2013 yılında İş ve meslek danışmanı sayısı arttırılacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2012 10:22, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 yılı programı, Resmi Gazete'nin 23 Ekim 2012 tarihli nüshasında yayımlandı.

Kararın "Aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi" başlıklı bölümünde iş ve meslek danışmanı sayısının 2013 yılında arttırılacağı belirtilmiştir. Bu tedbir, 2013 yılı Aralık ayı sonuna kadar yerine getirilecektir.

Kararın ilgili bölümü şu şekildedir:

Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama
Öncelik 84. Aktif işgücü programlarının etkin uygulanması amacıyla, İŞKUR'un kurumsal kapasitesi geliştirme çalışmalarına devam edilecek, özel sektör ve ilgili meslek kuruluşlarıyla işbirliği artırılacaktır
Tedbir 196. İŞKUR'un kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir. İŞKUR (S), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, ÇSGB, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı Aralık Sonu İŞKUR İl Müdürlüklerinin fiziki ortam ve nitelikli personel ihtiyaçları karşılanacaktır. Ayrıca, İŞKUR tarafından verilen iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılacak ve etkin hale getirilecektir. Bu kapsamda iş ve meslek danışmanı sayısı artırılmaya devam edilecektir.

Bu Habere Tepkiniz