MEB anlaşılmayan 4. maddeye maille açıklık getirdi

21 Temmuz 2012 tarihli haberimizde, il içi yer değiştirme kılavuzunda yer alan 4. maddenin anlaşılmayacak ve kafaları karıştıracak şekilde yazıldığını belirtmiş ve maddenin kasdını açıklamıştık. Ancak il milli eğitim müdürlüklerinde de çok sayıda soru geldiği için MEB illere açıklama yaparak, 4. maddedeki kasdını açıkladı. İşte o açıklama...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2012 00:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzun ?Başvurular? başlıklı 4. Maddesinde; ?06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, sözleşmeli öğretmenlikten 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenler ile 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlar ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.? şeklinde yer alan açıklamaların kafaları karıştırdığını ve MEB tarafında bir açıklama yapılması gerektiğini ?MEB bir madde metnini dahi yazamadı, tüm öğretmenlerin kafası karıştı? haberimizde açıklamıştık.

Aslında haberimizde maddenin ne anlama geldiğini ve maddenin nasıl olması gerektiğini de ?a) İkinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında görev yapmakta iken; 632 sayılı KHK ile ya da 06.05.2010 tarihinden önce KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan,

b) 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlardan,

2010 ve 2011 yıllarında yer değiştirmeyenler bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.? şeklinde vermiştik.

MEB; 24 Temmuz 2012 tarihli bir e postası ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerine İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzun ?Başvurular? başlıklı 4. maddesinin yönetmeliğin geçici 3. maddesi kapsamında uygulanması gerektiğini bildirmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 30.7.2010/27657 RG) (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 06.05.2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Buna göre;

1-06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan öğretmenler il içi yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. Bu öğretmenler bulundukları okulda 3 yılını doldurmaları halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2-Kılavuzun ?Başvurular? başlıklı 4. maddesine göre ise;

a)İkinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında görev yapmakta iken; 632 sayılı KHK ile ya da 06.05.2010 tarihinden önce KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan,

b) 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlardan,

2010 ve 2011 yıllarında yer değiştirmeyenler bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Resen atamaları yapılan norm kadro fazlası öğretmenlerin başvurularında ise sorun hala devam etmektedir.

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi 15. fıkrasındaki "Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir." hükümleri gereğince; norm kadro fazlası olan öğretmenlerden görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilenlerin görevli oldukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken 3 yıllık sürelerinin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri de birlikte değerlendirilecektir.

Buna göre de bu durumdaki öğretmenlerin sorunları da acilen çözümlenmelidir. Bunun için başvuru ekranına ?Norm fazlası olmam nedeniyle başka bir eğitim kurumuna resen atandım? seçeneğinin eklenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

İşte Bakanlığın e-postası;

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber