MEB, açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamaya 1.700 kadro ayırdı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2012 01:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Danıştay kararınca Kılavuzda; Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama, Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama yoluyla kullanılmak üzere toplam 1.700 kadro ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2 öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzunun 3. maddesindeki; ?3. Danıştay İkinci Dairesinin 08.06.2012 tarihli ve E: 2012/1316 sayılı ile 11.07.2012 tarihli ve E: 2012/3460 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince Açıktan Atama ve Kurumlara Arası Yeniden Atama ile Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama

3.1. 2012 Şubat Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu hükümleri çerçevesinde 17.000 kadroya atama yapılmak üzere sadece KPSSP10 sonucuna göre "ilk atama" yoluyla başvuru alınmıştı.

3.2. Danıştay İkinci Dairesinin 08.06.2012 tarihli ve E: 2012/1316 sayılı ile 11.07.2012 tarihli ve E: 2012/3460 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince; 2012 Şubat ayında ilk atama kapsamında atama yapılan 17.000 kadronun; % 7'si olan 1.190 kontenjan Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama, % 3'ü olan 510 kontenjan da Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama yoluyla kullanılmak üzere toplam 1.700 kadroya bu kılavuzun ilgili bölümlerinde belirtilen kurallar çerçevesinde, EK-2 çizelgede gösterilen alanlardan, 2012 Şubat Öğretmen Atama Döneminde başvuru yapabilecek durumda olanların başvuruları bu Kılavuzda belirtilen başvuru tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kabul edilecektir.

3.3. Danıştay kararı gereği, Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atamaya bu Kılavuzun C. ATANMAK ÜZERE BAŞVURABİLECEKLER bölümünün 2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama maddesinde sayılanlar, bu Kılavuzun B. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla Kılavuzda belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet süresi esas alınarak atanmak üzere kılavuz ekinde gösterilen kontenjanlara atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

3.4. Danıştay kararı gereği Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atamaya bu Kılavuzun B. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak atanmak üzere kılavuz ekinde gösterilen kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir. Hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınacaktır. Askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

Kurum içi ilk atama çeşidiyle başvuru yapacak Bakanlığımız personelinden muvafakat alma şartı aranmayacak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar başvurularında bu kılavuz ekindeki görevli bulundukları kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanmış muvafakat belgesini ibraz edeceklerdir.? açıklamalarına göre Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamaya kontenjan ayrılmıştır.

Fakat bu kontenjan 2012 Şubat ayında ilk atama kapsamında atama yapılan 17.000 kadronun; % 7'si olan 1.190 kontenjan Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama, % 3'ü olan 510 kontenjan da Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama yoluyla kullanılmak üzere toplam 1.700 kadrodur.

Bakanlık 2012 Ağustos ayında alıma çıktığı 40 bin kontenjanın bir gün öncesinde Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama ile öğretmen olarak atanmayı bekleyen memurlar Öğretmenlik için yapılan KPSS sınavına girmedikleri için ters köşeye yatırmıştı bu gün yayınlana kılavuza göre 40.000 kadronun % 6'si olan (değiştirilen yönetmelikte % 1'i kadar kontenjan ayrıldığından % 6'sı alınmıştır) 2.400 kontenjan Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama, % 3'ü olan 1.200 kontenjan da Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama yoluyla kullanılmak üzere toplam 3.600 kadro ayırması gerekirken ayırmamıştır.

Açılacak davalarda büyük bir ihtimalle bu 3.600 kişilik kadro davası kazanılacak ve önümüzdeki günlerde tekrar öğretmen alımında bu kadrolar kılavuza eklenecektir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz