Adliyelere, personel ihtiyacı devam ediyor

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Ekim 2012 10:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 yılı programı, Resmi Gazete'nin 23 Ekim 2012 tarihli nüshasında yayımlandı.

Kararda, Adalet Sisteminin iyileştirilmesine yönelik çok sayıda tedbir yer aldı. Bunlardan birisi de Hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve yardımcı adalet personelinin sayısı arttırılmasına ilişkindir. Hali hazırda mahkemede çalışan personel sayısı, Almanya'da 100 bin kişide 65 iken bu oran Türkiye'de 30,3... Kararda bu sayısının, Avrupa ülkelerindeki standartlara göre yargı organlarının iş yükü gözetilerek arttırılacağı ifade edilmiştir

İŞTE KARARIN İLGİLİ BÖLÜMÜ.

Öncelik / Tedbir Sorumlu/ İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama
Öncelik 131. Adalet hizmetlerinin daha hızlı, adil, güvenli ve isabetli şekilde sunulmasını sağlamak üzere, AB uygulamaları da dikkate alınarak, hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılacak, beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilecektir.
Tedbir 323. Yargı mensuplarının mesleki ahlak ve davranış kuralları, uluslararası ölçütlere göre belirlenecektir. Adalet Bakanlığı (S), HSYK, Türkiye Adalet Akademisi Aralık Sonu Hâkim ve cumhuriyet savcılarının uymaları gereken etik ve davranış kurallarını belirleyen yasal düzenleme HSYK ve Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği içinde tamamlanacaktır.
Tedbir 324. Adli süreç ile hizmetlerin elektronik ortama taşınması ve yargı organları arasında kurulan bilgi ağının geliştirilmesi için altyapı ve yasal çalışmalar tamamlanacaktır. Adalet Bakanlığı (S), Kalkınma Bakanlığı Aralık Sonu Adli süreç ve hizmetleri elektronik ortama taşıyacak ve öncelikle yargı organları arasında bilgi ağını sağlayacak olan e-adalet sisteminin kurulması için Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve donanım altyapısı önemli ölçüde bitirilmiş olan Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) donanım altyapısı yenilenecek, projenin e-devlet uygulamaları ve yargılama makamlarının sıklıkla yazışma gereği duyduğu kurumlarla entegrasyon çalışmaları sürdürülecek ve bu sistemin işleyişi için ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır. Hükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal hayata katılımını sağlamak, yeniden suç işlemesini önlemek amacıyla elektronik kelepçe uygulaması yaygınlaştırılarak etkinleştirilecektir.
Tedbir 325. Hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve yardımcı adalet personelinin sayısı artırılacaktır. Adalet Bakanlığı (S), Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı Aralık Sonu Hâkim, cumhuriyet savcısı ve yardımcı adalet personeli sayısı, Avrupa ülkelerindeki standartlara göre yargı organlarının iş yükü gözetilerek artırılacaktır.
Tedbir 326. Hukuk yargılamasında adli yardım müessesesinin daha etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak ve adli yardıma ulaşım kolaylaştırılacaktır. Adalet Bakanlığı (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği Aralık Sonu Hukuk yargılamasında adli yardımın etkinleştirilmesi için; adli yardım usulünü tanıtan açık, anlaşılır ve yol gösterici dokümanlar hazırlanacak ve yararlanıcıların erişimine sunulacaktır. Adalet Bakanlığı ve adliyelerin internet sitelerine adli yardım usulünü anlatan pratik bilgilerin konulması sağlanacaktır. Adli yardım sisteminin sadeleştirilerek etkinleştirilmesi amacıyla gerekli mevzuat değişiklikleri tamamlanacaktır.
Tedbir 327. Adli Tıp Kurumunun kapasitesi güçlendirilecektir. Adalet Bakanlığı (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Aralık Sonu Adli Tıp Kurumunun uluslararası kalite standartlarına uygun laboratuvarlarının sayısı artırılacak, ihtiyaç duyulan il merkezleri ve diğer ağır ceza merkezlerinde adli tıp birimlerinin faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır. Kurumun insan kaynakları ve teknolojik kapasitesi geliştirilecek, adli bilimler alanında üniversitelerle yapılan işbirliği çalışmaları artırılacaktır.
Tedbir 328. Bilirkişilik konusunda mevcut aksaklıkları giderecek yeni bir sistem getirilecektir. Adalet Bakanlığı (S) Aralık Sonu Bilirkişilik mekanizması gözden geçirilerek ve çağdaş ülkelerdeki örnekler dikkate alınarak etkin işleyen bir sistemin getirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Tedbir 329. Adliyelerin fiziki kapasitelerinin iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Adalet Bakanlığı (S) Aralık Sonu Adalet Bakanlığınca belirlenen ilkeler ve yatırım programı çerçevesinde adalet teşkilatının fiziki kapasitesi geliştirilmeye devam edilecektir. Adalete erişim ilkesi doğrultusunda yeni hizmet binaları yapılacaktır. Hizmet binalarında avukatlık hizmetlerinin daha rahat yerine getirilmesi için yeterli fiziki imkânlar sağlanacaktır.
Tedbir 330. Ceza infaz kurumlarının kapasiteleri geliştirilecektir. Adalet Bakanlığı (S) Aralık Sonu Ceza infaz kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi için yeni kurum inşaatları ve ek bina inşası yapılacak, yetersiz kurumlar kapatılacaktır.
Öncelik 132. Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı güncellenecek, bu çerçevede gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir.
Tedbir 331. Yargı Reformu Stratejisi güncellenecektir. Adalet Bakanlığı (S), Yüksek Yargı Organları, Türkiye Barolar Birliği Aralık Sonu 2009 yılında Bakanlar Kuruluna sunulan Yargı Reformu Stratejisi günümüz gerekliliklerine uygun şekilde güncellenecek ve bu doğrultuda yeni bir Eylem Planı hazırlanacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber