Uzlaştırma Kuruluna Başvuru Yapılması Ne Anlam İfade Ediyor?

Hükümet temsilcileri ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen yetkilileri arasında imzalanan mutabakat metnine KESK tarafından şerh konulmuştu. KESK bu şerhe binaen Uzlaştırma Kuruluna başvuru yapmış olup, Uzlaştırma Kurulu bu başvuruyu görüşmeye başlamıştır. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonun (KESK) bu başvurusunun hukuki düzlemde bir sonucu olup olamayacağına ilişkin bir değerlendirme için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Eylül 2005 00:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, toplu görüşmede tarafların anlaşamaması halinde taraflardan birinin üç gün içinde Uzlaştırma Kurulunu toplantıya çağırabileceğini belirtmiştir. Burada şöyle bir sorun bulunmaktadır. Acaba KESK, Uzlaştırma Kuruluna gidebilir mi? Zira Kanun taraflar ibaresini kullanmaktadır. Ayrıca Kanunun 29'uncu maddesindeki "Toplu görüşmenin tarafları, kamu işverenleri adına Kamu İşveren Kurulu, kamu görevlileri adına her hizmet kolunda kurulu yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlardır." hükmü ile 32'inci maddesindeki "Hizmet kollarına göre belirlenen yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bağlı oldukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu, çağrı yapılmasına gerek kalmaksızın her yılın Ağustos ayının onbeşinci günü, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen ve taraflara bir hafta önceden bildirilen yerde toplanırlar." hükmü, hükümet tarafını bir bütün sendikalar tarafını birbütün olarak görmüştür. Yine toplu görüşmeler hizmet kolu bazında değil toplu olarak yürütülmektedir. Kanunun 30'uncu maddesi ise "Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bunların bağlı oldukları konfederasyonlar toplu görüşme yapmaya yetkilidir. En çok üyeye sahip konfederasyon temsilcisi toplu görüşme heyetinin başkanıdır." hükmüne yer vermiştir. Bu hükümlere göre KESK'in Uzlaştırma Kuruluna başvurup başvuramayacağı tartışmalıdır. Bu hususu Uzlaştırma Kurulu değerlendirecektir.

Yukarıda belirtilen süreç olmaz da, KESK'in itirazı üzerine Kurul oluşturulursa, Kurul şu şekilde oluşturulacaktır. Yüksek Hakem Kurulu Başkanının başkanlığında; Üniversitelerarası Kurul tarafından, fakültelerin çalışma ekonomisi, iş hukuku, idare hukuku ve kamu maliyesi bilim dallarından seçilecek birer üye olmak üzere dört öğretim üyesi.

Uzlaştırma Kurulunun kararları uyulması zorunlu olan kararlardan değildir. Bu nedenle de son üç uzlaştırma kurulu kararına hükümet tarafından uyulmamıştır.

Uzlaştırma kuruluna başvurulması nedeniyle süreç şu şekilde işleyecektir:

1- Uzlaştırma Kurulu toplanacaktır.

2- Kurul KESK'i ve hükümet temsilcilerini dinleyecektir.

3- Kurul 5 gün içinde bir karar verecektir.

Bu Habere Tepkiniz