Özür durumundan atamanız yapılmazsa aylıksız izin alabilirsiniz

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2012 00:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun ?6. Başvuru ve Tercihler? başlıklı bölümündeki ?6.2.2. Öğretmenlere, Bakanlıkça tanınan tercih haklarının ve seçeneğinin tamamını kullanmalarına rağmen hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamamaları ve istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.? ve ?8. Atamalar? başlıklı ?8.1. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki eğitim kurumlarına tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler istekleri hâlinde 657 sayılı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda aylıksız izinli sayılacaklardır.? açıklamalarında öğretmenlerin hizmet puanı yetersizliğinden dolayı özürlerinin bulunduğu yerlere atanamamaları halinde istekleri üzerine aylıksız izin alabilecekleri belirtilmiştir.

Bu açıklamaların dayanağına baktığımızda;

652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ?Atama? başlıklı 37. Maddesi 5.fırkasındaki; (5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılsonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.? hükümler ile karşılaşmaktayız.

Öğretmenlerin hizmet puanı yetersizliğinden dolayı özürlerinin bulunduğu yerlere atanamamaları halinde istekleri üzerine aylıksız izin alabilecekleri 652 sayılı KHK de belirtilmiştir.

Burada öğretmenler; özrün bulunduğu il emrine atanıp bu il demi aylıksız izne ayrılacaklar yoksa halen bulundukları ilde mi aylıksız izne ayrılacaklar? Bu konuda bakanlığın açıklama yapması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz