Üniversitelerdeki uzman hekime döner sermaye

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2012 10:55, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sağlıkla ilgili olarak Ak Partili Vekil Cevdel Erdöl tarafından Meclise sunulan kanun teklifine göre, üniversitelerde ve araştırma uygulama merkezlerinde uzman hekim istihdamını sağlayabilmek için, burada istihdam edikecek uzman hekime yüzde 600 oranında döner sermaye verilecek..

Teklif, Mecliste kabul edilip yasalaştıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girebilecek.

İşte Kanun teklifinin ilgili maddesi.

MADDE 13- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (1) numaralı bendine "yüzde 800'ünü," ibaresinden gelmek üzere "uzman tabiplere yüzde 600'ünü" ibaresi eklenmiştir

Madde gerekçesi:

MADDE 13- Üniversitelerde ve araştırma uygulama merkezlerinde uzman tabip istihdamını sağlayabilmek için bunların ek ödeme oranlan Sağlık Bakanlığındaki muadillerine yakın bir seviyeye getirilmektedir

2547'nin ilgili hükmü:

c) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden, bu yerlerde;
1) Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ödenen tazminat dahil, makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800'ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 500'ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600'ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 300'ünü,

Bu Habere Tepkiniz