Personel Reform Tasarısı Temel Belgeleri (6)

Bu bölümde ilave ödemesi olan ve olmayan kamu kurumları açısından 6 adet bordro, örnek olarak verilmiştir. Diğer taraftan sunulan belgelere göre, personel reform taslağı ile mevcut ücretine göre daha yüksek ücret alacakların ücretleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yeni ücret seviyesine çıkacaktır. Mevcut ücretine göre daha düşük ücret alacaklar ise eski ücretleri ile yeni ücretleri arasındaki fark kapanıncaya kadar eski ücretlerini almaya devam edeceklerdir. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna sunulan temel belgeyi görmek için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2005 13:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

(A) BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANI BORDRO ÖRNEĞİ
(İLAVE ÖDEMESİ OLMAYAN)

Aylık Katsayısı 0,0401 Taban Kat. 0,486 Yan Ö d. Kat. 0,0126
Unvan / Derece Daire Başkan ı - 1/1
Kurumu (A) Bakanlığı ( İlave Ödemesi Olmayan Kurum)
  Gösterge / Oran Tutar . Gösterge / Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1.320 52,93 Em.San.Kes. 0,16 149,55
Ek Gösterge Aylığı 3.000 120,30 Gelir Vergisi 0,15 80,99
Taban Aylığı 1.000 486,00 Damga Vergisi 0,006 11,11
Kıdem Aylığı 220 8,82 Toplam Kes. . 241,66
Tazminat Tutarı %200 761,90 Net Ö deme . 1.690,92
Yan Ödeme 1.700 21,42 . .  
Makam Tazminatı 2.000 80,20 . .  
Temsil Tazminatı 0 0,00 . .  
Görev Tazminatı 8.000 320,80 . .  
Dil Tazminatı 0 0,00 . .  
Aile Yardımı (Eş ) 1.250 50,13 . .  
Aile Yardımı ( Çocuk) 750 30,08 . .  
Toplam Brüt Kazanç . 1.932,58 . .  
       

(B) BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANI BORDRO ÖRNEĞİ
(İLAVE ÖDEMESİ OLAN)

Aylık Katsayısı 0,0401 Taban Kat. 0,486 Yan Ö d. Kat. 0,0126
Unvan / Derece Daire Başkanı - 1/1
Kurumu (B) Bakanlığı ( İlave Ödemesi Olan Kurum)
  Gösterge / Oran Tutar Gösterge / Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1.320 52,93 Toplam Brü t Kazanç 2.535,08
Ek Gösterge Aylığı 3.000 120,30 Emekli Sandığı Kesintisi 0,16 149,55
Taban Aylığı 1.000 486,00 Gelir Vergisi 0,15 80,99
K ı dem Aylığı 220 8,82 Damga Vergisi 0,006 14,73
Tazminat Tutar ı %200 761,90 Toplam Kesinti 245,27
Yan Ö deme 1.700 21,42 Net Ödeme 2.289,81
Makam Tazminatı 2.000 80,20  
Temsil Tazminatı 0 0,00  
Görev Tazminatı 8.000 256,64  
Dil Tazminatı 0 0,00  
Tayin Bedeli 0 0,00  
Ek Ö deme Tutar ı %175 666,66  
Aile Yardımı (E ş ) 1.250 50,13  
Aile Yardımı ( Ç ocuk) 750 30,08  
                   

(C) BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANI BORDRO ÖRNEĞİ
(SÖZLEŞMELİ)

Aylık Katsayısı 0,0401
Taban Aylık Katsayısı 0,486
Yan Ö deme Katsay ı s ı 0,0126
Unvan / Derece Daire Başkanı - 1/1
Kurumu (C) Bakanlığı (Kadro Karşılığı Çalışılan Kurum)
  Gösterge / Oran Tutar
S ö zle ş me Ü creti 1.610 1.610,00
ikramiye 805 805,00
Tazminat Tutar ı %200 761,90
Fazla Mesai Ü creti %35 133,33
Dil Tazminatı 0 0,00
Aile Yardımı (E ş ) 1.250 50,13
Aile Yardımı ( Ç ocuk) 750 30,08
Toplam Br ü t Kazan ç   3.390,44
Emekli Sand ığı Kesintisi 0,16 150,71
Gelir Vergisi 0,15 397,86
Damga Vergisi 0,006 19,86
Toplam Kesinti   568,43
Net Ö deme   2.822,01

(A) BAKANLIĞI MEMUR BORDRO ÖRNEĞİ (İLAVE ÖDEMESİ OLMAYAN)

Aylık Katsayısı 0,0401 Taban Kat. 0,486 Yan Öd. K. 0,0126
Unvan / Derece Memur -9/1
Kurumu (A) Bakanlığı ( İ lave Ödemesi Olmayan Kurum)
  Gösterge / Oran Tutar   Gösterge / Oran Tutar
Gösterge Aylığı 620 24,86 Toplam Brüt Kazanç   780,23
Ek Gösterge Aylığı 0 0,00 Emekli Sandığı Kesintisi 0,16 106,12
Taban Aylığı 1.000 486,00 Gelir Vergisi 0,15 61,66
K ı dem Aylığı 0 0,00 Damga Vergisi 0,006 4,20
Tazminat Tutar ı 0/048 182,86 Toplam Kesinti   171,97
Yan Ö deme 500 6,30 Net Ödeme   608,26
Makam Tazminatı 0 0,00      
Temsil Tazminatı 0 0,00      
Görev Tazminatı 0 0,00      
Dil Tazminatı 0 0,00      
Aile Yardımı (Eş ) 1.250 50,13      
Aile Yardımı (Çocuk) 750 30,08      

(B) BAKANLIĞI MEMUR BORDRO ÖRNEĞİ
(İLAVE ÖDEMESİ OLAN)

Aylık Katsayısı 0,0401 Taban A. Kat. 0,486 Yan Ö . Kat. 0,0126
Unvan / Derece Memur -9/1
Kurumu (B) Bakanlığı ( İlave Ödemesi Olan Kurum)
  Gösterge / Oran Tutar  
Gösterge Aylığı 620 24,86 Aile Yardımı (E ş ) 1.250 50,13
Ek Gösterge Aylığı 0 0,00 Aile Yardımı ( Ç ocuk) 750 30,08
Taban Aylığı 1.000 486,00 Toplam Br ü t Kazan ç 1.046,90
Kıdem Aylığı 0 0,00 Emekli Sand ığı Kesintisi 0,16 106,12
Tazminat Tutarı %48 182,86 Gelir Vergisi 0,15 61,66
Yan Ödeme 500 6,30 Damga Vergisi 0,006 5,80
Makam Tazminatı 0 0,00 Toplam Kesinti 173,57
Temsil Tazminatı 0 0,00 Net Ö deme 873,33
Görev Tazminatı 0 0,00  
Dil Tazminatı 0 0,00  
Tayin Bedeli 0 0,00  
Ek Ödeme Tutarı %70 266,67  

(C) BAKANLIĞI MEMUR BORDRO ÖRNEĞİ
(FAZLA MESAİ ÜCRETİ OLAN)

 

Aylık Katsayısı 0,0401 Taban A. Kat 0,486 Yan Ö d. K. 0,0126
Unvan / Derece Memur -9/1
Kurumu (C) Bakanlığı (Fazla Mesai Ücreti Olan Kurum)
  Gösterge / Oran Tutar Gösterge / Oran Tutar
Gösterge Aylığı 620 24,86 Fazla Mesai Ü creti %25 95,24
Ek Gösterge Aylığı 0 0,00 Aile Yardımı (E ş ) 1.250 50,13
Taban Aylığı 1.000 486,00 Aile Yardımı ( Ç ocuk) 750 30,08
K ı dem Aylığı 0 0,00 Toplam Br ü t Kazan ç 875,47
Tazminat Tutar ı %48 182,86 Emekli Sand ığı Kesintisi 0,16 106,12
Yan Ö deme 500 6,30 Gelir Vergisi 0,15 61,66
Makam Tazminatı 0 0,00 Damga Vergisi 0,006 4,77
Temsil Tazminatı 0 0,00 Toplam Kesinti 172,55
Görev Tazminatı 0 0,00 Net Ö deme 702,92
Dil Tazminatı 0 0,00  

VERGİ VE EMEKLİ KESENEĞİNE TABİ MAAŞ UNSURLARI

  GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ EMEKLİ KESENEĞİ
TEMEL GÖREV AYLIĞI / ÜCRETİ + + +
HİZMET FARKI EK ÖDENEĞİ + + ?
PERFORMANS ÖDEMESİ + + ?

YENİ ÜCRET SİSTEMİNE İNTİBAK
Halen çalışmakta olan personelin temel görev aylığının/ücretinin belirlenmesinde, basamak ilerlemesinde değerlendirilecek hizmet sürelerine göre bulunacak basamağın göstergesi esas alınacaktır.

Bu çerçevede yeni ücret sisteminde;
> Mevcut ücretine göre daha yüksek ücret alacakların ücretleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yeni ücret seviyesine çıkacaktır.
> Mevcut ücretine göre daha düşük ücret alacaklar ise eski ücretleri ile yeni ücretleri arasındaki fark kapanıncaya kadar eski ücretlerini almaya devam edeceklerdir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber