Sendika Başkanları Hangi Konulardan Bahsetti?

24/08/2005 tarihinde yapılan toplu görüşmelerin üçüncü toplantısı en uzun toplantı oldu. 7,5 saati aşan oturumda 11 hizmet kolunda yetki alan sendikalar, Devlet Bakanı Şahin tarafından kendilerine verilen söz hakkı çerçevesinde, kimi zaman 30 dk'lık kimi zaman da 1 saati aşan konuşmalar yaptılar. Dün yapılan toplu görüşmelerin detayları için başlığa tıklayınız.

Haber Giriş : 25 Ağustos 2005 11:58, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İlk konuşma Türk Büro Sen Başkanı tarafından yapılmıştır. Başkan bu konuşmasında; İçişleri Bakanlığı personelinin eleman eksikliğini vurguladı. Yokuş sunuşunda hizmetlerin çoğunlukla geçici personel eliyle yürütüldüğünü, geçen yıllarda 1450 kişi alınmasına rağmen 3400 kişinin emekli olduğunu veya kurumdan ayrıldığını; arama kurtarma birliklerinin hizmet zammı almadığını; Gençlik spor genel müdürlüğü çalışanlarının ek tazminat alamadığını, DMO'nun en düşük ücret alan KİT olduğunu; ek ödemenin maaş unsurlarına dahil edilmesi halinde Maliye Bakanlığında 15 bin kişinin emekli olabileceğini belirtti.

Türk Sağlık Sen başkanı Önder Kahveci ise sunumunda, genel sağlık sorunlarından bahsettikten sonra sağlık hizmetlerinin mahalli idarelere devredilmemesini; aynı işi yapanların aynı kurumda farklı ücret almasının kurumsal iç barışı bozduğunu, döner sermaye uygulamasından bir aönce vazgeçilmesini, döner sermayenin taban bir maaş olarak unvanlara göre maaşa eklenmesini; performansa göre ücretin adaletsiz olduğunu bir hekimin 3,500 YTL alabiliyoken bir şoförün 375 YTL alabildiğini, yine Fizik Tedavi uzmanının 300-400 YTL döner sermaye alırken cerrahi uzmanının 5,000 YTL'ye kadar döner sermaye alabildiğini; izinler halinde döner sermayeden kesinti yapılmamasını; SHÇEK'in Başbakanlık tazminatı miktarının 3-5 YTL arasında olduğunu ve bunun arttırılması gerektiğini, fiili hizmet zammının verilmesi gerektiğini, 11 bin sağlık evinde çalışan ebelerin durumlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim Sen Başkanı Alaaddin Dinçer, Bakanlık verilerine 100 bin öğretmen açığı olduğunu ama kendi belirlemelerine göre (30'luk sınıf öngörüsü) bu sayının 180 bin olduğunu ve bu açığın kapatılması gerektiğini, katkı payının hala alındığını; yoksulla zengin arasındaki farkın 160 kat olduğunu, MEB'in kendilerini hiç dikkate almadığını, aylardır hiç görüşme yapılmadığını, MEB'de çalışan diğer personele de eğitime hazırlık ödeneği verilmesi gerektiğini, eğer bu olmayacaksa öğretmenlere verilecek olan 400 YTL'nin 350 YTL'ye indirilmesini ve hizmetlilere 50 YTL aktarılmasını istediklerini, ek ders ücretinin 3,1'den 10 YTL'ye çıkarılmasını ve yakacak yardımı verilmesini gerektiğini belirtti.

Tüm Bel -Sen Başkanı Vicdan Baykara, belediyelerle oplu sözleşme yapılmasına imkan sağlanmasını, belediye çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediğini, belediye çalışanlarına ek ödeme verilmesi gerektiğini, zabıta hizmetleri sınıfı oluşturulmasını, maktu fazla çalışma ücretinin maaş unsurlarına dahil edilmesini, zabıta memur ve itfaiye erlerine fiili hizmet zammı verilmesini, zorunlu tasarrufunu hala alamayanların bulunduğunu, emeklilikteki 30 yıllık sürenin değerlendirilmesine ilişkin sınırlı hükmün kaldırılmasını, parmak izi ve kamerayla memurun takip edilmesine son verilmesini istemiştir.

Türk Ulaşım-Sen Başkanı Nazmi Güzel; makinistlerin fiili hizmet zammı kazanılmış hakkını yeni tasarıda kaybettiğini ve diğer genel konuları belirti.

Türk Tarım Orman Sen Başkanı görevde yükselme sınavının kaldırılmasını, Türk Enerji Sen temsilcisi Basri Aydın tüm memurlara ücretsiz yemek yardımı verilmesini, DiyaneVakıft-Sen Başkanı Ahmet Yıldız kurumlar arası ücret farklılığının kaldırılmasını, türk İmar Sen Başkanı arazi tazminatlarının günlüğe dönüştürülmesini, giyim yardımı verilmesini, personele döner sermayeden pay verilmesini, Kültür Sanat Sen Başkanı ise hizmet kolundaki olumsuz uygulamalara değinmiştir.

Bu Habere Tepkiniz