Avukatlar, vekalet olmasa da sağlık personelini savunabilecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2012 09:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sağlıkla ilgili olarak Ak Partili Vekil Cevdel Erdöl tarafından Meclise sunulan kanun teklifine göre, Sağlık Bakanlığındaki hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar, vekalatname olmaksızın sağlık personelini vekil sıfatıyla temsil edebilecek. Teklif, Mecliste kabul edilip yasalaştıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girebilecek.

İşte Kanun teklifinin ilgili maddesi.

MADDE 3- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar ayrıca vekâletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sıfatı ile temsil eder."

Madde gerekçesi

MADDE 3- Yürürlükteki maddede, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hukukî yardım yapılacağı öngörülmüştür. Bu hukuki yardımın nasıl yapılacağı hususunda uygulamada oluşacak tereddütleri gidermek amacıyla bu yardımın, Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlarca ayrıca vekâletname ibraz edilmeksizin ilgili personelin vekili sıfatıyla yapılacağı belirtilmektedir

Bu Habere Tepkiniz