Konfederasyonların Taleplerinin Bütçeye Getirdiği Yük

Hükümet temsilcileri ile memur temsilcileri arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Bu pazarlıklar devam ederken Maliye Bakanlığı, toplu görüşmelere katılan her üç konfederasyonun taleplerinin, konsolide bütçeye getirdiği yükü hesapladı. Gelecek yıllarda yapılan çalışmalarda kullanıması amacıyla, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerinin hazırladığı bu raporu yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2005 14:23, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KAMU-SEN'İN TALEBİNİN SADECE KONSOLİDE BÜTÇEYE İLAVE YÜKÜ

Mevcut Teklif Yıllık Yük (Milyon YTL) Açıklama
Aylık katsayı artışı 0,04160 0,043+ 900 Aylık katsayı %3,37 ve %3 arttırılacağı varsayımı
Taban aylığı katsayı artışı 0,52075 0,60 3186 Taban aylık katsayısının 0,52075'den 0,60'a yükseltilmesi talebi (%13,74)
Üniversite çalışanlarına bölgesel        
Yan ödeme puanları %100 artış 2381 4762 666 Yan ödeme puanında %100 artış
Fenge tazminatı (ek ödeme) 1.377.000 %100 6.851 -
Sendika aidatlarının telafisi - - 65 40 YTL'lik ücretin sendika aidatı nedeniyle vergiden muaf tutulması
Aile yardımı 1.250 1.500 88 Eş yardımı ödeneği göstergesinin 1.250'den 1.500'e çıkarılması talebi.
Çocuk yardımı 310 1.042 600 Çocuk yardımı ödeneği göstergesinin öğrenim durumuna göre 750, 1000, 1250, 1500 gösterge rakamlarına çıkarılması
Kira yardımı 0 4000 2.828 4000 gösterge (166 milyon) üzerinden kira yardımı talebi.
Ölüm yardımı 9.500 25.000 9 Ölüm yardımı göstergesinin 9.500'den 25.000'e çıkarılması talebi.
Doğum yardımı 2.500 5.000 4 -
İkramiye - - 5.617 Alınan brüt maaş üzerinden yılda iki adet ikramiye talebi.
Giyim yardımı - 800 -790 Çalışanlara 800 gösterge (33,3 milyon lira) üzerinden her ay giyim yardımı
Yakacak yardımı - 1.000 987 Çalışanlara 1000 gösterge (41,6 milyon lira) üzerinden her ay
Yiyecek yardımı - 1500 1100 Tayin bedelinden yararlananlar hariç, çalışanlara 1500 gösterge (62,4 milyon lira) üzerinden her ay yiyecek talebi.
Eğitim yardımı - - 995 Çocuk eğitim durumuna göre 395 ile 790 YTL arasında yardım
Ulaşım yardımı - 800 639 Askeri personel ile servisten yararlananlar hariç, çalışanlara 800 gösterge (33,3 milyon lira) üzerinden her ay ulaşım talebi.
Evlenme yardımı - 22.000 24 22.000 (915 YTL) gösterge üzerinden evlenme yardımı talebi.
Tabi afet ve olağanüstü hal yardımı - - - Tabii afet durumunda 6 aya kadar 10.000 (416 YTL) gösterge üzerinden yardım.
Mahrumiyet yeri ödeneği - 1000 183 1000 gösterge (41,6 milyon lira) üzerinden mahrumiyet yeri ödeneği (Eski mahrumiyet yeri olarak kabul edilen illerde çalışanlara yine mahrumiyet yeri ödeneği ödenebileceği varsayımı altında)
Munzam gıda yardımı - - - Belirli işlerde çalışanlara yardım
Temizlik yardımı -- - - Belirli işlerde çalışanlara yardım
Fazla çalışma ücreti - - 2810 Bütçe Kanununun 8K) cetvelinde belirlenen tutar üzerinden değil, çalışanlara toplam maaşının bir saate karşılık gelen tutarın biraz üzerinde saat başı fazla çalışam ücreti.
Nöbet ücreti - - 609 Nöbet ücretinin alınan maaşa göre ödenmesi
Vardiya yardımı - - - Vardiyalı çalışanlara günlük ücretin belirli bir oranında ödemesi öngörülmesi talebi.
Risk ücreti - 1000 49 Riskli işlerde çalışanlara 1000 gösterge rakamı üzerinden
KİT sözleşmeli personel - - -  
Ek ders ücreti 100-110 200-300 2.182 Ek ders gösterge rakamları artışı
Döner sermaye ödemesi - - - Döner sermaye ödemesinin yeniden düzenlenmesi
Görev tazminatı 1.675.000 1.000 877 631 sayılı KHK kapsamında yer alanlara 500 den aşağı olmamak üzere ortalama 1000 gösterge üzerinden görev tazminatı ödeneceği varsayımı altında
Büyük yatırım projesi ödeneği - - - Kapsama tekniker ve teknisyenlerin de alınması ve yararlanacakların sayısının arttırılması

...............

Mevcut Teklif Yıllık Yük (Milyon YTL) Açıklama
Harcırah - - 1049 Gündeliklerin 1500 (62.4 YTL) ve 1000 (41,6 milyon) gösterge karşılıklarına yükseltilmesi
Seyyar Görev tazminatı - - 150 Seyyar görev tazminatlarının %100 arttırılması
İlaç ve katılım payı - - 260 İlaç katılım payının %20'den %10'a çekilmesi+ tedavi kapsamınıngemişletilmesi
Cenaze giderleri - - - Mevcut durumda sadece ilgili personel faydalınırken teklif ile kapsama bakmakla yükümlü olunan aile fertleri de dahil edilmektedir.
Vergi iadleri - - - Tüm hacamaların vergi iadesi kapsamına alınması

...........

Mevcut Teklif Yıllık Yük (Milyon YTL) Açıklama
Emekli Aylığı %75 %80 816 Emekli aylığı bağlama oranı %75'den %80'e çıkarılma talebi.
alt sınır aylığı 14/2 8/1 33 alt sınır aylığı arttırılmaktadır.
Dul yetim aylığı - - - Dul yetimlerin oranı yüksetilmekte
İkramiye - - 1659 İkramiye %100 arttırımlı e hizmet yıl artmaktadır.

...........

Toplam yük 35.181


KESK'İN TALEBİNİN SADECE KONSOLİDE BÜTÇEYE İLAVE YÜKÜ

Mevcut Teklif Yıllık Yük (Milyon YTL) Açıklama
Taban aylığı katsayı artışı 0,52075 1,0980 15.924 Taban aylık katsayısının 0,52075'den 1,098'e yükseltimesi (%111)
Aile yardımı 52 171 964  
Çocuk yardımı 13 105 1.730  
Kira yardımı 0 260 4.212 260 YTL üzerinden kira yardımı talebi.
Doğum yardımı 104 650 30  
İkramiye - - 5.983 Alınan brüt maaş üzerinden yılda iki ikramiye talebi.
Yiyecek yardımı - 60 1040 Tayin bedelinden yararlananlar hariç, çalışanlara 30 üzerinden her ay ulaşım talebi.
Ulaşım yardımı - 30 549 Askeri personel ile servisten faydalananlar hariç, çalışanlara 30 üzerinden her ay ulaşım talebi.
Görev tazminatı 1.820.000 1000 953 Çalışanların tamamına ortalama 1000 gösterge üzerinden tazminat ödeneceği talebi.
Harcırah - - 826 Gündeliklerin 45 YTL ye çıkarılması
Seyyar görev tazminatı - - 118 Gündeliklerin 45 YTL ye çıkarılması
Toplam yük 32.328

........MEMUR-SEN'İN TALEBİNİN SADECE KONSOLİDE BÜTÇEYE İLAVE YÜKÜ

Mevcut Teklif Yıllık Yük (Milyon YTL) Açıklama
Taban aylığı katsayı artışı 0,52075 0,7000 4,945 -
Aile yardımı 1250 1800 185  
Çocuk yardımı 310 1240 727 -
Kira yardımı 0 134 2171 -
Doğum yardımı 2500 5000 4 -
Ölüm yardımı 9500 15000 3 -
Giyim yardımı - 265 490 Çalışanlara yılda bir kez 265 YTL üzerinden giyim yardımı
Gelir vergisinin düşürülmesi - - - Gelir vergisi oranının %15'den %10'a düşürülmesi
Verg iadesi - - - Tüm harcamaların iade kapsamına alınması
Toplam yük - - 8.525

 

Bu Habere Tepkiniz