Denge Tazminatına İlişkin Kanun Teklifi Tasarımız

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin tarafından ek ödeme almayan memurlara verilecek denge tazminatına ilişkin Kanun tasararısı Maliye bürokratlarınca hala hazırlanamamıştır. Kanun tasarının hangi teknik ibareleri içerecek şekilde yazılacağı konusundaki tartışmalar devam etmektedir. Bu derece önemli bir Kanunun, tek başına bir-kaç Maliye bürokratlarının insiyatifine bırakılması bir çok yanlışlığı beraberinde getirecektir. Bu bağlamda sitemize iletilen ve sitemiz uzmanlarının teknik incelemesinden geçen bir taslağı ilgililerin dikkatine sunuyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2005 10:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki tasarı sitemize gönderilmiş olup, sitemiz uzmanlarınca da uygun görülmüştür. Ancak, taslağın üzerinde hala çalışılmaya ihtiyaç vardır.

Bir diğer husus da şudur: Hükümetin denge tazminatına ilişkin ne kadarlık bir bütçe ayırdığı belli değildir. Aşağıdaki taslak 2,5 katrilyonluk bir yük oluşturmaktadır. Eğer 3 katrilyonluk liralık bir bütçe ayırılmış ise taslak metninde yer alan oranların biraz daha yükseiltilmesi gerekmektedir.

DENGE TAZMİNATINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek madde 40- Aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, makam tazminatı, 657 sayılı Kanunun 152'inci maddesinde yer alan "Zam ve Tazminatlar" başlıklı maddedeki zam ve tazminatlar ile aynı Kanunun ek 33'üncü maddesindeki nöbet ücreti, görev tazminatı dışında, devlet memurlarına ödenen her türlü net ödemelerden mahsup edilmek suretiyle, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil ) 01/01/2006 tarihinden itibaren %30, 01/07/2005 tarihinden itibaren %50 oranında denge tazminatı ödenir.
Denge tazminatından damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesinti yapılmaz.

Madde 2- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde 3- Bu Kanun Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Gerekçe

Taslak 2006 yılı için iki taksit halinde memurlara denge tazminatı verilmesini öngörmekte olup, ek ödeme alan kamu personeli bunun dışındadır.

Taslağa göre yılın ilk altı ayı için %30'luk bir ödeme öngörülmektedir. En yüksek devlet memuru aylığının 9500*41600= 395.200.000 olduğu düşünüldüğünde, mahsuptan sonra arta kalması halinde, 2006 yılı Ocak ayında memura 118.560.000 (395.200.000*%30) oranında denge tazminatı verilecektir. Bu rakamın 6 ay ile çarpılması halinde verilecek denge tazminatının bir memura katkısı bulunacaktır. Bu da 118.560.000*6=711.360.000'dir.

Taslağa göre yılın ikinci yarısında %50'luk bir ödeme öngörülmektedir. En yüksek devlet memuru aylığının 9500*41600= 395.200.000 olduğu düşünüldüğünde, mahsuptan sonra arta kalması halinde, 2006 yılı Ocak ayında memura 197.600.000 (395.200.000*%50) oranında denge tazminatı verilecektir. Bu rakamın 6 ay ile çarpılması halinde verilecek denge tazminatının bir memura katkısı bulunacaktır. Bu da 197.600.000*6=1.185.600.000'dir.

Toplam 1 milyon 300 bin memurun hiçbir ek ödeme almadığı ve verilecek olan denge tazminatından yararlanacağı hesap edilmektedir. Buna göre,

İlk altı aylık bütçe yükü: 711.360.000*1.300.000= 924.768.000.000.000

İkinci altı aylık bütçe yükü: 1.185.600.000*1.300.000= 1.541.280.000.000.000

Toplam yük= 2 katrilyon 466 trilyon

Özetle yukarıdaki hesaplama kabaca 2006 yılı bütçeye 2,5 katrilyonluk bir yük getirmektedir.

Bu uygulama hiçbir ek ödeme almayan en düşük ücretli memura yaklaşık %20 civarında maaş artışı sağlayacak ve farklı kurumlar arasında aynı görevi yapıp ta farklı ücret alan kamu personeli arasındaki ücret dengesizliği tamamen gidermese bile azaltacağı düşünülmektedir.

Bu Habere Tepkiniz