Şahin'den Sendikalara 'Yasama Dönemi' Süprizi

2004 yılı toplu görüşmeleri sonrasında imzalanan mutabakat metnininde yer alan hususların niçin hayata geçirilemediğine ilişkin tartışmalar bugünde devam etti. Toplantıya hükümet adına katılan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, geçen yılki toplu görüşme tutanağı metnine özellikle "yasama dönemi" ibaresini yazdırdığını ve içtüzüğe göre de yasama döneminin iki seçim arasını kapsadığını vurguladı. Devamı için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2005 17:26, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Şahin'in bu değerlendirmesine göre, AKP hükümeti, 2004 yılı toplu görüşmelerinde imzalanan 50 maddelik mutabakat metnini, bu yıl çıkarmak zorunluluğundan kurtuluyor.

Zira içtüzük Sayın bakanı haklı çıkarıyor. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün birinci maddesinde; Yasama dönemi "Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki milletvekili genel seçimi arasındaki süre olup, bu süre, Anayasa uyarınca uzatılmadığı veya seçimler yenilenmediği takdirde, beş yıldır." şeklinde, Yasama yılı ise "1 Ekimde başlayıp 30 Eylülde sona eren süredir." şeklinde tanımlanmıştır.

2004 yılı toplu görüşme metninde kullanıulan ibare "yasama dönemi" ibaresidir. Sendikaların 50 maddelik mutabakat metninin bu yılın sonuna kadar tamamlanması yönündeki görüşlerinin haklı olabilmesi için metindeki ifadenin "yasama yılı" olarak belirtilmesi gerekmekteydi.

Buna göre hükümet, geçen yıl imza attığı metnin gereklerini yeni bir seçim dönemine kadar erteleyebilecektir. Yani bu yıl yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz