Toplu Görüşme Deşifreleri 4

Toplu görüşmelerin ücüncü ana toplantısı 24 Ağustos 2005 Çarşamba günü yapıldı. Kamu-Sen ve KESK yöneticileri arasında tartışma yaşanan bu toplantıda, hizmet kollarının talepleri görüşüldü. İş kollarının sorunları masaya yatırıldı. Görüşmelerde şu ana kadar sağlık, eğitim, kültür, yerel hizmet ve büro işkollarının sorunları tartışıldı. Hükümetten yeni zam teklifi geldi. Toplu görüşmenin bu toplantısında yapılan konuşmaların deşifresi bugün itibariyle tamamlanmıştır. Deşifreleri görmek için başlığa tıklayın.

Haber Giriş : 29 Ağustos 2005 16:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Top. Gör. 4. oturumu açıyorum. İlgili yasa ve yönetmeliğe göre toplu görüşmeye katılması gerekenler kamu çalışanları tarafı, kamu işveren tarafı en az sizin kadar arkadaş var sizin arkanızda. Bu arkadaşlarınız yasa ve yönetmeliğe göre yasaya göre mi ya da belli bir inisiyatifle mi bu toplantıya katılıyorlar?

TÜRKİYE KAMU SEN BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ Sayın bakan bir uzman ekiple gelmesini doğal karşılıyoruz. Bir 7 hizmet kolunda yetkiliyiz. Destek vermek amacıyla geliyorlar.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Bunu bir tespit olarak söylüyorum.

MEMUR-SEN BAŞKANI AHMET AKSU: Mili güvenlik kurulunda heyetten başka uzman heyeti de vardır.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Bu tür önemli toplantılara kimlerin katılacağını belirlemekte yarar var. Masada oturacakların sayısı yasada ve yönetmelikte belli ama uzman arkadaşlar hakkında bir şey yok. Yasa ve yönetmelikte de bir boşluk var

TÜRKİYE KAMU SEN BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ Yasanın hepsinde boşluk var?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Yasaya girme şimdi.

TÜRKİYE KAMU SEN BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ 4688 sayılı yasanın eksiklerinin giderilmesi için ...

EĞİTİM-SEN BAŞKANI ALADDİN DİNÇER: Bak. İle bir çalışmamız oldu ama toplu. Görü. Masasında bunların dile getirilmesinin bir katkısı olacağı kanaatindeyim. Bu anlamda gündeme getirilmesi faydalıdır. DPB tarafından yayınlanan yönetmelikte birçok eksiklik olduğunu söyledik. 3 yıldır söyledik. Biz bunu bir daha konuşmak istemiyoruz. Konuyu yargıya intikal ettiriyoruz. Verilen karara göre bunu bir daha konuşmayacağız. Hatta yargının kararını beklemeden bu yönetmeliğin düzenlenmesi tartışmaları da ortadan kaldırır. Eğer bu konuda bir hazırlık yapılırsa biz de memnun oluruz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Mali ve sosyal haklarla ilgili konuyu görüştük. Sizin talepleriniz değerlendirildi. KİK olarak 2006 bütçe hazırlıkları kapsamında K.ç. için ne kadar kaynak ayrılabileceği konusunda bir bilgi sunumu yapıldı. Bu konu hakkında hükümet adına herhangi bir değerlendirme getirmedim. Bu konu ile ilgili yapacağımız çalışmayı bugünkü çalışmanın sonuna ertelemeyi düşünüyorum. Şimdi hizmet kolları anlamında çalışmamızı yapalım.

KESK BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: Siz bir hazırlık yaptım.

TÜRKİYE KAMU SEN BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ
?.


KESK BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: . 4688 sayılı yasaya göre bir toplu görüşme olmayacak. Anayasa değişince toplu görüşme ve yasa kadük olur.

Olur inşallah Bu konuda benim gerçekten samimi düşüncelerim var. Anayasa değişikliği ve paralel yasa değişiklikleri kolay olmuyor. Ama bu anayasa değ. Kapsamında sizin sık gündeme getirdiği 53. ve 54. madde değişiklikleri gündeme geliyor. Fahrettin Bey buradasınız değil mi? Fahrettin bey kendi sendikası hakkında bir değerlendirme yapacak.


FAHRETTİN YOKUŞ: (YAZILI OLARAK VERİLİYOR)

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Ben bazı değerlendirmeler yapacağım. Ama sonunda yapmayı uygun buluyorum. Şimdi Türk Sağlıksen Genel Başkanı Önder Kahveci'ye söz vereceğim.

ÖNDER KAHVECİ (YAZILI OLARAK VERİLİYOR)

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Yazılı olarak vermiş olmanız bir avantaj

Sayın Bakan 415 bin çalışanı olan bir hizmet kolu. Bunları 10 dakikada aktarabilirim.

ÖNDER KAHVECİ: Daha açılacak çok konu var. Ama zamanı almak istemiyorum. Teşekkür ediyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Çok yetkin bir çalışma yapmışsınız. Biz de faydalanalım.

Bugünkü programı bir ayarlasak.

?

Ben oldukça kısa özetleyeceğim. Bu federasyon verdiği bu masaya getirdiği toplu sözleşme Dosyasında eğitimle ilgili bölümde genel olarak taleplerimiz ve sorunlarımız ve dünyada yaşanan gelişmeler ışığında orada değerlendiriliyor. Doğrudan işkolumuzun kendi sorunları üzerine yoğunlaşmak istiyorum. 800 bin insan eğitimle ilgili olarak çalışıyor. Biz. Hesap. Göre bu rakamın 1 milyon 100 bin olması gerekiyor. Bunun içerisine Yurt-kur'dan üniversitelere devasa bir yapılanma. Dola. Çalış. Sayısı ve gereksinimleri ile gündeme gelen bir işkolu. Sadece öğ. Açısından bakıldığından 100 bin civarında. Bizim hesaplarımıza göre 30 öğrencili sınıflara geçinebilmesi için 180 bin öğretmene ihtiyaç var. Tekli eğitime geçinebilmesi için bu gerekli. 40 bin okulumuz var. Bu okulların 17 bininde dünyanın hiçbir yerinde olmayan birleştirilmiş sınıf eğitimli yapılmaktadır. 8 bin 500 okulda ise ikili eğitim verilmektedir. Tekli eğitim için 136 bin derslik daha yapılması gerekir: Sn yıllarda hakkını vermek lazım. Son yıllarda yapılan 50 bir derslikle bu açık bir ölçüde kapandı. Yine de 80 bin civarında derslik ihtiyacı var. Bunun yerine getirebilmesi için 5 katrilyon tutarında kaynağa ihtiyaç var. Bütün bu rakamlar okulumuzun sorunlarını ortaya koyuyor. ?.

Ben Türkiye'nin okullarını bir dönem ABD'deki zenci-beyaz, zenci-beyaz-melez okulları gibi yapılmamaya başladı. Türkiye'de eğitim tamamı ile paralı hale geçmiş durumda. Aldığımız bilgiler okullardaki kayıt rakamları milyarlar düzeyinde. Eskiden bu paralar okul eliyle yapılırdı, şimdi ise ne idüğü belirsiz okul aile birlikleri eliyle milyarlar alınmaktadır. Bu para verilmeden okullara kayıt yapılmamaktadır. Borsa gibidir kayıt ücretlerimizi

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Kayıt ücretlerini alan sizin üyeleriniz var mı?

EĞİTİM-SEN BAŞKANI ALADDİN DİNÇER: Hayır hayır.

KESK BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: . Okula yakacak parası verilmezse müdür ben ne yapacağım diyor. Siz kaynak vermezseniz?

EĞİTİM-SEN BAŞKANI ALADDİN DİNÇER: Özel okullar dışarıda tutulursa ? dünyanın hiçbir yerinde para alınmamaktadır. Aslında bu haraçtır. Yaptığımız bir hesaplamaya göre bir yıl boyunca bir velinin kayıt parası dahil verdiği harcama 2 milyar 200 milyondur. Etüt parası, dergi parası, ? şimdi müfredat değişti. Hızlandırılmış müfredata geçiyoruz. Umarım hızlı tren kazasına benzemez. Velilerin her birinin matematik dersindeki araç gereçleri sağlaması için 100 dolar katkı sağlaması gerekecektir. Bu katkı payları ilk başladığında İstanbul'daki vali, aman ha kazı bağırtmadan alın dedi. Daha sonra bakan oldu, bir partinin başkan yardımcısı oldu. DİE rakamları arasında eğitim harcama kalemleri arasında 160 kat fark vardır. Okul öncesi-ilköğretim-ortaöğretim kademelerinde eğitim alması gereken 6 milyon gencimiz okul dışındadır. Bu bakımdan rakamlar büyük ve göz korkutucudur. Bütçede eğitim payı artmıştır. Son iki yılda ilk sıraya geldiği ifade edilmektedir. Ama yetmemektedir. 15 milyon öğrencinin 600 bin öğretmenin 70 bin hizmetlinin çalıştığı bu hizmet kolunda sorunlar devasa boşlukta. Bu sorunlar ortada. Peki sendikaların ortaya koyduğu çözüm önerileri üzerine bir diyalog var mı? Biz hükümetin her bakanı ile isteğimiz zaman görüşebiliriz ama milli eğitim bakanı ile görüşemeyiz. Biz onun kadrolaşmasını eleştirisizdir. Her halde önümüzdeki günlerde bir ateşkes imzalarız gibi mi geliyor. AB uyum yasaları çıkarılmasına rağmen uygulamada antidemokratik davalar devam etmektedir. Eğitim-Sen'in yaşadığı kapatma davası?. Eğitimsen taktiksel olarak tüzüğünden bu maddeyi çıkarmıştır. Önümüzdeki dönem kapatma davası sonuçlanırsa Türkiye ciddi tazminatlara mahkum edilecektir. Bu ne anlama geliyor. Bu 200 bin insanın tazminat talepli olarak AİHM'e başvurması anlamına geliyor. Bu rakamı hayal bile etmek istemiyorum. İLO'da kara listeye alınan Türkiye'nin bu noktada adım atılması gerekiyor. Antidemokratik ve keyfi uygulamalar o kadar yaygın ki. Son yıllarda 16 bin yöneticinin yeri değiştirilmiştir. BU tarihte karşılaşılmamış bir olaydır. Bunun en son örneği sendika yöneticisi arkadaşlarımızdan 7 tanesinin ?.Şanlıurfa valisine kimse söz geçirememektedir? BU konu bir an önce çözülmeli, sendikal faaliyet yürüttükleri için sürgüne yollanan bu arkadaşlar yerlerine geri getirilmelidir. Bu engellenmezse yaygınlaşma eğilimi taşıyacaktır. Bölgede silahlar 6 yıldır susmuştu. (Bu kısımda imza attığı dilekçeden bahsetti) Eğer silahlar tekrar konuşmaya başlarsa, biz burada yüzde 5'i bile konuşamayız.

(Türk Enerji-Sen Genel Sekreteri Basri Aydın araya girerek, Toplu görüşme kapsamının dışında bir konuşma olduğu hatırlatması yaptı ve "Eğer teröristlere karşı silahlı kuvvetlerin yapacağı mücadelede 5 liraya ihtiyaç varsa kamu çalışanları 10 lira da verir." Dedi. )
Eğitime hazırlık ödeneği var. Artık bizim içimizi sızlatmaya devam ediyor. Bunun öğretmenler dışındaki arkadaşlara ödenmesi


VİCDAN BAYKARA:
Kamu görevlilerinin aylıklarının ödenmesine ilişkin esaslar kanunla düzenlenmiştir. Buna göre kamu görevlilerinin aylıkları her ayın 15'inde peşin olarak ödenir diyor?. 5393 sayılı kanunun 49. maddesinde yer alan personelin alacakları öncelikli olarak ödenir ifadesinin bir yaptırımı yoktur. Bu nedenle İller Bankası'ndan belediyelere gönderilen pay, personel maaşları için ayrı olarak gönderilmelidir.

Bir düzeltme yapmak istiyorum

Burada ülkedeki bir reel durumu ortaya koymaya çalıştım ve bundan sonra böyle böyle sürmemesi noktasındaki bir düşüncemi ifade ettim. Bunu ifade ederek ne hiçbir kimseyi rencide edecek,.. bir niyet taşımadığımı ifade etmek istiyorum. Gerçeği ifade etmek bir tehdit değildir, gerçeği görmek bütün tehditleri ortaya koymak tehdidi ortadan kaldırabilir.

TÜRKİYE KAMU SEN BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ Yani kan gövdeyi götürebilir.

EĞİTİM-SEN BAŞKANI ALADDİN DİNÇER: Bircan Bey birbirimizle polemiğe girmeyelim.

EĞİTİM-SEN BAŞKANI ALADDİN DİNÇER: Türkiye 160 milyar dolar harcamış bu soruna u hepimizin sofrasından kesilerek harcanmış bir para. Biz bunun böyle olmasını istemiyoruz. Bizim düzeltememiz budur.

Bak. Sanıyorum, ifadeleriniz şu şekilde arka arkaya gelince bu şekilde bir durum ortaya çıktı. (Bakan dinçer'in sözlerini hatırlattı.
Orada buna benzer uygulamalar olmuyordu, silahlar susmuştu.
Orada bir tashihe ihtiyaç var. Bu silahlar adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için ortaya çıkıyor anlamı çıkar. Bu terör örgütü tatsızlıkları gidermek için ortaya çıkmıyor,

EĞİTİM-SEN BAŞKANI ALADDİN DİNÇER: Kendi görüşlerinizi söylüyorsunuz sayın bakan. Bu yorumların hiçbirine girmeksizin söylediklerim çok açık.

EĞİTİM-SEN BAŞKANI ALADDİN DİNÇER: Şöyle bir realite vardır, 2,5 yıldır MEB'de en ufak bir sürgünle karşılaşmadık. Bu olaylar ortaya çıktıktan sonra bu sürgünler ortaya çıkmıştır.

KESK BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: Bu konuda sayın başbakanın ortaya koyulduğu tutumu olumlu karşıladığımızı ifade etti. Bu sürgün ve keyfi uygulamaların herhangi bir örgütle ilişkilendirilmesini ifade etmedim. Ya da sizin açıklamalarınızla

?

TÜRKİYE KAMU SEN BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ Konu saptırılmak isteniyor. Türkiye'de terör vardır, insanlarımız öldürülmektedir. Kimse bunun altını çizmiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. O yüzden toplu pazarlık gündemine gelelim. Bizim burada amacımız net. Bu ülkenin bütünlüğü konusundaki hatasını affetmeyiz. Değil kamu çalışanı allame-i cihan olsan göz yummayız.

KESK BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: Türkiye'nin sorunlarına göz kapayarak Türkiye'nin sorunlarını halledemiyoruz.

TÜRKİYE KAMU SEN BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ İş çığırından çıkıyor. Biz burada Türkiye'nin sorunlarını tartışmak istemiyoruz. Biz memurun sorunlarını tartışmak istiyoruz.

KESK BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: Türkiye demokratikleşmem süreci ve sancılarını yaşıyor. Bu masa dem. Ortamın olması gereken bir masadır. Bize göre yeterli değildir. Bu masanın olmazsa olmaz koşullarından birisi masanın çevresindekilerin diğerlerinin söylediklerini dinlemelerinden geçiyor.
Alaaddin bey'in söylediklerini başka bir

Ben de o 150 imzacıdan birisiyim.

KESK BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: . Bu masanın şu an itibariyle gündemi değildir. Bununla ilgili bir polemik yapılacaksa biz de devam ederiz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Türkiye'nin hiç kuşkusuz sorunları vardır. Ancak bu sorunlar anayasada çerçevesi çizilen ve anayasanın başlangıç maddelerinde ifade edilen ilkeler çerçevesinde çözülecektir. Bu da Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması çerçevesinde çözülmelidir. T

KESK BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: . TC'de sorunları çözmek dem. Sınırlarını daraltmaktan geçmez, laikliği farklı şekilde algılamaktan geçmez. Hukuk devletini de çağa uygun bir şekilde algılamak zorundayız. Türkiye'nin sorunlarını da farklı düşünceye sahip olan insanlar olarak her zaman tartışabiliriz ama TC'de anayasal bir düzen var. BU düzen içinde tartışmalıyız. Konunun terör örgütü ile bir bağlantısı yok.

TÜRKİYE KAMU SEN BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ Onun için mi sayın diyorlar

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Kim sayın demiş ben bilmiyorum

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN Burada bulunan her arkadaşımız kamu görevlisidir. Dolayısıyla farklı düşünmemiz, anayasal çerçevenin dışında farklı düşünmemiz mümkün değil. Kamu görevine girerken hangi kurallarına uyağımızı söylemişizdir. Burada bulunan arkadaşlarımızın farklı düşünebileceğine inanmıyorum. ?Bunu

TÜRKİYE KAMU SEN BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Türkiye'yi bölmeye parçalamaya yönelik olan bir kişiye Hiç kimsenin haddi olmamalıdır. Bunun adı dem. Değildir.

KESK BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: Türkiye'nin sorunları dem. Sınırları içinde çözülmelidir. Biz sorunların dem. Platformlarda çözülmesi gerekiyor.

TÜRKİYE KAMU SEN BAŞKANI BİRCAN AKYILDIZ Ülkenin bütünlüğü hariç.

KESK BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: KESK'in herhangi bir metninde ülkenin bütünlüğü aleyhine bir

Bu Habere Tepkiniz