Toplu Görüşme Deşifreleri 2

15 Ağustos 2005 tarihinde yapılan toplu görüşmenin tutanakları sitemizde yer almıştı. Bu görüşmenin ardından ikinci toplu görüşmeler 16 Ağustos 2005 tarihinde yapıldı. Türkiye Kamu Sen Başkanı Bircan Akyıldız ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin'in pazartesi günkü tartışmalarının ardından ilk kez karşı karşıya gelinen bu görüşmelerin deşifrelerini okumak için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2005 16:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL : Bizim gündem önerilerimiz var. Sendikal ve demokratik hakların, siyaset ve yönetime katılma hakları gibi konuların da tartışılmasını istiyoruz. Yine sürgün meselesinin de demokratik haklar konusunda gündeme gelmesi gerekiyor. Bizim gündem olmasını istediğimiz, diğer konfederasyonlarla ortaklaşamadığımız bir konu daha var. Kamuda kadın-erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğinin görüşülmesi gerekiyor.. Uygulamadaki sorunların giderilmesi gerekiyor. Diğer konulara ilişkin ise daha sonra genel bir değerlendirme yapacağım.

?

Üç yıllık süreç gösterdi ki, gündemlere ilişkin genel değerlendirmeler yapılıyor ve sorunlara yönelik ayrı ayrı değerlendirme yapmadan süre bitiyor, o nedenle bu hususların ayrı ayrı değerlendirmesi gerekiyor.

(Gündeme ilişkin KESK-MEMUR-SEN ortak gündem önerisi sundu. T. Kamu-Sen'in sendikalı kamu çalışanlarının aidatlarının devlet tarafından karşılanması anlamına gelen önerisi başta olmak üzere bazı konularda ortaklık sağlanamadı?)

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : toplu sözleşme ve grev hakkı için başta anayasa olmak üzere diğer yasalarda yapılacak değişiklik sonrası gündeme almıştık. Bunu o çerçevede değerlendirmek lazım. Geçmiş yıllardaki reel kayıp ve temel ücret, mali sorunlar içinde yeralabilir. Eşit işe eşit ücret, denge tazminatı gibi meselelerde mali ve sosyal haklar bölümünde olabilir. KEY hesapları ve nemalarla ilgili durumlar da ayrıca gündem maddesi olabilir. Özelleştirmeler ve özelleştirilen kurumlardaki kamu görevlilerinin durumu. 657'ye tabi olanlar için sorun var ise, haksızlık varsa, onu da ayrıca gündeme alabiliriz. Sosyal güvenlikle ilgili hususların da büyük ölçüde mali hususlar ile diğer konularda çalışma şartlarında yeralabilir. Dolayısıyla sizin önerilerinizi de büyük ölçüde gündeme almış olduk.

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: Yani çalışma şartları içinde diğer bütün hususları görüşebiliriz diyorsunuz. Sayın Bakan özellikle, personel yasa taslağını gündem maddesi yaparak tartışmak yerine, bize bilgilendirme verilmedi; bu bilgilendirme yapılmalı. Bunu 15 günde tartışırsak, bu kısa sürede sonuç alamayız. Bu ayrıca değerlendirilmesi gereken ciddi bir konu.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: bir çalışma yapılıyor, taslak halinde. Gündeme almamın nedeni bilgi vermek.

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: Belediye çalışanları haklarını alamıyor, bunun da mali ve sosyal haklar içinde ele alalım.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: eğer farklı bir durum varsa, o belediye başkanının kendi durumundan kaynaklanıyor. Pay, belediyeye gidiyor?? Cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili konuyu da ayrıca görüşelim.

Tanışma gerçekleşti.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: 2004 yılı toplu görüşme sonuçlarının değerlendirmesi maddemiz var. Şimdi?

KAMU-SEN : Gündemi mevzuat gereğince hazırlama yetkisi size aittir. ? ancak burada kamu çalışanlarının hakları ile ilgili değerlendirme yaparken; ilettiğimiz gündem sıralamasının önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Sizin belirlediğiniz hususlarla birlikte, bizim belirlediğimiz sıralamayla uygulanmasını arz ediyorum.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: Gündemi oluştururken; hem YİK'in hem de konfederasyonların önerilerini alarak oluşturmaya çalıştım. Gündeme taşımak istediğiniz her konu tartışılabilir, bunu engelleyecek bir durum yok. Bir toplantı yapılırken, geçmişte alınmış bazı kararlar var ise, bu kararlar hangi ölçüde yerine getirilmiş ya da getirilmemiştir konusu öncelikle görüşülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Neyi yerine getirdik, niye yerine getiremedik, bilgi verelim. Biraz önce değindiklerinize ilişkin görüşünüzü alacağız. Kamu personel rejimi konusunda bilgi vereceğim. Bunlar dışındaki en önemli konumuz mali ve sosyal haklar. 4688 Sayılı yasa toplu görüşmenin kapsamını zaten düzenlemiştir. Bu konuda açılımların yapılmasını amaçlayan bir maddedir. Bu başlık altında sizin önerdiğiniz, YİK'te kayıt altına alınan her hususu görüşebiliriz. (Konfederasyonların başlıca önerilerini sıraladı) sizin önerilerinize görüşmeyelim dediğim bir konu yok.

KAMU-SEN : Konfederasyon genel başkanlarınca genel bir değerlendirme yapılmasını arz ediyorum.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: ikinci gündem maddesine geçtik zaten, bu değerlendirme maddesidir. ben izin verirseniz, geçtiğimiz yıl mutabakat metni olarak düzenlediğimiz 50 madde hakkındaki çalışmalarımız hakkında bilgi vereyim.

Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız: Konfederasyonlarla gündemle ilgili bir çalışmada bulunduk. Gündeme geçmekte fayda var. Ana başlıklarda tamam, alt başlıklarda farklılık var. ?. Ara başlıklar da bu sıralama dahilinde giderse, verimli bir toplantı olur.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: Belki tekrar olacak ama, sizin gündeme teklif edeceğiniz her konunun bu toplantıda görüşülmesi mümkündür. Ancak toplantıyı yönetme sorumluluğu verilmiş kişi olarak, toplantının daha başarılı geçmesi için kendime göre oluşturduğum bir toplantı yönetme anlayışı var?. Bana göre bu toplantıyı yöneteyim ama emin olun ki, görüşülmesini önerdiğiniz her husus benim yönetimim içinde konuşulacak ve değerlendirilecek? hemen gündeme geçelim. Başbakanlık müsteşarı başkanlığında toplanan YİK toplantısında tutulan tutağı okumak istiyorum? (Tutanağı okudu)

?.. Toplu sözleşme ve grev hakkı, sendikalarımızın ençok üzerinde durduğu konu. Bu, mutabakat metninde de var, ancak bu bir Anayasa değişikliği gerektiriyor ve anayasa çalışmalarında bu göz önünde bulundurulacaktır. Anayasa değişikliği hükümet tasarrufu değildir. TBMM milletvekillerinin imzasıyla gündeme gelecektir. Anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Anayasanın 53 ve 54 . maddelerde değişiklikler yapılarak, kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma imkanı ve grev hakkının verilmesi, anayasa değişikliği taslağı içine konmuştur. ???.. Toplu sözleşme ve grev hakkının sağlanması ile ilgili geçtiğimiz dönemde anayasa değişikliği gerçekleşmemiş ama şu anda yapılan çalışmalarda paket içinde yeralacak. Ama tabii genel kurula inecek ve gizli oyla yapılacaktır. Tüm siyasi partilerin desteği olmalıdır. Önerim, konfederasyonların diğer siyasi partiler nezdinde anayasa değişikliğine destek için talepte bulunmak

TÜM BEL-SEN GENEL BAŞKANI VİCDAN BAYKARA : Anayasanın 90. maddesi var.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: şunu söylemek istiyorsanız, çatışma halinde uluslar arası anlaşmalara öncelik verilmesi ise, anayasanın 53. maddesine konulan toplu görüşme 1995 yılında konuldu. 90. madde değişikliği, 1.5-2 yıl önce yapıldı. Anayasa koyucunun muradı toplu sözleşme olsaydı, mutlaka 53. maddede değişiklik yapılırdı. ?. 90. madde artık toplu sözleşme koymuştur demek, 53. madde ile çelişik durum yaratır. Anayasa maddeleri arasında çelişki olmaz. Dolayısıyla 53 ve 54. maddelerin değişmesi lazım.

TÜM BEL-SEN GENEL BAŞKANI VİCDAN BAYKARA : farklı düşünenler var. Üstelik Anayasa komisyonu bşk. Burhan Kuzunun yaptığı yorum, sizin yaptığınız yorumdan farklı, bizim yorumumuza uygun yorumluyor. Baronun yayınlarından bakabilirsiniz.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: karşılıklı konuşursak ilerleyemeyiz..

TÜM BEL-SEN GENEL BAŞKANI VİCDAN BAYKARA : ama durum bu?

Şahin : öngördüğümüz anayasa değişikliği içinde bu değişikliğin yeraldığını ifade etmek istiyorum. Mutabakatta yeralan bazı hususlar kanunlarla çözülmüştür. (örnekler veriyor? Açıktan atılan imam hatiplerin, asaleten atanması, sağlık yardımları, icapçılara nöbet ücreti verilmesi gibi?) kanunlar çıktı.

?. : diğer çalışanlar çıkarıldı, sadece icapçılara verildi?

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: neyse yarım yasalaştı?. Emekli Sandığı Yönetim Kurulu'na konfederasyon temsilcisinin atanması, kanun taslağı içinde yeralmış. Diğer konu, kamu kurumlarında mevcut kreşlerden yararlanamayanlara çocuk yardımını bir kat fazlasıyla ödenmesi konusu da yasalaştı. Posta dağıtıcılarının fiili hizmet sürelerine ilave yapılması konusunda çalışma, şu andaki plan bütçede kanun tasarısı içine konuldu.

Kamu-Sen : Örneğin demiryollarında?. Olmadığını görüyoruz. Geçen toplantılarda da söyledik, sadece posta işletmecileri değil, görev tanımı yapılarak tanımlanmasında fayda var demiştik, sayın müsteşar da katılmıştı.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: eksik diyecekler, amacı hasıl olmamış diyecekler.. eğer eksik bırakırlarsa, siz ilave yaparsınız, zaman kaybetmeyelim diye söylüyorum. Memurlara bir derece verilmesi yapılmıştır. ? (yapılan düzenlemeleri sıraladı?sicil affı ile ilgili gelişmeleri aktardı ve gerekli oyun parlamentoda bulunamadığı?. ) bazı konular var ki 12 adet konunun tamamı da Kamu personel kanun taslağı içinde değerlendirmesi gerekmektedir. Üst düzey yöneticilerinin üzerinde birden fazla yönetici görevinin bulunmaması, ? gibi. 13 adet konu da Başbakanlık genelgesiyle bağlanması gerekiyordu. 2 haziran da da Başbakanlık genelgesi yayınlandı. Bazı talepler var ki, protokol içinde. Bunların bir kanun meselesi olmayıp idari konular.. bunlar da 6 konu. Bunları da idari tedbirlerle çözmeyi hükümet olarak düşündük. Nedir bunlar, görev mahalli dışında ?.. çocuklarının öğrenim?. İdari bir konu..) sonuç olarak, bazı konular hakkında çalışma raporu oluşturulması öngörülmüş ve çalışma grupları oluşturulmuş; raporlar geldiği takdirde, 3 konu, değerlendirmeye alınacak. 2006 mali bütçe kanunda yeralması gereken konu var. Ambulans, itfaiye gibi araçların kaskoya tabi tutulması halinde, hasarlardan dolayı kamu çalışanının tazminat ödememesi meselesini ilettik. Ayrıca disiplin yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı, bakanlar kurulu çıktı. Şimdi uzman arkadaşlarım, değerlendirme raporuna göre, çoğunluk başbakanlık genelgesi olmak üzere yasal tasarılarda yeralmış, 50 maddelik konuların büyük bölümü çözüme bağlanmış, bazıları da çıkacak yasalarla çözümlenecektir. Şimdi konfederasyon başkanlarının değerlendirmesini alacağım.

T. KAMU-SEN GENEL BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ : ? hepinizi, ? yasa gereği heyetin başkanı olarak selamlıyorum. ? Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini tekrarlamak istiyorum. ?Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır? Kamu çalışanlarının yıllardır biriken sorunların çözümleri, ihtiyaçları makul, mantıklı taleplerin genel değerlendirmesine geçmeden önce, dün toplu pazarlık sürecinin başlamasıyla ilgili olarak ortaya çıkan gelişmeler ve şahsıma yönelik ithamlar ile şahsıma ait olmayan beyanlar ? oturuma başkanlık meselesinde, bir gün sayın bakanın, bir gün benim oturuma başkanlık etmesi konusunda, ne şekilde bir ikbal beklentisi içinde olduğumu ve bu beyanların hoş olmadığı ifade etmek isterim. İfademin içerisinde üzüntümün büyük olduğunu belirterek genel değerlendirme yapmak istiyorum. 2005 yılı görüşmelerinde ileteceğimiz talepler kısaca aşağıdadır . (T. Kamu-Sen'in daha önce basına ve kamuoyuna da açıkladığı yazılı talepleri okudu)

KESK GENEL BAŞKANI DR. İSMAİL HAKKI TOMBUL : Sayın Bakan, konfederasyonların ve sendikaların değerli temsilcileri, kamu işveren kurulu temsilcileri, KESK heyeti adına sizi selamlıyorum. Nasıl bir ortamda toplu pazarlık süreci başlıyor ve bundan nasıl bir sonuç çıkarmamız gerektiği konusundaki Konfederasyonumuzun değerlendirmelerini sizinle paylaşmak istiyorum. Üç yıllık süreç göstermiştir ki, konfederasyonların sadece görüşlerini dinleyen ve görüşmeler sonucunda son sözü bakanlar kuruluna bırakan toplu görüşme sistemi iflas etmiştir. Bizim yaklaşımımıza göre, burası bir toplu görüşme masası değil, bir toplu pazarlık masası olmalıdır. 4688 sayılı yasa çerçevesinde ısrarlı olmak, kamu çalışanlarının hakları konusunda sağlıklı sonuç alamayacaktır diye söylüyorum. Biraz evvel konuşmalarda da geçti, Anayasa'nın 90. maddesinde yapılan değişiklikle de birlikte, usulüne uygun kabul edilen uluslar arası sözleşmelerin iç hukuka üstündür ve bunların Anayasaya aykırılığı dahi iddia edilemez. 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmeleri usulüne uygun olarak onaylandığına göre TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun da değişik ortamlarda ifade ettiği üzere, iç hukuk uygulaması haline gelmiştir ve bunun için başkaca bir Anayasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan, grev ve toplu pazarlık hakkının kullanılabilir olması gerekiyor. Bu nedenle konuşmanızda ifade ettiğiniz Eylülde yapılacak Anayasa değişiklikleri hazırlıklarına atıfta bulunarak, adım atacağız biçimindeki yaklaşımınızı üzülerek kabul edemiyoruz. Bize göre bu konuda herhangi bir Anayasal değişikliğe ihtiyaç yoktur, bu masa toplu pazarlık masası olmalıydı.. Eğer hükümet, bu haklarımızı pekiştirmek için bir Anayasa değişikliği ihtiyacı hissediyorsa yapabilir, ama buna rağmen bu masaya bir toplu pazarlık çağrısı yapılarak oturulmalıydı. Önce bunu ifade etmek isterim. Üç yıllık görüşmelerde yaşananlar, mutabakat çıksa da çıkmasa da son sözü Bakanlar Kurulu'na bırakıyor olması, aslında bir yanıyla bu masayı anlamsızlaştırıyor. Bu süreç başlamadan önce gerek sizin ağzınızdan gerekse çeşitli bakanlıklar ağzından bu masada görüşülmesi gereken konulara dair açıklamalar yapıldı. Bir seyyanen zam tartışması ortaya attınız. Bizim açımızdan seyyanen zam tartışması anlamlıydı. 15 yıldır, kamu emekçilerinin ücretleri arasında ciddi eşitsizlik olduğunu, 560 YTL ile en düşük ücretle yaşamanın mümkün olmadığını, ücretin düzeltilmesi gerektiğini vurguluyorduk. Ancak sizden sonra Maliye Bakanının açıklamaları ve özellikle IMF'nin çıkan nereden çıktı bu seyyanen zam meselesi açıklamaları, özellikle bir muhataplık ilişkisi açısından bir tartışma yaratıyor. IMF'nin kamu emekçilerine yapılacak zam ile ilgili bile müdahil olması, aslında IMF ile yapılan standby anlaşmasının ve ekonomik programın değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya koyuyor. Bunu ısrarla söylüyorum? keşke IMF bu tür tartışmalara müdahil olmasa ve burada eşit taraflar olarak hükümet ve sendika temsilcileri olarak özgürce tartışabilsek?. Bugüne kadar defalarca IMF ile anlaşmalar yapıldı, sizin hükümetle de yapıldı?. Bize göre geniş toplum kesimlerine yansıyan iyileştirme olmadı. DİE'nin son rakamlarına göre Türkiye'de işsizlik 10.3, son yıllarda işsizlik artmış, kalıcılaşmış ve yapısal bir sorun olmuş. Yine DİE son rakamlarına göre Türkiye'de 20 milyon yurttaş yoksul.. Ama IMF ile stand-by anlaşmaları devam ediyor. Bu programın uygulanmasıyla, iç ve dış borç artıyor, faize ödenen kaynaklar artıyor. Son 4 yılda, 3 yılı sizin hükümetinizdir, döneminde iç ve dış borç faizlerine 184 katrilyon ayrılmış ama kamu emekçilerine 84 katrilyon ayrılmış.oysa kaynakları biz üretiyoruz, bizden fazla faizden geçinenler kaynakları alıyor. Borç faizlerinden en büyük kaynağı, yüzde 84'ünü ise bankalar almış. Her sermaye grubunun bir bankası vardır, yani büyük sermaye grupları, doğrudan ya da dolaylı bu kaynak aktarımından nemalanmış. Bu tercih sorunudur? Bu uygulanan ekonomik programın değişeceği taadünü ifade ederseniz, daha olumlu bir tartışma yaparız. Yine iyi bir gelişme olduğu ve Türkiye ekonomisinin yüzde 10 büyüdüğü ifade ediliyor, büyüdüyse seviniriz ama yüzde 10'luk büyüme, bizim alım gücümüze de geniş toplum kesimlerinin alım gücüne de yansımadı. 2005 bütçesinin 7 aylık gerçekleşme rakamlarına baktığımızda, 19 milyar 535 milyon faiz dışı fazlanın olduğu söyleniyor. Ama aynı dönemde personel gideri sadece 15 milyar 779 milyon. Geçen yıl taleplerimizi ifade ettiğimizde, kaynak yok deniliyordu. Bize göre kaynak var. 7 aylık faiz dışı fazla miktarıyla kamu emekçilerinin ücretlerine seyyanen ücret artışı yapılabilirdi, yeterki bu yönde tercih olsun. En düşük kamu emekçisi ücreti 560 YTL, yüzde 50 si 560 ile 800 YTL arasında ücret alıyor, geçinmek olanaklı değil. DİE nin bir araştırmasına göre Türkiye hane halkı geliri 876 YTL civarında, ortalama aylık ise 700 YTL, yani biz Türkiye ortalamasının altında ücretle geçinmek zorundayız. Sizin de yaptığınız açıklamalarda tehlikeli bir yaklaşıma dikkat çekmek istiyorum. ? Biz asla, yüksek ücret alanın çok ücret alanın çok ücret aldığı sorunu değil, 560 YTL-800 YTL'nin nasıl yükseltileceği sorunudur. Siz, bazı kesimlerin yüksek ücretler almaya başladığını ve makasın açıldığını söylüyorsunuz. Bize göre esas sorun, yüksek ücretler değildir. Kamuda eşit işe eşit ücret uygulanmak zorundadır. Biz bunda tazminat olarak değil, temel ücret olarak yapılmasını ve emekliliğe yansımasını istiyoruz. Bu masada çıkan sonuçlar emeklileri de ilgilendiriyor. Yine kamu personel rejimi çalışmalarında, 1.5 milyonun iş güvencesi ile ilgili tartışma var, esnek istihdam, performans ücreti gibi ? bu tartışmalar, 90'lı yılların Avrupasını hatırlatıyor. İşsizliği çözmek için esnek istihdam tercih edilmiş ama işsizlik çözülmemiştir, kalıcılaşmıştır. ? biz toplu sözleşme ve grev hakkını tartışmadan nasıl kullanılabilir haline geleceğini gündeme getirmek istiyoruz. Yine sosyal haklarla ilgili olarak çocuk yardımı günde 30 kuruş. 30 kuruşla okula göndereceğim, masraflarını karşılayacağım. Yine eş yardımı günde 1.7 YTL. Bu komedi ödeneklerle giderilmelidir. Ya kaldırılsın adı yardım olmasın, ya da günün koşullarına uygun bir biçimde belirlensin. Bugün kamu emekçilerinin yüzde 60'ı kirada oturuyor. Kira yardımının da günün koşullarına yükseltilmesi gerekiyor. Bırakın kira yardımının artırılmasının gündemde olmasını, Yine lojmanların satışı gündemde. Oysa bu sosyal dengeleme aracıdır, yine sosyal tesislerin satışı gündemde. Sosyal tesisler özelleştirilecek deniliyor. Çok daha önemlisi, özelleştirmelerle ilgili,gündeme gelince de ifade edeceğim. Özelleştirmeler sosyal yara oldu. Sermaye tabana yayılacak ve ekonomiye katkı verecek iddiası doğrulanmadı. Türkiye'de kimi kurum ve kuruluşlar yerli ve yabancı tekellere satılıyor. TELEKOM'un yıllık net karı 3 milyar dolar, satılan?.. 6.5 milyar dolar. Ama elimizde öyle belgeler var ki, yargı sürecine yansıyacak, özelleştirme ihalesinden bir gün önce, birkaç yıl önce verilmesi gereken ve talep edilen bir lisansın bile, bir gün önce ? özel durum ile ilgili. Bu ihalede, TELEKOM ihalesini alan firmanın ? lisans, frekans meselesi var. ? ama lisans ihaleden bir gün önce devredildi. Ertesi gün de şirkete hisseler satıldı.? bu tesadüf müdür. Sorun sadece sadece ekonomik talan da değil. Bizi mağdur ediyor. Geçen bir çalışan geldi. PETLAS özelleştirildikten sonra, Milli Eğitim'de görevlendirilmiş. 6-7 bin kişiyi kapsıyormuş. Geçici 4-c kapsamında, bu konuda ciddi düzenlemeye ihtiyaç var. Okula gidiyor, işçimiyim, sözleşmelimiyim bilmiyorum diyor. Kartvizit bile alamıyor. Özelleştirmeler durdurulmalı ve özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların mağduriyeti giderilmelidir. Bu tablo, sorumluluğumuz ne denli ağır olduğunu gösteriyor. Geçen yıl, 50 maddelik bir mutabakat var. Bize göre 30 ?dan fazlasının gereği yapılmadı, bir kısmı eksik yapıldı. Örneğin memnu hakların iadesi ile ilgili ?öncelikle? ibaresi çıkarılmıştır. Yargı kararıyla işe iade edilmesi gereken arkadaşlarımız işe dönemiyor. Bu sorun çözülmeli ve komisyon bu konuda çalışmalı ve yapılmayan maddelerle ilgili bir tartışma yapılmalıdır. ?? benzer sorunları uzatabiliriz. Bizim sorumluluğumuz, kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek için buradayız. Siz seçilmiş iradeyi temsil ediyorsunuz, karar almak durumundasınız. Bu masadan başlayarak IMF programının sonlandırılması, emek ve halktan yana sosyal bir programın uygulanması ve taraflar da hazır buradayken gerekiyor. 400 YTL bizim söylediğimiz seyyanen zam. Bunun ekonomik karşılığı 8 milyar YTL, yani 2.5 aylık faiz dışı fazla.dır. Bu, hiç de bütçe dengelerini bozacak bir rakam değil. Kamuoyunda başka bir spekülatif tartışma, atıl personel olduğu ile ilgili. Bu ciddi bir tartışma. ABD'de, Avrupa'da oran, Türkiye'dekinin 2.5 katıdır. Türkiye'de kamuda personel fazlası değil, başta eğitim ve sağlıkta olmak üzere eleman eksiği var. Bu sözleşmeli istihdamla değil, kadrolu istihdamla giderilmelidir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI AHMET AKSU : (Selamlama ve iyi dileklerle başladı.) Bu toplu görüşmelerin bir mantığı olmalı. ? Alaecele getirilen yasalarla haklarımızın elimizden alınmaması gerekmektedir. Görüşmelerin verimli olması için kamu yönetimi reformu bir an önce yapılmalı. Bunda kavram kargaşası var. Memur-Sen olarak kurulduğumuz günden beri, kamu yönetimi reformu yapılmadığı takdirde, .. bu yanlışların devam edeceğine inanıyoruz. Gerçekleştirilmesi düşünülen konuların, sivil toplu örgütlerinin ve sendikaların görüşleri alınmalı ve konsensusla çıkarılmalı. ? 50 maddelik maddenin ? ağırlıklı olarak kamu personel rejim yasasında yeralıyor. .. hangilerinin yapılıp yapılmadığı konusunda bir hazırlık yapılmalıdır. Tazminat ve ödeme alamayan kurumlardaki memurlar için sosyal denge adı altında seyyanen zam verilmeli. Bugün belediyelerde, bu sorun ve sıkıntılar da devam ediyor. Sayın bakanımızın bizi sevindiren ama düşündüren, en düşük memurlara verilecek miktar hakkında sözlerinin arkasında durmasını istiyoruz. Bütçe kaynağının adil dağıtılmasını ve en düşük maaşın 950 YTL ye çıkarılmasını talep ediyoruz. Ve en düşük maaş ile en yüksek maaş arasındaki farkın 1 e 10 olmasını talep ediyoruz. Başbakanla görüştüğümüzde en düşüğe fazla, en yükseğe düşük verilmesini söylemiştik. Ancak görüyoruz ki, maaşlar arasındaki fark ciddi. ? döner sermayeden para alan hekim arkadaşlar var, yine diğer sağlık kurumlarında var.. ? lojmanların görev ve makam tahsisi gibi şeyler dışında adil dağıtılmalı? açlık sınırında yaşayan memurların lojmanda oturması daha adil.. sorun yüksek ücret alanın düşürülmesi değil? bürokratlarımızın yetki ve sorumlulukla daha fazla maaş alması lazım. Ama özel sektördeki hizmetlilerin sayın bürokratlarla aynı maaşı alması konusunda da düşünmek lazım? Kamu kurumları engelli vatandaşlar için yaşanır hale getirilmelidir. ?. Kadınlara yönelik ayrımcılığın, işyeri sağlığı ve güvenliği mevzuatı yapılmalıdır, kamuda teknolojik altyapı eksikliği.. yine bazı belediyelerde başkanların mevzuata uygun olmayan davranışları vardır?. İş verimliliğini artıracak ? memurlara birçok işyerinde düşman gözüyle bakmakta. Amirler, sendika görevlilerini kendi ortağı gibi hissetmektedir. Memur sendikalarının kurumlarında etkili olması gerekiyor.. memurlar arasındaki ücret adaletsizliğini dile getirdik. Aynı noktada, aynı okul mezunu, birbiri arasında ücret adaletsizliği var. Bunun kamu personel yasasıyla gündeme getireleceği söyleniyor. Bunların bir an önce gündeme getirilmesi gerekiyor. Bazı kurumlarda çalışanlar ve imamlar cumartesi-Pazar izin alamıyor ve izin karşılığı herhangi bir şey kendilerine verilmiyor. Fazla mesai, izin ve herhangi bir ücret verilmiyor. Bizler umutluyuz. Bizler birlik beraberlik içinde olarak sorunlarımızı tartışacağız. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.

?.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : somut olarak bir öneri ortaya çıktı. (mutabakatla ilgili )Komisyon kuralım, çalışma yapsın. Tetkikler arasında farklılıklar var. Zamana yaymadan.. bununla ilgili ayrıca arkadaşlarımızın siyasi değerlendirmelerine de saygı duyuyorum. Yalnız arkadaşlarımızın daha sonra görüşeceğimiz bir maddeyle ilgili önerileri, en düşük memur maaşı şu olmalıdır, şeklinde her üç arkadaşımızın da önerileri var. En düşük memur maaşına 300 ytl yapacağız şeklinde bir beyanım, olduğu şeklinde hiç rakam telaffuz etmedim. Sosyal denge ile ilgili benim anladığım, ek ödemesi olmayan personele ek ödemedir. Tabi bu durumda kaç personelin olduğu, kimlerin olduğu, sayısı, ek ödemenin miktarını tayin eder. Bu rakamı geniş tutarsak miktar az olacaktır, dar tutarsak, fazla olacaktır. Bütçede ayıracağımız payı dağıtırken, demin söylediğimiz dengeyi sağlamak için neler yapacağız çabasını araştıracağız. Ama sizin bu önerilerinizi de almak istiyoruz.bu konuda her iki tarafın temsilcilerinin de katıldığı bir çalışma yapılmasını istiyorum. İşte ne kadar personele, ne oranda ek ödeme, imkanlar nedir, sayı nedir, teknik bir çalışması komisyonca yapılması yararlıdır.

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: böyle bir çalışma yapılabilir. Ama bir talebimizin altını çiziyoruz. Biz bunun temel ücretler kapsamında taban aylığa yansımasını istiyoruz. Bu kritik bir meseledir.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: ek ödeme yapmaya karar verdik. Bundan sonraki maaşlara yansıması mı?

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL H. TOMBUL: taban aylığa ve emekliliğe yansıması. Ek ödeme denildiğinde, buna yansımıyor?

?.

(MALİYE MÜSTEŞARI)??. : ?.ben bir hususta? hiç gündeme yansımadı, medyaya yansıyan? (anlaşılmıyor)? üzüntüyle karşılıyorum. Zaten kamu sendikaları konfederasyonları, bizlerin de haklarını gözetmek, rencide etmemek durumunda? üzüntü duydum? yine konuşmalar sırasında.. açıklığa kavuşmalı. Bütçenin bir 7 aylık uygulaması var, faiz dışı fazla bir kaynak olarak değerlendirilmesi? açık var ve bu borçlanmayla karşılanıyor. Dolayısıyla kamu harcamaları için bir bütçe fazlalığı telakki edilmesi? elbette yaşam şartları, ??. (anlaşılmıyor) IMF programı diye ısrarlı ifade edildi, uygulanan program IMF programı değil, müzakereler yapılıyor, Türkiye'nin hak ve menfaatleri gözetilir, uzun vadede refah düzeyinin artırılması için hazırlanmış bir program. Bunu açıklamak gerekir. Türkiye'nin gelişmesi, mutlu, refaha ermesi için.. bu çalışmalara ? yapılıyor. ??

?. : genel değerlendirmeler yapıldı, ekonomik değerlendirme yapıldı? bütçe dengelerini yapıyoruz, genel dengeleri gözetiyoruz? (anlaşılmıyor)? personele ayırdığımız miktarı, genel dengeleri vs. .. personel harcamalarını artırmanın (özetle, bütçe dengeleri, ?) geçmiş yıllarda kayıplar olmuştur, ? ama kayıpların Türkiye şartları içinde biranda yapmanın?

?.. : ,,,,

?..: gündemle ilgili diğer konulara gelince, komisyonda değerlendireceğiz. Yalnız ekonomik programla değerlendirme yapmak istiyorum. Bu program IMF programı değil, Türkiye ekonomi bürokrasi tarafından hazırlanan bir programdır. Son yapılan stand-by düzenlemesi tamamiyle ekonomi bürokrasininin hazırladığı ve IMF nin desteklediği programdır. Türkiye ilk defa ekonomik dengelerini güçlendirmiş bir ortamda, kriz değil, ekonomik programını şekillendirdi. Bunun için IMF programı olarak değerlendirilmesi yanlış? acil eylem planında da ipuçları vardır. 5 yıllık kalkınma planlarında da vardır. Bu programın niçin yapıldığı ortada, Türkiye ekonomisinin geçmiş 10 yıllık ortalamasına baktığımızda, Türkiye ekonomisi hiç büyümemiştir, enflasyon yüksektir, bütçe açığı milli gelire yüzde 17 oranındadır, reel faizler yüzde 35 düzeyindedir. Yani ekonomik dengenin taşınamaz bir noktadayken, ekonominin sürdürülebilir bir büyümeye kavuşması önemli. Enflasyon düştü, büyüme artmıştır, net borçların milli gelire oranı düşmüştür. Dolayısıyla borçların arttığı doğru değildir. Bütçe açığı varsa, borç artar. Bunu tersine çevirmek bütçe fazlası vermekle mümkün.. Borç stoğunun milli gelire oranı düşmüştür. Borçları çevirmek için ? reel faizler yüzde 35lerden düşmüştür. Programın başarısız olduğunu söylemek doğru bir tespit değildir. Faiz dışı fazla bir kaynak olarak değerlendirmek doğru değildir. Ödeyeceğiniz borçlar vardır, borçlar dışında kaynaklar vardır. Faiz dışı fazlayı azalttığınızda borçla finanse etmek zorundasınız. Bu da yüzde 10 reel faizle finanse etmek zorundasınız. Dolayısıyla faiz dışı fazla kaynak değildir. ?.

??. : ?? DMK 4-c'nin çalışma şartları belirlenmiş durumda? o da 657'de memur.. ama ?.. ilk defa konuşuyoruz. Biz bu konuyla değerlendirme yapabiliriz. O mevzuatta yeri olan bir şey.. uygulamadan kaynaklanan sorunlar var? sağlık yardımından yararlanamıyorlar. Ama yazışmalarla çözüyoruz. Bunun dışında başka bir şey varsa, gerekli yardımı yaparız. O 50 madde içinde güzel şeyler yapılmıştı. Çalışmalar yapıldı, bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. ? konfederasyon temsilcileriyle yapıldı, her aşamada?

KAMU-SEN: Komisyon çalışmalarında sorun yok, başbakanlığa gittiğinde değişiyor, gündeme gelmiyor. Sorun, başbakanlıktaki durum ve mevzuata geçmesinde?

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL:: Ekonomik değerlendirmemle ilgili bürokratların eleştirisi oldu. Net söylemek istiyorum, eğer Türkiye ekonomisi büyüyorsa, bunun geniş kesimlere yansıması olmalıdır. Eğer büyümede borsada oynayan 1500 kişinin büyümesi ise bu bizim büyümemiz değildir. Günlük yaşamda reel gelir artışları ile ilgili bir büyüme olmalıdır. Diğer yandan biz, faiz dışı fazlayı kaynak olarak görmüyoruz. Şunu söylemek istiyoruz. Diyoruz ki, faiz dışı fazla ürettiğimiz değerleri iç ve dış borç faizlerine aktarmak için kullanılan bir kaynaktır, onu aktarmak yerine yüzde 6.5'tan yüzde 3-5 lere düşürür, dünyada örnekleri var, kamuda yatırımları artırırsınız. faiz dışı fazlanın artması demek, eğitimi sağlığa ve yatırıma ayrılan kaynakların düşmesi demek. Eğer bütçe dengelerinden şunu kastediyorsanız, bozulursa bozulsun sayın müsteşar. Sizin bütçede yatırıma aktardığınız kaynak yüzde 3.5, önümüzdeki 3 yıl için yüzde 6.5, bunları artırmam diyorsanız bu nasıl olacak? ?.. kamu emekçilerinin günlük işleri üzerinden verimlilik tartışması yapılmaz, kaynakların kamuya akması gerekir. Yurtdışından temsilciler geliyor, size diyor şunu şunu çıkarın diyor. Bütün kesimlerin karşı çıktığı sosyal güvenlik yasa tasarısına karşı çıkıyor, işverenler dahil, ama bu taslakta yer bulabiliyor. Çünkü dışardan gelen memur, şu geçmezse şu olmaz diyor. Madem ki bir niyet tartışması yapmak istemiyoruz, ama faiz ödemeleri yeniden yapılandırılsın, faiz ödemeleri azaltılsın. ? 25 yılda milli hasıla 3 kat artmış, ücretler aynı düzeyde kalmış, biz bu artıştan payımızı istiyoruz. Madem ki bu kadar başarılı bir ekonomik performans var, biz de seviniriz. Bu görüşmelerin sonucunda, bizi de memnun edecek bir ücretlendirme çıkacaktır?

KAMU-SEN : Ben bürokratlarımızın sorunu algılamasındaki eksikliği vurgulamak istiyorum.

İtirazlar? : konuşma adabına dikkat edelim.

KAMU-SEN GENEL BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ: ? özellikle kendisine hoş geldin diyorum. Altını cizmek istiyorum, şekli olarak oturma düzenine ilişkin sayın müsteşarın rencide edilmesini önlemek için şunu sordum, sayın bakanım dedim, ? yeni bir düzenleme mi yaptınız, bu oturma düzenini neye bağladınız, yönetmelik mi değiştirdiniz. Ben sayın müsteşardan bahsetmedim. saygısızlık etmedim, söylemedim, devlete saygıdan, makama saygıdan, kişilere saygıdan kesinlikle uzaklaşmam. kamuoyuna yansıyan tartışmalarda sayın müsteşara yönelik açıklamalar kesinlikle benim ağzımdan çıkmamıştır. Nihai konuşma esnasında neyi kastettiğimi ifade ederken, sadece kullandığım bir söz, oturma düzeninde yönetmelikte bir değişiklik yapılmadan, sayın müsteşarın oturma düzenini kontrol edebilecek bir noktada olmasına itirazım vardı, sadece bunu ifade ettim. Şunu açıkça ifade ediyorum, T. Kamu-sen genel başkanı, 31 yıllık devlet memuruyum. Bugüne kadar amirlerine karşı, siyasi iradeye karşı saygısızlık noktasında bilerek ve isteyerek hiçbir cümle sarfetmemiştir. Ama kendi algılama eksikliğimden kaynaklanan bir sonuç ortaya çıkmışsa, ben özür dilemekte zaafiyet gösteren bir insan değilim. Sayın dinçeri kastetederk, sahşi bir açıklamam olmadı. Sayın dinçer, kamu işveren kurulunun üyesidir, masadaki yeri bellidir. Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalarda, benim dışında bir açıklama sözkonusu olduğunu biliyorum. O açıklamalar dışında sayın dinçer rencide edilmişse o benim isteğim değil. Şu anlaşılmalıdır. Algılama eksikliği bana aittir sayın başkan. Ama bu eksikliğin yansımaları sizlerin yorumlarıyla ortaya çıkmıştır. Beni müsebbib olarak görmenizde, bu eksikliği kabul ederim. Ama bu olayların bu kadar büyümesinde benim müsebbib olmadığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu toplu pazarlık süreci 20 milyonu ilgilendiriyor, beklenti var. Ama bu sürecin bu kadar soğuk yürütülmesinin sorumlusu ben değilim. Eğer sayın müsteşar benim sözlerim nedeniyle rencide olmuşsa, özür diliyorum. Ama ciddi bir haksızlıkla karşı karşıya olduğumu ifade etmek istiyorum. ?. Konu kapanmıştır. Hemen gündeme gelmiş olması, ilginç değerlendirmelerin de? amacım toplantıyı provoke etmek değildir. Ancak az önce sayın bakanın da ciddi serzenişini dinledik. Konuşma uslübu oluşturululamamıştır, usul tespit edilememiştir, gelişigüzel konuşmalar yapılmaktadır. Usulle yürütülmesi gerekir. Kimin ne kadar konuşması gerekmektedir, net olmalıdır. ?.. burada 4688 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince bulunuyoruz, bunu sulandırmaya hakkımız yok. .. toplantı başlarken, tartışma olmamış olmasını da dikkatlerinize sunarım. Gelir dağılımında adaletsizlikler var. Kamu çalışanlarının mali sosyal haklarında dengesizlik var. ? elbette imkanların göz önüne alınması gerekmektedir. Yalnız kanunun özüne aykırı gelişmeleri değerlendirmek de bizim hakkımız. Elbette taleplerimiz vardır. Ekonomik imkanlarımız, mali imkanlarımız elverdiği ölçüde dediniz. O zaman ayrılan payı tartışalım, GSMH'nın bölüşümünü tartışalım. Kişi başına düşen payın değerlendirmesinde, bürokratlar benden iyi bilir, ancak bir unsur vardır. Maalesef payı,? Türkiyede 330 milyarı aşmış bir yükle karşı karşıyayız. Elbette bunun aşılması için her ferdin fedakarlık yapması gerekir. Ama borç yükünün büyük kısmının da dar gelirli üzerinde yoğunlaşıyor. O zaman bu adaletsizilği göz önüne almadan, kamu çalışanlarının mali haklarıyla ilgili değerlendirme yapmak eksik kalacaktır. ? gelir dağılımda siyasetçi tercihi öne çıkmaktadır. Bu nedenle hükümet olarak sizden istirhamımız gelir dağılımında adaletin sağlanması için tedbir alınmasıdır? kamu personel rejimi ile iyileştireceğinizi ifade ettiğiniz durumda, özellikle esnek istihdam, performans ? subjektif unsurlardan arınmalıdır. Mali konular için, performans değerlendirmesi başarı ödüllendirmesini reddedemeyiz ama performansı kimin değerlendireceği konusu oldukça önem arzetmektedir. Kamu personel tasarısıyla ilgili taslağın bize verilecek olmasıyla görüşlerimizi ileteceğiz. ? kurallar konusundaki hassasiyeti önyargılı karşılamayın. Önyargılı karşılarsanız soğuk rüzgarlar eser. Uzatmak istiyorsanız uzatın ama hoş olmadığını ifade etmek istiyorum.

? : Karşılıklı görüşler söylenir. Tartışmalara yeni tartışmalar ilave edeceksek, kimseye söz vermeyelim. Ama aydınlatıcı bilgi verilecekse..

TÜM BEL-SEN GENEL BAŞKANI VİCDAN BAYKARA : işkolu sorunlarını görüşmemiz lazım. Siz hem imamlık yapmışsınız, imamlara karşı hassasiyetiniz var, ama belediyeciliği içselleştirememişsiniz. Belediyelerle ilgili belediye başkanlarına topu atarak rafa kaldırıyorsunuz.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: Kanunlar çıkarttık, çıkartıyoruz.

TÜM BEL-SEN GENEL BAŞKANI VİCDAN BAYKARA : belediye çalışanları ile ilgili geliştirebilirdiniz. Pek önem vermiyorsunuz.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: ilgili gündem gelince görüşlerinizi, önerilerinizi gündeme getirebileceksiniz.

?. : Makamınıza intikal eden öyle haber geçti ki, müsteşarın katılmasını protesto gibi oldu. Herhalde açıklamalar niyetin bu olmadığını açıkladı. Bunu geri bırakmak gerekiyor. Mahalli idarelerle ilgili olarak ben çalışanları iyi anlıyorum? maaş alamayanlar var? çalışmalar sırasında çalışanların ücretlerinin ödeneceği konuldu. Ama merkezi hükümetin belediyeler üzerindeki yetkisi bellidir, belediyelere zorla bir şey yaptırmak mümkün değil. Sorunun yasayı aşan sosyal boyutu var. Belediye gelirleri kanunu ile bu sorunu bir ölçüde sonuç vereceğini düşünüyorum. Üçüncü çözümü kamuoyu oluşturabilmektir. Çalışan haklar demokratik ve hukuk çerçevesinde konuyu gündemde tutması önemli, kamuoyu, stklar? bu konuda çözüm bulmak zor?

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: ?Dün yaşanan ve bugüne yansıyan konuyla ilgili değerlendirme yapmak isterim. 4688 sayılı yasa ve yürürlükte olan yönetmeliğin 16. maddesinde başbakanın görevlendireceği devlet bakanının başkanlığında toplanır. Bunun yasaya aykırı olduğu konusu hiç gündeme gelmedi. Şimdi bu daha önceki?. Tutanaklarda görünür. ? bu toplantı yapılacaksa, ? sizin eşit statüde yürütülsün beyanlarınız oldu? şimdi ben sözünüzü kesmedim.. diğer yönetmelik bu konuyu çözmüş ve yürürlükte olduğu sürece ona uygun hareket etmek durumundayız. Siz gelir gelmez, basına açık olsun dediniz ve yönetmeliğin yasaya aykırılığını gündeme getirerek, benim konumumu tartıştınız. Bundan 1.5 ay önce Türk-iş ile bir toplu sözleşme süreci yaşadık. Bu arkadaşlarımızla biz, odamda bir araya defalarca geldik, oturduk konuştuk, sonunda anlaşmayı sağladık. Bundan sonra birlikte basının huzurunda açıklama yaptık. Salih bey bir anlaşma sağlanmadan, basına açıklama ihtiyacı duymadı, müzakereler öyle anlayışla gerçekleşti ki, sonuca vardık. ?.. şimdi buraya kamu çalışanları adına yetkili konfederasyon ve sendika başkanları olarak geliyor, taleplerde bulunuyorsunuz. Bu toplu görüşme .. netice almaya uygun bir düzenleme değildir. .. konuşur, önerilerimizi getiriyoruz, rakamları tartışıyoruz, hatta 28. maddenin dışına çıkarak, 50 maddelik konu yasa kapsamı dışında olan bir konudur, ? bu arkadaşlar size yardımcı olmak düşüncesiyle protokolü hatırlattım. Yoksa sadece mali vesosyal haklar konuşulur, derdim, iyi niyetli geldim. Bu senede buraya aynı niyetle geldim. Ancak şu benzetmemi yadırgamayın. Siz kız istemeye geliyorsunuz. Gelirken damadın ayak sesleri diye gelirseniz?. (gülüşmeler) yani bir şey isteyeceksiniz bizden, karşı tarafa korku salarak, senin oturduğun yeri beğenmiyorum diyerek?. Ya memurların istekleri, var arkadaşlar falan, gibi bir anlayışla gelmek gerek ? basın açıklamaları vs. bu işi büyütüyor. Takdire dayalı konularda bizim takdirimizi fazla şekilde kullanmaya iter. Eğer olumlu sonuç alacaksak, soğuk rüzgarlar dedin, kaldırmak? sonuçta anlaşmaya varılamamışsa, kamuoyuna açıkla.. ama müzakereler henüz başlamışken, olayı baştan kilitleyecek, tamam eylemler doğal hakkınız ama ben sizin yerinizde olsa bunu yapmam. Bakın Türkiye'nin en tecrübeli sendikası Türkiştir. O hiç böyle bir yönteme başvurmadı, yapmadı, oturduk konuştuk, saatlerce ama netice aldık. bu iş böyle olmalı..sıcak ve karşılıklı itimada dayalı bir atmosferin oluşması.. kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını iyileştirmek bizim de amacı olmalı.. memnun etmek, tabii ki şartları zorlayacaksınız, en iyi neticeyi alıp, kamuoyu ile paylaşacaksınız? Türkiye'de bu alanda bir konsensus sağlanmış olması toplumsal barışa katkı sağlar. Uzlaşmayla ayrılmayı arzu etmişimdir. ?.. geldiğimiz noktada, kamu işveren kurulu ile kamu çalışanları tarafı birbirlerini eleştirmek için açık aramak için bir araya gelmiş biçimde değil,? bunun memurlara faydası olduğu kanaatinde değilim. 15 günlük süreyi, karşılıklı saygı içinde değerlendirelim. Eğer kamuoyu ile paylaşacağımız konular var ise, sonunda anlaşırsak, söyleyelim, anlaşamazsak nedenini söyleyelim. İki de bir basın açıklaması, sanki maç yapıyoruz? ben açıkça rahatsız oluyorum. Yani şimdi size kamu personel kanunu taslağını çıkardım, bunu aldınız. Orada benimsemediğiniz maddeler var, hükümet??.. bunu hükümetle tartışın. Eğer kesinleşmemiş, taslak halindeki bir şey hakkında böyle yaparsanız, ?. Katılmadığınız mutlaka düzenlemeler olabilir. Bunların üzerinde çalışacak bir komisyon kuralım. Anlaşma olursa ne güzel olur? o zaman hepimizin müşterek yönü olur. Üzerinde mutabakat sağlayamazsak, itirazlarınızı tabii ki kamuoyu ile paylaşacaksınız ama şu anda taslak maddedir. En sonunda kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Endişem, yarından itibaren şurda bunu diyor, burada bunu diyor diye tartışacaksanız, bundan ? itimat etmeli ve güvenmeliyiz. ?. Geçmişte ben de kamu görevlisiydim. Burada kamu sorumluluğunu üstlenmiş insanlar olarak bir araya geldik. Yasa bizi bir masa etrafında toplamış. Teknik çalışmalar sonucunda bir aray gelip değerlendiririz, sonucunda da olumlu noktaya gitmeye çalışırız. Süreç sancılı başladı, ancak bunu bir tarafa atarak, karşılıklı saygı etrafında beklentilerimizi karşılayacak çalışmaları ortaya koyalım. Tansiyonu yükseltici bir açıklama, hareket olmamasına özen göstermek lazım.

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: sayın bakan, İfade ettiğiniz konular, bizim açımızdan önemli değerlendirmelere muhtaç konular. Bizler kamu emekçilerinin sözcüleri olarak, siz siyasi iradenin temsilcisi olarak şu algılamadan uzaklaşmak gerekiyor. Biz herhangi bir şeyi istemeye değil, hak ve çıkarlarımızı, taleplerimizi almaya, sonuç almaya geldik. Kız isteme benzetmesi yaptınız, biz kendimizi böyle görmüyoruz. Sanki gerçek sahibi yakıştırması yaptınız? biz istemeye gelmiyoruz, biz ürettiğimiz değerlerden alacağımız paylar üzerinde tartışma yapmaya geliyoruz. Bu uygulamalarda sizin hiç mi katkınız yok, ev sahibi hırsız meselesinde teşbihte hata olmaz, hatanız yok mu? Bugüne kadar çıkardığınız bütün yasa tasarılarında şekli görüşler alınıyor, taleplerimiz yer bulmuyor. Bunun gerekçesi sadece yasalarla sınırlı değil. Biz kamu personel kanunu tasarısı konusundaki yaklaşımlarını, basından izliyoruz. Biz bu taslakta eğer iş güvencemizle ilgili , esnek istihdamla ilgili, performans ücreti tartışması açılıyorsa, bu yasanın özüdür. Bu öz üzerinde mutabakat sağlamadan tek tek maddeleri tartışmak doğru değildir. 160 maddelik tasarıda herhangi bir maddede ekleme yapmak anlamı yok, iş güvencemiz olmadığı bir taslakta. Bu haliyle taslağı tartışma olanağımız olmaz. Tabii ki mevcut kamu personel rejiminden de yana değiliz. 657 ye sıkışmış bir uygulamadan yana da değiliz, ciddi bir değişime ihtiyaç var. Ama anlaşamadığımız nokta, değişimin hangi temeller üzerinde olacağı konusudur. Temelde uzlaşamadığımız halde üzerindeki konuların kıymeti olmuyor. Evet değişim ihtiyacı ve temelleri konusunda geniş bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç var. Benzeri diğer konular içinde geçerli. Tabii ki taslağı inceleyeceğiz. Umarım, kaygılarımızı içermiyordur. Toplu sözleşmeli, grevli demokratik birçalışma yaşamı öngörmesini dilerim. Ama personel reformu bizim istediğimiz bir temele oturmuyorum. Dolayısıyla şu yaklaşımı doğru bulamıyorum. Yönetmelikten kaynaklı değerlendirme yaptınız ama, aynı zamanda hükümetin de temsilcisiniz. Şunlar talihsiz değerlendirmeler. Takdirde dayalı gelişmelerin olumsuz olduğu açıklaması, aba altından sopa göstermek, doğru karşılamıyoruz. ? sorun, aba altından sopa göstermek olduğu zaman bize eylem ve etkinliklerden başka seçenek kalmıyor. Burada 20 kamera var, söyleyeceğimiz farklı bir şey yok, bugüne kadar taleplerimize, önerilerimize dair, komisyon dışında bir şey çıkmadı zaten. Komisyon kurulacak, ilerlemeye başlayacak. Ama kamuoyunun merak ettiği ekonomik ve özlük haklarla ilgili ne sizin ağzınızdan ne de kurul ağzından şu kadar kaynağımız var, şunu düşünüyoruz biçiminde bir açıklama gelmedi. Ne düşünüldüğünün aktarılması, açıklanması gerekiyor. Yoksa tek taraflı maç gibi olur. Geçtiğimiz yıllardaki gibi sonuç alınamadan, kısmi mutabakatlarla sonuçlanır kaygısındayız. İlle de mutabakat çıksın diye, haklarımızdan geri, geçmişten geri noktalarda tutum alamayız.

T. KAMU-SEN GENEL BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ :? söylemediğimiz sözlerle ilgili açıklama yaptık.. elbette siyasi iradenin bir yolu var, onu uygulamaya çalışır. Bize yol gösterdiniz ama biz türk-iş, hak-iş gibi oturmuş bir sistem üzerinde sendikacılık yapmıyoruz? bizim önümüzün açılması konusunda ??..siyasi iradenin bize vereceği en büyük destek, taleplerimize göstereceği hassasiyettir?. Şu ana kadar ilettiğimiz taleplerde, isteğimiz doğrultusunda bir şey gerçekleşmemiştir?. Siz kendi gündem sıralamanıza uyacaksınız dediniz. ?.kamu çalışanlarının haklarının korunması, eğer kız babasından kız isteme ise, hafife alınıyor demektir. .. biz üretilen değerlerin paylaşımından bahsediyoruz. Bazı konularda taleplerin somutlanması lazım. Geçen yıl imzalanan mutabakatla ilgili komisyon kurulmalıdır. Biz taleplerimizle ilgili teklifimizi sunduk. Kurulun taleplere cevabını ve karşı teklifini bekliyoruz. Kamu işveren Kurulu, bu tarihe kadar hazırlığını yapması gerekirdi. ?teklifi değerlendirdikten sonra komisyonun kurulmasına imkan tanınmalı?

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI AHMET AKSU : Diyanetle ilgili konuşmalarda hassas olunmalı. 7 maddelik taleple ilgili komisyon kurulması, görüşmelerin güvene dayalı olmasını hepimiz istiyoruz. Personele ayrılan pay vs.. nedir,bunları müsteşardan talep ediyoruz. Maddelerle ilgili görüşmelere geçilmesini talep ediyoruz. Karşılıklı müzakereye geçilmesini talep ediyorum.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: Önce İsmail hakkı beyin değerlendirmelerine cevap vereyim. Hazırladığımız kamu personel taslağı beklentilerinizle örtüşmeyebilir. Belli konularda farklı görüşmeler demokratik hayatın gereğidir. Ancak bu öneriler üzerinde çalışmamak, ortak yol bulmak için çaba sarfetmemek anlamına gelmez. Sizin şu şu konularda kesin kararımız var, diğer maddeleri görüşmenin anlamı olmayacaktır.

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: Temelde uzlaşmadan ayrıntılı maddeleri tartışmak sorunlu ?..

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: Siz konuyla ilgili düşüncenizi ortaya koyarsınız, eğer mutabakat sağlanırsa,,, sağlanmazsa başka bir yol izlenir. Benim ifade etmek istediğim kamu personel taslağını peşinen reddediyoruz yaklaşımı içinde olmamak lazım. Önerilerinizi verin, karşılıklı bir çalışma grubu da oluşturulabilir, 15 günlük süreyi de aşacak biçimde öneriyorum. ? bu yaklaşım doğru olur? geçen yılki protokollü ilgili ? taleplerle ilgili yazılı metinleri, taleplerle ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor?taleplere hemen burada cevap vermek mümkün değil?

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: Bu bizim taleplerimiz ama masanın karşı tarafının da çalışmasının, hazırlıklarının sunulması gerekirdi.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: Eğer mali imkanlar, taleplerinizi karşılamaya yetiyorsa, zaten sorun yok..

EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI ALAADDİN DİNÇER : ?. Biz bildiğimiz yöntemle kızı istemeye devam edelim, vermezseniz evde kalsın. Bu komisyonları hep kurduk, bu 4. yıl. Komisyon kurulur, dağılır, YİK'te de bir araya gelinir, çok şey ortaya konur. Ama açık olalım? hükümet esas itibariyle geçen yıldan bu yana 50 madde de dahil, şöyle ifade kullandı sayın bakan, kamu personel rejiminde değerlendirmek üzere ele alıyoruz dedi, o zaman biz neyi görüşeceğiz. ? yönteme ve tarza itirazım var. Burada somut diyoruz ki, eğer söyledikleriniz kamu personel rejimi yasası içinde olacaksa ve yasa öz itibariyle bizim ortaya koyduğumuz gerekçelerle ters düşüyorsa, bunları konuşmanın alemi yok. Eğer kamu personel rejimi yasası, devlette çalışanları, asli unsurlar memur ve çalışan olarak ayrıştırıyor ve iş güvencesini ortadan kaldırıp, esnek istihdamı artırıyorsa, buyrun devam edebilirsiniz, biz bu oyunun aktörü olmayız. Bu sıradan gelmiş, gelişigüzel bir çalışma, iyi niyetle getirilmiş bir düzenleme değil. Fiilen kamuda uygulanıyor zaten, norm kadroyla sözleşmeliyle, esnek istihdamla MEBde 136 bin öğretmen açığı var. 150 bin işsiz öğretmen var, 10 bin kadro veriliyor, MEB'de 20 bin emekli olmuş, bakan diyor 30 bin sözleşmeli öğretmen alacağım. Bu yaklaşım kendini ele veriyor. Pek çok kurumda ele veriyor. Temel esasta bir anlaşmazlık sözkonusu? komisyonlar kurarız, bakarız, bu kamu çalışanlarını oyalamanın ötesine geçmez. 657 de birçoğu bir kalemde (mutabakat) gerçekleştirebilirdi, gerçekleştirmemiştir. Çünkü hükümetin öncelikli tercihili kamu personel rejimini çıkarıp, ona bu düzenlemeleri yedirmektir, anlaşmamız mümkün değil. Mali haklar, iyileştirmeler konusunda bir-iki kalemde pazarlık yapılabilir, ama siz kamuda çalışanları 200 bine indirip, alın size toplu sözleşmeli-grevli sendika diyeceksiniz. Sayın bakan bizden Türk-İş vari bir sendikacılık beklemesin, biz öyle olmamayı da ilke edindik. Farklılıklarımız ortaya koyan bir örgütüz. Neo-liberal yapısal uyum programına Türkiye'nin entegre programıdır, onun için IMF kurumudur diyoruz. Uluslararası sermayenin ve yerli işbirlikçilerin dayattığı bir programdır, siz uyguluyorsunuz, siz hayır bizim ulusal programımız demenize gerek yok, çünkü temel yaklaşımları, parametreleri, uluslar arası sermaye belirliyor? sosyal devleti tasfiye ediyor, iane ve yardım devletine dönüyorsunuz. İnsanları yoksullaştırıyor sonra kömür, peynir dağıtıyorsunuz. Bunları biliyoruz. Ben bir kez daha söylüyorum, böyle bir oyunun aktörü olmayacağız. Bunun dışındaki konuları tartışabiliriz?.. ciddi eleştirilerimiz var, belgeler var, sözleşmeli statüde kimlere öncelik tanındığı, kadrolaşma, hamili kart yakınımdır, bilgimiz var, ayrımcı tutumların somut belgeleri var. ?.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: 50 maddelik mutabakatla ilgili komisyon kurulması? ekonomik olarak bizde piyasaya dayalı bir ekonomik yapı var.. burada ideolojilerin üstünlüğünü tartışmak üzere bulunmuyoruz. Şu anda yürürlükte bulunan sistem içinde ne gibi haklar sağlanır, o nedenle 50 maddelik protokolle ilgili komisyon önerimiz var.. komisyonu isimlendirmeye geçebiliriz. Konfederasyonların talepleri oldu mali haklara ilişkin. Kurul olarak talepler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapmak için bir süre gerekiyor. Bunun dışında gündemimizde kamu personel rejimi çalışmalarında? kısaca tekrar etmemek için, kamu personelinin yeni tasarısı, başta ben olmak üzere Başbakanlıktaki devlet personel başbakanlığı, maliye bakanlığı, devlet planlama teşkilatındaki uzman arkadaşlar ekip olarak çalıştı. IMF nin temsilcisi yoktu. Özellikle AB ülkelerindeki uygulamaları değerlendirerek, böyle bir metni ortaya koyduk. Kamu hukuku alanında olan, avrupadan resmi ve üniversite görevlileri ile? hangi yasalar yürürlükte, bunu da değerlendirerek, çalıştık. Katılmadığınız yönler olabilir. Önerilerinizi almak görevimiz. Bu temel yasaların ortak mutabakatla yapılması gerekir.


EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI ALAADDİN DİNÇER : niye bir yıldır sakladınız, şimdi toplu görüşmelerin ortasına bomba gibi attınız..

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: ? çünkü bazı talepleriniz kamu personel kanunu içinde çözülmesi gereken talepler, bu metnin üzerinde çalışılması gerekiyor. Biz görüşmede bununla meşgul olmayalım, daha sonra görüşelim diyebilirsiniz? mali sosyal haklarla ilgili çalışma yapmak için zamana ihtiyacımız var. KEY hesapları ile ilgili gündem var. Hükümet olarak gündeme geldiğimizde, yani vatandaşa verilmesi gereken para yoktu. Onu da çözüme kavuşturarak ödeme (tasarruflarla) yaptık. KEY hesapları da 96'da bitmiş, tabii ki gündeme getirildi, toplu konut idaresinin konuyla ilgili kanun tasarısı taslağı gönderdi. Şu anda ? üzerinde çalışılıyor. Hatta başbakanlık müsteşarımız bu konuda bir düzenleme yapılmasını ısrarla istiyor. Bu kanun tasarısıyla ilgili bilgi de vermişti. Toplu konut idaresi, bu yasa çıktığında KEY hesaplarıyla ilgi ödeme var, gündemimizde, kanun tasarısı gündemimizde. Bu sorunu çözmeyi planlıyoruz. Tabi bunun da ekonomik yükü var, tartışacağız, çünkü ödeyeceğimiz paranın bir bölümü ortada yok.

Özelleştirilen bir KİT'in memur olan elemanları zaten DPB'na geliyor ve oradan diğer kamu kurum kuruluşlarına gönderiliyor, özlük haklarında geriye gidiş sözkonusu değil. Aradaki fark tazminat olarak ödeniyor? (itirazlar?) özelleştirme ilgili bu uygulama ? 4046'ya göre .. konuyla ilgili uygulamadan kaynaklı aksaklıklar varsa, yazılı olarak verin, inceletelim.

............ : (özelleştirilen kurumlardaki çalışanların yaşadığı sorunlara örnekler veriyor)

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: Özelleştirilen kurumlardaki kamuda çalıştırılması zorunlu olmayanlar mağdur olarak tabir ediliyor. Bunların beklentisi var. Sigortalı çalışın, emekliliğini tamamlayın, maliye bakanlığıyla vs. ile görüştük . DMK 4-c kapsamında çalıştırdık. 8 bin civarında, tabii 4-c hangi hakları veriyorsa; bu haklara sahiptir. .. biz mecbur olmadığımız halde bu düzenlemeyi yaptık.. tabii ki diğer personele göre hakları daha geridir, kabul ediyoruz. Ama bunlar, bu durumu isteyenler, bunu kabul edenler..

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: örnek olsun diye o konuyu aktardık. Özelleştirme gündeminde ayrıntılı bir sunuç yapacağım. Bizce mutabakata ilişkin komisyonun çalışması bir saatte biter. Bizim önerdiğimiz komisyon, kamu reformuyla ilgili bir komisyon değildir. ? Bilgileniriz, ama gündem yapmayız dedik. Çünkü tartışmaların önüne geçer, buranın gündemi yapmak istemiyoruz.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : ?? sadece bilgi vermek için gündeme getirdim.

T. KAMU-SEN GENEL BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ : Grev ve toplu sözleşme konusunda somut adım atılmasını netleştirelim. Mali ve sosyal haklarla ilgili kamu işveren kurulunun çalışma yapması için süre verelim, çalışmaları hızlandıralım.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : ? diğer konularla ilgili.. özelleştirmeler.. ancak görüşmelerin en önemli maddesi mali ve sosyal haklar

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL:: bizce toplu sözleşme ve grev hakkı çok önemli

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : bunu burada çözemeyiz. Toplu sözleşme ve grev hakkı?

EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI ALAADDİN DİNÇER : bu yasama yılında olmadı, bunun sınırları belli mi

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL:: kaldı ki, bazı değişiklikleri CHP ile uzlaşıp getirebildiniz. Bize göre anayasa değişikliği gerekmiyor. Ancak siz istiyorsanız, bu döneme kadar adım atılmalıydı diyoruz. Üstelik partinizin sayısı ortada. Siz bunu gündeme getirdiğinizde diğer partiler hayır mı dedi. Mutabakatın gereğini yerine getirecek somut adım yok. Eylül ayı deniliyor, ekim deniliyor.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : yetkili organlarda anayasa değişikliği çalışması yapılıyor. 53 ve 54 te. Metne ilave edildi. Başka maddelerin içerisinde olacağı bir paket gündeme gelecek.. sadece bizim inisiyatifimiz yeterli değildir. ? Hükümet tasarısı şeklinde parlamentoya gönderemeyiz. ? ben bu maddenin taslak içinde yeralmasından yanayım. Ama memurlara toplu sözleşmeli, grevli hak verilmesi konusunda yasama organı üyelerinin bir kısmında tereddütler var. O nedenle konfederasyonların siyasi partiler ve milletvekileri üzerinde çalışma yapması yararlı

EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI ALAADDİN DİNÇER o zaman başbakan kamuoyuna çıksın, anayasa düzenlemesinin 2005 yılı sonuna kadar gerçekleşeceğini açıklasın, ondan sonra kamu personelini konuşalım.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : böyle bir açıklama yapmaz.

EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI ALAADDİN DİNÇER: kamu personel yasası 160 maddelik, ama bir anayasa maddesi değiştirmek kolaydır.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : parlamentodan anayasa değişikliğinin geçmesi için 367 oy lazım.

EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI ALAADDİN DİNÇER sizi anlıyorum, zorda olduğunuzu biliyorum, rahat olun. Yol almak isteniyorsa, yıllardır temel talebi olan özgür toplu pazarlık düzenlemesini, Anayasa değişikliği gerekçesine sıkıştırmaktan çıkarmak istiyorum. Kaldı ki değişiklik yapılması gerektiği sizin görüştüğü. Bu yıl aplikasyon komisyonu, Türkiyeyi ihlaller nedeniyle izlemeye aldı. Dolayısıyla ilerleme raporunda da ikinci gündem maddesi olarak gündeme gelecek. Nasıl ki sicil affıyla, derece artışıyla ilgili başbakanının açıklamasını taahhüt kabul ettiysek, benzer açıklamayı güvence kabul edeceğiz.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : kanun değişikliği konusunda başbakan taahütte bulunabilir, anayasa değişikliğinde bulunamaz. Çünkü anayasa değişikliği ?

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL:: şöyle bir açıklama yapabilir, akp genel başkanı olarak kamuoyunda adım atacağı konusunda taahütte bulunur, diğer partilerin yaklaşımını görmüş oluruz.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin :? henüz imzaya açılmış noktaya gelmedi. Zaten muhalefetle birlikte konuşmayı, yapmayı yeğliyoruz.

EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI ALAADDİN DİNÇER siz de biliyorsunuz ki..

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL:: anayasa değişikliğini paket olarak getiriyorsunuz, reddediliyorsa, hepsi reddediliyor. Bu hakkımız parlamentodaki tartışmalara kurban ediliyor.

EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI ALAADDİN DİNÇER taahhüdleriniz de gerçekleşmedi.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : 50 maddelik tasarıda böyle bir taahüt yok.

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL:: Anayasa komisyonu başkanı bizzat Anayasa değişikliğine ihtiyaç yok diyor.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: ??

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL:: değerlendirmeleri ortaklaştırma şansımız gözükmüyor. Çünkü biz sayın kuzunun da ifade ettiği gibi mevcut anayasa kapsamı dahilinde toplu sözleşme ve grev hakkımız olduğunu söylüyoruz. Kaldı ki, mutabakat gereği geçen dönem adım atılmalıydı. Partiniz bu konuda adım attı da diğerleri olumsuz mu davrandı. ? adım göremedik. .. oysa anayasa değişiklikleri yapıldı?bu da gündeme gelseydi de itirazları görseydik?

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin: Siz de parlamentoya yardımcı olun, bu konu geçsin?

?.

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : Şimdi, ? komisyon çalışmalarını yapar, özelleştirme ile gündemi muhafaza edeceğiz, mali ve sosyal haklar içinde değerlendirilecek konular var..kamu işveren kurulu önerilerinizle ilgili çalışma yapmak için süre talep ediyor. Diğer maddeleri de muhafaza ederek, toplantıyı başka güne alalım.

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL:: usul ne olacak, diğer maddelere ilişkin?işkolu gündemleri var, ?

???.

(mali ve sosyal haklarla ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin öneri ve yöntem önerileri yapıldı?)

Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin : Ortak bir çalışma ihtiyacı olursa, yapılır. Ama teknik detayların çalışılması gerek

(Gündemlerin bitirilmesi ve sürenin iyi kullanılması uyarıları yapıldı. Kamu işveren kurulunun da mali ve sosyal haklar konusunda hazırlık olduğu dolayısıyla en kısa sürede tamamlanması ihtiyacına dikkat çekildi. Müsteşar tarafından ve bütçe yükü vurguları yapıldı. Tarafların sunduğu rakamlar arasındaki çelişkilere dikkat çekildi. )

KESK GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL:: Pazartesi-Salı ayın 22-23'ü. Eğer tek taraflı bir çalışma olacaksa Perşembe-cumaya kadar biter, sonra biz de değerlendirme yaparız. İki günlük bir hazırlık yapılsın, sonra ortak bir çalışma yapabilir. Sonra tekrar hazırlık için pazartesi, salıya atılması, bir şey çıkmaması anlamına gelir, böyle bir zamanlama doğru değildir.

(Toplantı tarihine ilişkin öneriler geliştirildi. )

Görüşmeler sonucunda;
a) 2004 yılında mutabakata varılan 50 madde ile ilgili olarak komisyonun rapor hazırlamasına,
b) Mali ve sosyal haklarla ilgili olarak kamu işveren kurulunun iki gün içerisinde konfederasyon taleplerini değerlendirerek kendi hazırlığını yapmasına,
c) İki günden sonra Konfederasyon temsilcileri ile birlikte ortak çalışma yürüterek, hazırlayacakları raporun görüşme masasına sunulmasına
d) Diğer gündem maddelerinin bu raporlarla birlikte daha sonra görüşülmesine,
e) Toplantıya, 22 Ağustos 2005 tarihinde, saat 15:00'de devam edilmesine karar verilmiştir.

Kaynak: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Bu Habere Tepkiniz