Hastane birliklerinde sözleşmeli çalışacak personel, aylıksız izin alabilecek

Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı KHK ile baştan sona yeniden dizayn edilmiştir. Bu yeni dönemde, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları hastane birliklerince işletilecektir. Sağlık Bakanlığı, dün aldığı kararla, birlikte sözleşmeli olarak çalışmak isteyen memurlar aylıksız izinli sayılacağını karara bağlamıştır. Devamı için tıklayınız.

* Hastane birliği kurulan 52 il...
* Hastane Birliklerine dair 2012/36 sayılı Genelge
* Hastane Birliklerinin çalışma şeklinde dair yönerge

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Kasım 2012 00:17, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları bir süre sonra hastane birlikleri tarafından yönetilecektir.

Hastane birliklerini genel sekreter temsil edecek... Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organı. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbî hizmetler, idarî hizmetler ve malî hizmetler başkanlıkları kurulacak.

Birliğe bağlı hastaneler ise hastane yöneticisi tarafından yönetilecek. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idarî ve malî işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak.

Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce bazı Genel Sekreterleri belirledi.

11 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK

663 sayılı KHK'nın eki cetveline göre, hastane birliklerinde 2 bini uzman, 1700'ü müdür, 2 bini başhekim yardımcısı ve 2 bin 400'ü müdür yardımcısı olmak üzere 11 bin personel görevlendirilecek.

Uzman ve büro görevlisi unvanlarına KPSS puanıyla atama yapılabileceği gibi, memurlar arasından da görevlendirme yapılabilecek.

SÖZLEŞMELİ GÖREVLERE ATANMA ŞARTLARI

* Genel sekreter, idarî ve malî hizmetler başkanları, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için;
-
en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
- kamu veya özel sektörde, genel sekreter için 8 yıl, idarî ve malî hizmetler başkanları, hastane yöneticisi ve müdürler için en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak şarttır.

* Tıbbî hizmetler başkanının, tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip, uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip;
- eğitim ve araştırma hastaneleri başhekiminin eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip;
- diğer hastane başhekimlerinin uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip;
- yüz yatağın altındaki hastane başhekimlerinin tabip;
- ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması;
- başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olması gerekir.

* Genel Sekreterlikte uzman olarak istihdam edilecek personelin;
- alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması
- kamu veya özel sektörde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir.
- Açıktan alınacak uzman ve büro görevlilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavından en az yetmiş puan almış olmaları şarttır.

PERSONEL ALIMINA KİM KARAR VERECEK?

- Genel sekreterleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı belirleyecek.

- Hastane yöneticileri, başhekim ve müdürleri, genel sekreterin teklifi üzerine Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı belirleyecek

- Uzman personel ile büro görevlilerinin alımına genel sekreter karar verecek.

- Başhekim yardımcılarıyla başhekimin, müdür yardımcılarıyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafından karar verilecek.

SÖZLEŞME YAPILACAK

Görev alacak tüm personel ile (genel sekreter dahil) sözleşme yapılacak.

Sözleşmelerin süresi iki yıldan dört yıla kadar olabilir.

Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir. Başarısızlık sebebiyle genel sekreterin değişmesi halinde başkanların ve başarısızlığa sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer.

MEMURLAR AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILARAK SÖZLEŞMELİ GÖREV ALABİLECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Bunlar, 5510 4/c'ye göre memur emeklilik haklarına sahip olmaya devam ederler.

Sözleşmeli statüde geçen hizmetler, kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir.

Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, bir ay içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır.

Yani, sözleşmeli olmayı seçecek bir memurun kaybedeceği bir şey bulunmamaktadır. Genel sekreter veya kendisinin, istenen performansı gerçekleştirememesi nedeniyle sözleşmenin sona ermesi halinde, memuriyete geri dönebilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞININ AYLIKSIZ İZNE DAİR YENİ YAZISI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber