Denge Tazminatı Kimleri Kapsıyor?

29.08.2005 tarihinde hükümet temsilcileri ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen temsilcileri arasından imzalanan mutabakat metninde "çeşitli adlarla ek ödeme almayan kurumlarda" çalışanlara denge tazminatı verileceği belirtmiştir. Mutabakat metninde bu denge tazminatının 1.377.000 memuru kapsadığı belirtilmiştir. Ancak, denge tazminatı alabilecek çalışanlar, mutabakat metninde, net olarak açıklığa kavuşturulmamıştır.

Haber Giriş : 01 Eylül 2005 05:44, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

19.08.2005 tarihinde "Denge Tazminatına İlişkin Kanun Teklifi Tasarımız" başlıklı bir haber yayımlamıştık. Bu haberde denge tazminatını kimlerin alabileceğine ilişkin net bir öneri sunmuştuk. Önerimiz şu şekildeydi:

DENGE TAZMİNATINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek madde 40- Aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, makam tazminatı, 657 sayılı Kanunun 152'inci maddesinde yer alan "Zam ve Tazminatlar" başlıklı maddedeki zam ve tazminatlar ile aynı Kanunun ek 33'üncü maddesindeki nöbet ücreti, görev tazminatı dışında, devlet memurlarına ödenen her türlü net ödemelerden mahsup edilmek suretiyle, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil ) 01/01/2006 tarihinden itibaren %30, 01/07/2005 tarihinden itibaren %50 oranında denge tazminatı ödenir.
Denge tazminatından damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesinti yapılmaz.

Madde 2- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde 3- Bu Kanun Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Burada önemli olan oranlar değildir. Önemli olan maddenin nasıl yazılacağıdır.

Denge tazminatı bir diğer adıyla 40+40 zammın verilebilmesi için Kanun çıkarılması gerekmektedir. Ancak bu Kanun metninin nasıl yazılacağı hususu mutabakat metninde açık bir şekilde belirtilmemiştir. Bu husus kanun metninin yazımı esnasında ortaya çıkacaktır. Kanun yazımı sırasında mutabakat metni gereğince konfederasyon temsilcileriyle de görüşme yapılacaktır. Bu esnada konfederasyon temsilcilerinin bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. Zira Maliye Bakanlığı bürokratları Devletin diğer bürokratları gibi memur temsilcilerini dinleyecek olgunluğa sahip değildir. Bunun son örneği 2004 yılında imzalanan 50 maddelik mutabakat metnine uyulmamasında görülmüştür.

Özetleyecek olursak, ek ödeme almayanlardan kimlerin kast edildiği konuya ilişkin kanun taslağı Bakanlar Kurulunca TBMM'ye sevk edildiğinde ortaya çıkacaktır.

Bu Habere Tepkiniz