2005 Yılı Memur Maaş Zammı Miktarları Kesinleşti

Toplu görüşmeler 15-29 Ağustos 2005 tarihleri arasında hükümet ile yetkili sendika temsilcileri arasında yapılmıştı. Bu görüşmelerde Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen hükümetin %2,5'lik zammını kabul etmiş, KESK ise muhalefet şerhi koymuştu. Muhalefet şerhinden dolayı toplu görüşmeler tamama ermemişti. Ancak, Uzlaştırma Kurulu'nun, dün KESK'in başvurusunu reddetmesi ile beraber süreç tamamlanmış ve 2005 yılı zam miktarları kesinleşmiştir. Devamı için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2005 09:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki değerlendirme www.haber10.com sitesinden alınmıştır.

Hükümet ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen arasında imzalanan mutabakatın beş maddelik metni şu şekildedir:

"1- Aylık katsayılar kullanılmak suretiyle Ocak ayında %2.5 ve Temmuz ayında %2.5 oranlarında memur aylıklarına genel zam yapılması,

2- Genel zamma ilaveten çeşitli adlarla ek ödeme almayan kurumlarda çalışan yaklaşık 1.377.000 memura (temsil ve görev tazminatı alanlar ile kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) Ocak ayından itibaren 40 YTL ve Temmuz ayından itibaren ise bu meblağa 40 YTL daha ilave edilerek 80 YTL denge tazminatı ödenmesi, (Döner sermayeli kuruluşlarda aylık döner sermaye payı 40 ve/veya 80 YTL'nin altında olan personel için aylık en az döner sermaye ödemesi ise ilgili kurumun havuzundan karşılanmak üzere bu tutarlara eşitlenecektir.) denge tazminatı ödenmesi öngörülen personelin kapsamına ilişkin çalışmalarda konfederasyon temsilcileriyle görüşülmesi,

3- Ayrıca, aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 1.250'den 1.450'ye çıkarılması,

4- Sendika üyesi olan personele sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarını telafi amacıyla aylık 5 YTL ilave ödeme yapılmasını sağlayacak düzenlemeye gidilmesi,

5- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin ücret skalasına ilişkin ayarlamalar ile sosyal yardımlar konusunda ilgili kamu idareleri tarafından çalışması yapılması,
kararlaştırılmıştır."

Bu anlaşmanın en önemli tarafı ek ödeme almayanlara verilecek olan denge tazminatıdır. Ocak'ta 40, Temmuz'da ilave olarak ayrıca 40 YTL olarak ödenecek miktar ek ödeme almayanlara verilecektir.

Kamu kurumlarından SSK, Sağlık Bakanlığı, İŞKUR, Maliye Bakanlığı, Başbakanlığa bağlı tüm kurumlar ek ödeme amaktadır.

Ek ödeme almayan kurumlar ise şu şekildedir:

"- İçişleri Bakanlığı,
- Milli Eğitim Bakanlığı,
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
- Ulaştırma Bakanlığı,
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
- Kültür ve Turizm Bakanlığı,
- Çevre ve Orman Bakanlığı,
- Emniyet Genel Müdürlüğü,
- Diyanet İşleri Başkanlığı,
- DSİ,
- Karayolları Genel Müdürlüğü,
- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,
- Tarım Reformu Müsteşarlığı,
- SHÇEK,
- Vakıflar Genel Müdürlüğü,
- Üniversiteler,
- Sağlık Bakanlığı Döner Sermayeden Aylık 80.00'nin Altında Alanlar"

Not: Değerlendirme www.haber10.com sitesinden alınmıştır.

Bu Habere Tepkiniz