KPSS'deki bu yeni iddiaya ÖSYM açıklık getirmeli

KPSS'de bugüne kadar çok iddia gündeme geldi. Bu iddiaların bir kısmının zayıf iddialar olduğunu 7 Temmuzdan bu yana açıklamaktayız. Ancak, memurlar.net forumunda yer alan bir iddia oldukça önemli görünmekte olup, ÖSYM'nin bu detaya bir açıklama getirmesi gerekmektedir. Emvac adlı üyenin yaptığı yazışmalara göre, ÖSYM'nin açıkladığı sınav soru kitapçığındaki cevap şıkları ile DİHA'nınkiler aynıdır. Oysaki her adayın soru kitapçığındaki cevap şıklarının farklı olması gerekiyordu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2012 12:23, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2012 KPSS Lisans sınav kılavuzunda 3.6 Maddesinde şu açıklama yer almaktadır:

"Cumartesi sabah oturumu hariç her oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacak ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon Başkanından istemelidir. Her soru kitapçığının "SORU KİTAPÇIK NUMARASI" farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır"

DİHA sınav sonrasında; Türkçe'de 20, eğitim bilimlerinde ise 51 soru yayınlamıştır.

ÖSYM'nin soru ve cevapları 11 Temmuz akşamı sonrası yayınlaması sonrasında, ÖSYM basın soru kitapçığı ile DİHA sorularının aynı olup olmadığına yönelik yaptığımız tespitlerimiz şu şekildedir:

TÜRKÇE

DİHA sadece 1 ila 12 ve 19 ila 27 arasındaki soruları yayınlamıştır. Türkçenin yer aldığı Genel Yetenek testinde 60 soru yer almıştır.

Türkçe; 1 ila 12. sorular arasındaki sorular ve cevap şıkları, doğru seçenekleriyle aynıdır .

Yine, 19 ila 27 arasındaki sorular da aynıdır. Tespit edebildiğimiz bir farklılık var: 27. soruda DİHA "anlatılan yazar" diyor. ÖSYM "sözü edilen yazar diyor.

EĞİTİM BİLİMLERİ

DİHA 44 ila 65 ve 84 ila 115 arasındaki soruları yayımlamıştır. Yani toplam 50 civarında soru yayınlanmıştır. İki adet sayfa tekrar içermektedir. ÖSYM ise Eğitim Bilimleri testinde 120 soru sormuştur.

44 ila 65 arasındaki sorular, numarasıyla birlikte aynıdır..

DİHA'da yer alan 66 ila 105 arasındaki sorularda ise durum şudur: Sorular ve cevap şıkları yine aynıdır. Ancak, bu soruların soru numarası ÖSYM kitapçığında farklıdır. Yani DİHA 66 ila 105 arasındaki sorular ÖSYM soru kitapçığında 84 ila 115 arasında gözükmektedir.

Bir kaç farklılık var olup, onlar şu şekildedir:

- DİHA'da 97. soruda yer alan "Aşağıdaki davranışlardan hangisi, rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin verebileceği bir davranışa örnek gösterilemez?" ifadesi, ÖSYM'de 110 nolu soruda "Rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenmez?" şeklinde yer almıştır...

- 101 ile 114 soruda farklılık var. "Buna göre" diyor DİHA, ÖSYM ise "Bu bilgiler doğrultusunda" diyor.

- 102-115 aynı. Ama soruda "ilke" lafı eksik. c şıkkı da farklı.

DİHA tarafından yayınlanan sorular : http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.10151105696897189.501509.45373922188&type=3

ÖSYM'nin yayımladığı kitapçık : ftp://dokuman.osym.gov.tr/2012KPSS1SORULAR/KPSS1_2012_CS_GYGK.pdf

MEMURLAR.NET'İN DEĞERLENDİRMESİ

ÖSYM tarafından Eğitim Bilimlerinde 120, Türkçenin yer aldığı Genel Yetenek testinde ise 60 soru sorulmuştur. DİHA tarafından açıklanan soru sayısı 27+52'dir. DİHA tarafından yayımlanan tüm sorulardaki cevap şıklarının ve doğru cevap seçeneğinin yerinin ÖSYM ile aynı olması ve soru köklerinde yer alan ufak farklılıklar, çok olağanüstü bir durumu göstermektedir. ÖSYM'nin bu önemli tespite yönelik bir açıklama yapması uygun olacaktır.

Zira, DİHA'nın yayımladığı soruların eğer sınava giren adaylardan birisinin sınav kitapçığının örneği alınmış olsaydı, bu soru kitapçığındaki cevap şıkları ile ÖSYM'nin yayımladığı soru kitapçığının cevap şıklarının farklı olması gerekirdi. Gerçi yukarıda da belirttiğimiz üzere DİHA'da 66 ila 105 arasında yer alan sorular ÖSYM'de 84 ila 115 arasında yer almaktadır. Buna dayanılarak soru kitapçıkları farklı denebilir. Ancak DİHA tarafından yayınlanan 27-52 sorunun cevap şıklarının ÖSYM ile birebir örtüşmesi, her adayın soru kitapçığındaki cevap şıklarının farklı farklı olduğu yönündeki belirleme gözönüne alındığında, milyonda bir olması gereken ihtimaldir.

ÖSYM'nin bu iddialarla ilgili bir açıklama yapması yerinde olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber