Toplu Görüşme Masasının Düzeni Niçin Çok Önemli?

Toplu görüşme masasına nasıl oturulacağı bu yılın ilk görüşmelerine damgasını vurdu. Konuya ilişkin ayrıntılar bugün sitemizde yer almıştı. Peki bu konu neden bu kadar gürültü çıkarmıştır? Bunun nedeni, her kesimin toplu görüşme masasının düzeninden farklı bir anlam çıkarmasından kaynaklanmaktadır. Toplu görüşme masasının düzenine ilişkin tarafların duruşlarının ne anlam içerdiğini görmek için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2005 00:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Öncelikle şunu belirtmek gerekmektedir. Görüşmeler memur temsilcileri ve kamu tarafı temsilcileri olmak üzere iki taraf arasında geçmektedir. Pazarlığın doğası gereği olması gereken de budur.

Bir diğer husus ise toplu görüşme masasının şeklidir. Görüşmeler Başbakanlık 2 nolu toplantı salonunda gerçekleşmekte olup, masa U şeklinde oluşturulmuştur. Masanın oturum şekli aşağıda yer almaktadır.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin
Başbakan Müsteşarı   Türkiye Kamu-Sen Başkanı
Diğer müsteşarlar KESK Başkanı
Devlet Personel Başkanı Memur-Sen Başkanı
BUMKO Genel Müdürü Diğer sendika temsilcileri (11 kişi)
Diğer Temsilcileri ..

PEKİ KİM NEYİ AMAÇLIYOR?

Kamu İşveren Tarafı: Kamu işveren tarafının başkanlığını, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Şahin yürütmektedir. Bu, 4688 sayılı yasa gereğincedir. Ancak sayın Şahin bundan önceki iki görüşmede olduğu gibi bu görüşmede de, temsilcisi olduğu tarafın Başkanlığı yerine, tüm görüşme heyetinin başkanlığını yürütmek istemektedir. Sayın Şahin bu davranışıyla görüşmeleri yönlendirmektedir. Zira bundan önceki iki görüşmede ortaya çıkan tabloya göre, Sayın Şahin bir tarafın temsilcisi gibi hareket etmek yerine okullardaki sınıf başkanı gibi kimin konuşacağını belirlemekte, söz hakkı tanımakta, kimseye danışmadan toplantıya ara vermekte (bugün olduğu gibi) ve oturumun yöneticisi gibi hareket etmektedir. diğer yandan, Sayın Şahin bu yıl bugüne kadar uygulanagelen yanlış sistemi daha da bozmak istemiştir. U şeklindeki masaya başkanlık eder pozisyonu veren oturum şekli yetmiyormuş gibi bu yıl kendisine tahsis edilen koltuğa Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dinçer'i oturtmuş, kendisi de Sayın Dinçer'in yanına oturmuştur. Dolaysıyla, bugünkü şekilde yapılacak olması halinde toplantının, artık iki başkanı olacaktır.

Türkiye Kamu-Sen: En çok üyeye sahip konfederasyondur. Türkiye Kamu-Sen, 4688 sayılı yasanın 30'uncu maddesinde yer alan "Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bunların bağlı oldukları konfederasyonlar toplu görüşme yapmaya yetkilidir. En çok üyeye sahip konfederasyon temsilcisi toplu görüşme heyetinin başkanıdır." şeklindeki hüküm gereğince memur temsilcilerinin başkanıdır. Ancak, Türkiye-Kamu-Sen, Kanundan kaynaklanan bu yetkiyi hiçbir zaman kullanamamıştır. Bu nedenle görüşmelerin Kanuna göre yürütülmesini ve iki taraflı görüşmeleri istemektedir. Bu halde kamu tarafının başkanı Sayın Şahin olurken, sendika ve konfederasyon temsilcilerinin başkanı da Türkiye Kamu-Sen olacaktır. Ancak, Kanunlar Türkiye Kamu-Sen'i haklı çıkarmasına rağmen hem Sayın Şahin toplantı başkanlığını bırakmak istemediğinden hem de hem KESK hem de Memur-Sen temsilcileri Türkiye Kamu-Sen'in başkanlığını istemediğinden toplantılar üç yıldır mevzuatta yer alan şekle göre yürütülmemektedir.

KESK: KESK de Sayın Şahin'in toplantıya başkanlık etmesini istememektedir. Ancak bu isteği çok açık ve sert bir şekilde dile getirmemektedir. Zira iki taraflı bir yapının oluşması halinde sendika temsilcilerine Türkiye Kamu-Sen başkanlık edecektir.

Memur-Sen: Memur-Sen de diğer iki konfederasyon gibi Sayın Şahin'in toplantı başkanlığı yapmasına karşı çıkmakta ancak bu görüşünde çok da ısrarlı olmamaktadır. Bunun da nedeni KESK ile aynıdır. Memur-Sen temsilcileri de iki taraflı bir toplu pazarlık yapısının oluşması halinde Türkiye Kamu-sen'in sendika temsilcilerine Başkanlık yapacağından fazla ısrarlı olmamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz