2013'te, esnek çalışmanın pilot uygulaması olacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Ekim 2012 10:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 yılı programı, Resmi Gazete'nin 23 Ekim 2012 tarihli nüshasında yayımlandı.

Kararda, esnek çalışmaya dair tedbirlerde yer aldı.

Hatırlanacağı üzere 2011 yılındaki 6111 sayılı düzenleme ile 657 sayılı Kanuna esnek istihdama dair şu hüküm konulmuştu: "Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."

İşte bu konudaki belirlemenin 2013 yılında, pilot olarak yürürlüğe konulması öngörülüyor.

Kararın ilgili bölümünde yer alan tedbir ve açıklaması şu şekildedir:

Öncelik / Tedbir Sorumlu /İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama
Tedbir 312. Kamu personel sisteminde esnek çalışma yöntemleri modeli geliştirilecek ve pilot olarak uygulanacaktır. Devlet Personel Başkanlığı (S), Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Aralık Sonu Konuya ilişkin usul ve esaslar hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunulacak ve seçilen kamu kurumlarında pilot uygulamalar yapılarak elde edilecek sonuçlar değerlendirilecek ve diğer kamu kuruluşlarında yaygınlaştırılmasına yönelik planlama yapılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz