Öğretmenlere, öğrenim özründen yer değiştirme hakkı verilmedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2012 14:32, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Öğrenim durumu özrü bulunan öğretmenler, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?Öğrenim durumu özrü? başlıklı 38. maddesinde yer alan hükümlere göre yer değiştirmektedirler.

06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Öğrenim durumu özrü? başlıklı 38. Maddesindeki; ?(1) Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir.

(3) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimi hakkı kazananların, özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olanlar ve kayıtlarını bir yıl süreyle dondurmuş olanlar ile lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yaptıkları alanda ikinci kez lisansüstü öğrenim kazananlar ile bir defadan fazla yapılan yüksek lisans ya da doktora öğrenimleri yer değiştirmelerde dikkate alınmaz.

(4) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yer Değiştirme Formu,

b) Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfı, lisansüstü öğrenimine kayıtlı ve halen devam etmekte olduğunu gösterir belge.? hükümleri gereğince; yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilmektedirler.

Yönetmelikte Öğrenim durumu özründen dolayı öğretmenlerin yer değiştirme hakkı bulunmasına rağmen 2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda öğretmenlere Öğrenim durumu özründen dolayı başvuru hakkı verilmemiştir.

Bu durumdaki öğretmenlerimizin ekte hazırladığımız dilekçe örneği ile kurumlarına başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örneği için tıklayınız.

Hatırlanacağı üzere Aralık 2011 tarihinde yapılan özrü durumu atamalarında da yine Öğrenim durumu özründen dolayı hak verilmemiş idare mahkemelerine açılan davalarda olumlu kararlar çıkmıştı.

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi 2012/63 Esas ve 22.02.2012 tarihli kararı için tıklayınız.

Adana 1. İdare Mahkemesi 2012/144 Esas, 2012/1083 Karar ve 22.06.2012 tarihli kararı için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber