MEB bir madde metnini dahi yazamadı, tüm öğretmenlerin kafası karıştı

MEB İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzun ?Başvurular? başlıklı 4. maddesi kafaları karıştırmaktadır. Madde metni öyle bir şekilde yazılmıştırki 632 ile kadroya geçen öğretmenler ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan tüm öğretmenler il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilmektedirler. Oysa gerçek farklıdır. İşte MEB'in yazamadığı maddenin ayrıntıları...

* MEB, Anadolu Lisesi öğretmenlerini uyarmalıdır

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2012 12:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Madde şöyle; ?06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, sözleşmeli öğretmenlikten 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenler ile 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlar ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.?

MEB Ne Anlattı?

MEB tarafından bu maddedeki ?632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenler ile 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlar? açıklamasına baktığımızda büyük sorunla karşılaşmaktayız. 632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlerde ve 06.05.2010'da birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki okullarda çalışanlarda 3 yıl şartı aranmıyor fakat daha zor olan 2. ve 3. Hizmet bölgesinde çalışanlar kapsam dışında bırakılıyor. Gerisini siz düşünün.

Ne Anlatması Gerekiyordu?

Açıklamada yer alan 06.05.2010 tarihi tüm kadrolu öğretmenlere zorunlu hizmet muafiyeti getirildiği tarihtir. Ayrıca 632 sayılı KHK ile kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlere zorunlu hizmet muafiyeti getirilmiştir. Bu nedenle 06.05.2010 tarihinde zorunlu hizmetini yapmak için zorunlu hizmet bölgesi olan 2. veya 3. bölge ile 1. bölgenin (D) ve (E) ilçelerinde çalışmakta olanlara süre şartı aranmaksızın yer değiştirme hakkı verilmesi gerekmektedir.

Bunlara ilave olarak yine buralarda çalışmakta iken 632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlerin de bu kapsam içerisine alınması amaçlanmıştır.

İşte anlatılmak istenen bu kadar basittir. Fakat öyle bir madde yazılmıştır ki geçen yıl yapılan yer değiştirmelerde böyle bir sorun yaşanmamışken bu yıl yaşanacaktır. Bu sorunu yaratan da maalesef MEB bürokratlarıdırlar.

Çünkü MEB'in kılavuza koyduğu 4. maddeye göre; 632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenler ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan tüm öğretmenler il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilmektedirler.

Hatta bazı İl Milli Eğitim Müdürlükleri bu tür başvuruları onaylamaktadırlar.

Bu durum; 06.05.2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe geçen öğretmenler ve 06.05.2010 tarihinden sonra atanan öğretmenler hariç şu an tüm öğretmenlerin hatta geçen yıl herhangi bir nedenle yer değiştiren öğretmenlerin bile başvurabilmesi anlamına gelmektedir. İşte MEB bunu hesaplayamamıştır.

Peki, olması gereken nedir?

1-06.05.2010 tarihinden önce zorunlu hizmetini yapmak için zorunlu hizmet bölgesi olan 2. veya 3. bölge ile 1. bölgenin (D) ve (E) ilçelerinde çalışmakta olanlar ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 632 sayılı KHK ile kadrolu öğretmenliğe geçip yine bu tür yerlerde çalışmakta olanlara 2010 ve 2011'de yer değiştirmemiş olmak şartıyla süre şartı aranmaksızın yer değiştirme hakkı verilmelidir.

2- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi, 15. fıkrasındaki "Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir." hükümleri gereğince istisnai kapsama dâhil olanlar ile dönüştürülen okullardaki öğretmenler hariç olmak üzere tüm öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda 3 yıl çalışma şartı aranmalıdır.

3- Hangi tarihte olursa olsun sözleşmeli iken KPSS puanı veya 632 Sayılı KHK ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreleri de 3 yıllık süreye dâhil edilmelidir. Bu öğretmenlerden sözleşmeli iken aynı okulda kadrolu öğretmenliğe geçenlere sözleşmeli öğretmenlikteki sürelerin de dâhil edilmesi ile aynı okulda 15 Eylül 2012 tarihi itibariyle 3 yılını dolduranlara il içi yer değiştirme hakkı verilmelidir. Bu öğretmenlerden aynı ilde sözleşmeli öğretmenlikteki süreleri de dâhil farklı okullarda 3 yılını dolduranlara ise il dışı yer değiştirme hakkı verilmelidir.

MEB Ne Anlattı?

Yine madde metnindeki; ?06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere,? açıklaması ise tam bir skandaldır.

Yani siz sözleşmeli iken 16 Aralık 2009 atamasında KPSS ile zorunlu hizmet bölgesi olan 2. veya 3. bölge ile 1. bölgenin (D) ve (E) ilçelerine kadrolu atandıysanız 3 yılınızı doldurmadığınızdan yer değiştiremezsiniz. Oysaki siz 06.05.2010 da zorunlu hizmetten muaf olduğunuzdan yer değiştirme hakkınız olmalıdır. MEB'in açıklamasından bu çıkmaktadır.

Ne Anlatması Gerekiyordu?

MEB zorunlu hizmet bölgelerinde 06.05.2010 tarihi itibariyle KPSS ile 632 sayılı KHK ile kadroya geçenlerin farklılığını ortaya koymak isterken hiçbir şey anlatmamış tamamen kafa karıştırmıştır.

Açıklamaya baktığımızda 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmenlerden hangi tarihte atananlar hariç olacak madde metninde bunu açıklayıcı bir tarih verilmemiştir.

Madde metnindeki doğru ifadenin ?06.05.2010 tarihinden sonra sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere,? olması gerektiği kanaatindeyiz.

Sorunlar burada bitmiyor:

En önemlisi geliyor:

Madde metnindeki; ?atananlar ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.?

Cümlesini tüm paragrafla beraber okuduğunuzda bile hukuken şu anlama gelir: 06.05.2010 tarihinde nerede olursan ol, zorunluya tabi git gitme fark etmez bu tarihte kadrolu öğretmen olarak çalışıyor isen 3 yıl şartı olmadan il içi yer değiştirme isteyebilirsin.

Sakın ola ki olur mu demeyin olur. Şu anda onay süreci başladı ve iller başvuru modülünde yer alan ?Bulunduğum eğitim kurumuna 2012 yılı il içi kılavuzunun B.4.maddesi kapsamında atandım.? Hükmüne göre onay vermektedirler. Bu hükme göre siz geçen yıl bir okula isteğe bağlı yer değiştirdiyseniz bile bu yıl da isteyebilirsiniz. Yeter ki 06.05.2010'dan önce atanmış öğretmen olun.

Bakanlık ne anlatmak istedi hukuki dilde ne anlattı örnekleriyle açıkladık. Aslında MEB'in derdine derman olacak çok düzenleme var MEB İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzun ?Başvurular? başlıklı 4. Maddesinde 06.05.2010 tarihi itibarıyla zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere 3 yıl çalışma şartına dair muafiyet maddesi yazayım derken 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olan tüm öğretmenlere geçen yıl yer değiştirmiş olsa bile hukuken yer değiştirme hakkı verecek madde yazmıştır.

Biz de bir öneri sunalım kendilerine;

?a) İkinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında görev yapmakta iken; 632 sayılı KHK ile ya da 06.05.2010 tarihinden önce KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan,

b) 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlardan,

2010 ve 2011 yıllarında yer değiştirmeyenler bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.?

MEB'in yeni yapısının yayımladığı ilk kılavuzda yaşananlar inşallah geleceğin işaretçisi olmaz.

Saygılarımızla?

Maksut BALMUK - Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz