> Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
> KİT'ler,
> Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar. İstisnalar: Ticari kamu bankaları, mahalli idarelerce kurulan şirketler, İMKB, Altın Borsası.

> Memurlar ve sözleşmeli personelin hukuki statüleri ile mali hakları ve sosyal yardımları bu Kanunda düzenlenmektedir.
> Diğer kamu görevlileri sadece mali hakları ve sosyal yardımları açısından bu Kanun kapsamına alınmaktadır.
> Geçici personel çalıştırılmasına imkan verilmekte ve bunların ücretlerinin üst sınırının Bütçe Kanunu ile belirlenmesi öngörülmektedir.

TANIMLAR
Memurlar ile sözleşmeli personelin tanımı yeniden yapılmakta ve istihdam edilebilecekleri alanlar yeniden belirlenmektedir.
> Memurlar, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri kamu gücünü kullanarak yerine getiren veya genel politika ve strateji tespiti ve planlama işlerinde görevli ve yetkili olan,
> Sözleşmeli personel ise memurlarca yerine getirilmesi gerekmeyen kamu hizmetlerinin ifası amacıyla, sözleşme ile tam zamanlı veya kısmî zamanlı olarak çalıştırılan ve işçi sayılmayan
kamu görevlileri olarak tanımlanmaktadır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli personelin;
> İstihdam edileceği çakılı pozisyonlar ihdas edilmesi,
> Göreve alınmasının merkezi sınav ile gerçekleştirilmesi,
> Sözleşmesinin takvim yılıyla sınırlandırılması,
> Tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilmesi,
> Sınavsız olarak memur kadrolarına atanabilmesi,
> Aralıksız 15 yıl çalıştıktan sonra sürekli sözleşmeli personel statüsüne geçmesi,
> Disiplin, personel ve başarı değerlendirme, izin, emeklilik, sendikal haklar ve diğer hususlarda memurlarla benzer düzenlemelere tabi olması,
öngörülmektedir.

DİGER KAMU GÖREVLİLERİ
Diğer kamu görevlileri ilk kez tanımlanarak bunların;
> Hâkimler ve savcılar, askeri personel (subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmalar) ile kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edilecek öğretim elemanlarından oluşması,
> Sadece mali hakları ile sosyal yardımları bakımından bu Kanun hükümlerine tabi tutulması,
> Hukuki statüleri ve diğer konularda kendi özel kanunlarına tabi olması,
öngörülmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber