Sağlık Bakanlığı, 2012/4'e başvuran ve eş durumu özrü olan sözleşmeli personeli unuttu

2012/4 Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzunda, eş durumu özrü olanlar için özel bir madde konulmuştur. Çalışan 4/B'li personelin yerleşse dahi atanmayacağı kılavuzda açık olarak belirtilmişken, eş durumu özrü olanların bu uygulamadan istisna tutulacağı, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı madelerine atıfla, hüküm altına alınmıştır. Ancak Bakanlık bu personeli unuttu ve bunlarla ilgili açıklama yapmıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2012 00:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzunun (Ek-3) ?Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonları (Merkezi Yönetim Bütçesi) Açıklamalar Ve Uyarılar? bölümün 1. Maddesinde şu husus yer almaktadır:

?1. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında (632 sayılı KHK kapsamında memur kadrolarına atanmak üzere hizmet sözleşmeleri sona erenler de dâhil), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde (*) ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.?

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında ise şu hüküm yer almaktadır:

??Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) EŞ VEYA SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNMAKLA BERABER; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya EN AZ BİR YILLIK FİİLİ ÇALIŞMA ŞARTINI KARŞILAYAMAMASI nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, TEK TARAFLI FESHEDENLER, BİR YILLIK SÜRE ŞARTINA TABİ TUTULMADAN YENİDEN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLER.?

Bu hükme göre, eş durumu karşılanamayan sözleşmeli personelin 2012/4'e başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle de bir çok kişi başvuru yaptı.

Ancak Bakanlık yerleştirme sonrasında, bu durumda olan personelin isim listeleri ÇKYS üzerinden İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmemiştir.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimler, başvuru hakkı olan bu personel hakkında bilgilendirici açıklama yapmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz