KPSS'de, TİGEM ve TMO'yu yazacak adaylar dikkat!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2012 17:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TİGEM'DEN RESMİ BİLGİLENDİRME

ÖSYM'NİN 2012/2 NCİ DÖNEM MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE İŞLETMELERİMİZ İÇİN TERCİHTE BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerimize idari ve teknik kariyere haiz (Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Memur) adayların ÖSYM'nin 2012/2 nci dönem personel yerleştirmelerinde, İşletmelerimizi tercih edecek adaylar tarafından İşletmelerimizle ilgili aşağıda belirtilen hususların dikkatlice incelendikten sonra tercihte bulunmaları ve bu şekilde çalışabilecekleri kurumları tercih etmeleri adaylar açısından önemi tartışılmayacak kadar elzem seviyededir.

1) ÇALIŞMA ŞARTLARI: İşletmelerimiz hayvancılık ve tarımsal üretim alanında faaliyette bulunmaktadır. Bu nedenle;

a) Hayvancılık mataryali günün her saati bakım, beslenme, denetime ihtiyaç duyduğundan bu alanda çalışan teknik personel, çalışan işçilerin başında günün her ihtiyaç duyulan saatinde olağan mesaisinin dışında görev yapmak durumunda kalabilmektedir.

b) Bitkisel üretim alanında çalışan teknik personel ekiliş desenine ve işletmenin faaliyette bulunduğu coğrafi konuma göre polikültür v.s. faktörlerine uygun olarak tarımsal faaliyetin ekiliş, sulama, hasat dönemleri ile bunların tohumluk mataryali olarak hazırlandığı dönemlerde yoğun mesai içerisinde çalışmak durumunda kalabilmektedir.

c) Mesleki faaliyetini birebir sahada uygulama şansının yanında üretim sürecini üstlendiği canlı materyalin ilk ve son aşamasına kadar birebir gözetimin yapılması gereğinin bilincinde, üretmek isteyen üretimde yer almak isteyen personele ihtiyaç duyulmaktadır.

d) Tercih yapmadan önce İŞLETMELERİMİZİN coğrafi konumları ve genel şartlarının incelenmesi uygun olacaktır. Ayrıca, tercih yapılırken kadrolar ile kod numaraların iyi incelenmesi gerekmektedir. Örneğin, Veteriner Sağlık Teknisyeni için meslek liselerinin Veteriner Sağlık Teknisyeni bölümü mezunlarının müracaat etmesi gerekirken, düz lise mezunu ile ticaret veya diğer meslek liselerinin tercih ettiği görülmektedir. Bu durumda sehven tercih yapan ve yerleştirilen personelin kesinlikle Kurumumuzda görevlerine başlatılmayacaktır.

2) İŞLETMELERİMİZDEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ VE NAKİL ŞARTLARI:

a) Kuruluşumuzda çalışan personel 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I ve II sayılı cetvele tabi olarak çalışmaktadır. Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Memur pozisyonlarında çalışan personel adıgeçen Kararnamenin II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel statüsünde çalışmaktadır. Bu statüde Kuruluşumuzda görevine başlayan personelin 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi kadrolara naklen tayin imkanı bulunmamaktadır.

b) İşletmelerimizde çalışan personel TİGEM Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönerge gereğince, İşletmede 5 yıl çalıştıktan sonra (Ceylanpınar Tarım İşletmemizde zorunlu çalışma hizmet süresi 5 + 5 = 10 yıldır) çalışmadığı diğer İşletmelerimize nakli yapılmaktadır. Bu nedenle, ÖSYM tarafından İşletmelerimize yerleştirilecek personel atandığı İşletmesindeki 5 yıllık çalışma süresini doldurduktan sonra çalışmadığı diğer İşletmelerimize nakli yapılabilecektir. Bunun dışında çok istisnai bir durum sözkonusu olmadığı sürece 5 yıldan önce nakil işlemi yapılmamaktadır.

3) MALİ VE SOSYAL HAKLAR

a) Genel Müdürlüğümüze ve İşletmelerimize ÖSYM tarafından yeni yerleştirilecek personel 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel statüsünde görevine başlayacaktır. Personelimizin mali ve sosyal hakları adıgeçen Kararnamede belirtilen şartlarda verilebilmektedir. Yeni görevine başlayan personele görevine başladığı tarihten itibaren ilk olarak 6 (altı) aylık deneme sözleşmesi yapılacaktır. Deneme süresinden sonra personelin göreviyle ve genel davranışlarıyla ilgili olarak başarı ve değerlendirme raporu düzenlenerek asalet tasdiki yapılacaktır. Bu raporda değerlendirmeler 100 üzerinden not verilerek yapıldığından adıgeçen Kararnamenin ilgili maddesi gereğince asalet tasdiki yapılan personelin temel ücretine belirli bir oranda ücret artışı uygulanacaktır.

b) İşletmelerimizde;

- Mühendisin / Veteriner Hekimin temel ücreti 2.922-TL ? 3.047-TL arası, Ek Ödemesi 455,66-TL'dir.

- Teknikerin temel ücreti 2.699-TL ? 2.813-TL arası, Ek Ödemesi 326,45-TL'dir.

- Veteriner Sağlık Teknisyeninin temel ücreti 2.338-TL-2.354-TL.arası, Ek Ödemesi 319,64-TL'dir.

- Teknisyenin temel ücreti 2.323-TL-2.354-TL arası, Ek Ödemesi 319,64-TL'dir.

- Memurun (Lisans mezunu) temel ücreti 2.158-TL ? 2.216-TL arası, Ek Ödemesi 285,64-TL'dir.

Temel ücretlerden gelir ve damga vergisi, Ek ödemeden ise sadece damga vergisi kesilmektedir.

4) GÖREVDE YÜKSELME OLANAKLARI: Genel Müdürlüğümüzde ve İşletmelerimizde çalışan personel TİGEM Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartlarda bulundukları görevden üst görevlere atanabilmektedirler.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNİN AÇIKLAMASI

KPSS 2012/2 YERLEŞTİRMELERİNDE KURUMUMUZU TERCİHTE BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Kurumumuza 2012 yılında verilen personel atama yetkileri kapsamında, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, B grubunda yer alan pozisyonlara yerleştirme yapılması amacıyla 19.11.2012 -28.11.2012 (gece 23.59'a kadar) tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2012/2 Tercih Kılavuzu ile adayların tercih işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tercih yapacak adayların ayrıntılı bilgi için www.osym.gov.tr adresindeki KPSS 2012/2 Tercih Kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.

KURUMUMUZ VE TERCİH YAPILACAK UNVANLAR İLE İLGİLİ NOT:

Kurumumuz bir KİT olup, KPSS ile yerleştirmeleri yapılarak atananların özlük ve ücretlerle ilgili hakları 399 KHK ile ( madde: 26,27,28 )düzenlenmiştir.

Kurumumuza atanacak personelin brüt temel ücretleri aşağıdadır.(01.07.2012 ? 31.12.2012 tarihleri arasını kapsayan temel ücretlerdir. )

Ünvan Temel Ücret (Brüt / TL)

Ortaöğrenim mezunları

Teknisyen 2.355,07
Memur (Tartı) 2.063,99

Önlisans Mezunları

Eksper 2,473,04
Tekniker 2.629,54
Laborant 2.355,07
Muhasebeci 2.497,29
Ambar Memuru 2.343.26
Memur (Tur.ve Otel.) 2.343,26

Lisans mezunları

Mühendis (AAF.) 2.973,70
Mühendis (Diğer işy.) 2.967,20
Kimyager 2.683,10
İstatistikçi 2.683,10
Memur(Kütüphane-Grafik) 2.343,26

Yukarıdaki ücretler temel ücret olup ilk işe girişte temel ücrete varsa; yabancı dil ücreti (KPDS sınav sonucuna göre en az C ? 399 sy KHK'nin 30/b md.) ve kurum dışında geçen resmi ve özel hizmetlerin Kurumumuz adına istenilmesini müteakip (399 sy KHK'nin 28.md.) kıdem ücreti eklenmektedir. Başarı ücreti aday personelin 6 ay sonraki değerlendirmeleri sonucundaki başarı düzeyine göre (399 sy KHK'nin 27.md) temel ücrete ilave edilir.

Ek ödemeler (Maaşa ilave)

Mühendis, Eksper 558 TL, Teknisyen için 320 TL ve bunların dışındaki unvanlar için 286 TL'dir. ( sadece damga vergisine tabidir)

Görevde İlerleme, Görevde Yükselme Yönetmeliği'ne tabidir.

Kurumumuz işyerlerinin çoğunluğunda lojman bulunmaktadır. Lojman tahsisi atanılan işyerine, unvana ve lojmanın uygunluk durumuna göre yapılmaktadır.

Genel Müdürlükte servis ve öğlen yemeği imkânı vardır. Diğer işyerlerimizdeki yemek ve servis durumunun ilgili işyerine sorulması gerekmektedir.

ÖNEMLİ

Not: Kurumumuza Memur olarak tercihte bulunacak adayların KPSS 2012/2 Tercih Kılavuzu 2.bölüm 2.14 (7324) no.lu açıklamaya, Afyonkarahisar (Bolvadin) işyerimizi tercih edecek adaylarında 3.14 (7300) no.lu açıklamaya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber