Etik Kuruluna Yapılan Başvurulardan Örnekler

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sonra bürokratik iş ve işlemlere standart getirilmesinde önemli rol oynayan ikinci Kurul'dur. Ancak bu Kurul, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kadar aktif değildir. Söz konusu kurul kendisine gelen başvuruları süresi geçtiği halde sonuçlandıramadığı gibi, Kurul kararlarını Başbakanlık sitesinde yayımlamamaktadır. İşte Kurula gelen başvurular ve akibetleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2005 12:14, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Mehmet Sağlam, CHP Milletvekili Yakup Kepenek'in cevaplandırdığı sorusunda, kurula yapılan başvurulara da yer verdi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na yapılan bazı başvurular şöyle:

"- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Komiser, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı,

Başvuru konusu: Haksız ve adaletsiz şekilde yapılan ve eşit olmayan görev dağılımı nedeniyle mağdur edilme, görev yerinin haksız yere değiştirilmesi ve keyfi uygulamalara maruz bırakılması.

Yapılan işlem: Konu İçişleri Bakanlığı'na intikal ettirildi.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sirkeci Polis Merkezi,

Başvuru konusu: Eşinin yankesicilerin saldırısına uğraması sonucunda gittikleri emniyette konuyla ilgili hiçbir tetkik veya inceleme yapılmaması ve gerekli duyarlılığın gösterilmemesi.

Yapılan işlem: Konu İstanbul Valiliği'ne iletildi.


- Başvuru konusu: Aydın plakalı resmi bir aracın Bursa'da görülmesi üzerine aracın görevli olarak bulunup bulunmadığı ve konunun incelenerek gereğinin yapılması.

Yapılan işlem: Konu Aydın Valiliği'ne intikal ettirildi.


- Hakkında Başvuru yapılan kamu görevlisi: Petkim Genel Müdürlüğü

Başvuru konusu: İş akdinin iptal edilmesi sonrasında kazanılmış haklarının ödenmemesi"

Yapılan işlem: Konu Özelleştirme İdaresi'ne bildirildi.


- Hakkında başvuru yapılan kurum görevlisi: Telekominikasyon Kurumu, Kurum Başkan ve Üyeleri,

Başvuru konusu: Başkan ve üyelerin diğer personelden ayrıcalıklı sağlık hizmeti almaları ve bu hizmeti şahsi çıkarları için kullanmaları.

Yapılan işlem: Herhangi bir işlem yapılmadı.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Dışişleri Bakanlığı Büyükelçilik Müsteşarı, Büyükelçi

Başvuru konusu: Meslek memuru olan başvuru sahibi, diplomatik statüde bulundukları ülkede polis tarafından izinsiz bir şekilde evine girilmesine Büyükelçilik Müsteşarı ve Büyükelçi tarafından sessiz kalınarak görevin ihlal edilmesi.

Yapılan işlem: Herhangi bir işlem yapılmadı.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi.

Başvuru konusu: Başkonsolosluk Ateşesi'yken yaşanan olaylar sonrasında 'sert yazışma üslubu' nedeniyle yurtdışından merkeze çekilmesi ve haksızlığa uğraması.

Yapılan işlem: Herhangi bir işlem yapılmadı.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Cezaevi savcısı

Başvuru konusu: Yeğenini ziyaret etmek üzere gittikleri cezaevinde keyfi bir biçimde tutuklanarak cezaevine konulmaları.

Yapılan işlem: Konu Adalet Bakanlığı'na intikal ettirildi.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Başvuru konusu: Eş durumu gözetilmeksizin tayin yapılması, eşiyle ayrı illerde çalışmak zorunda bırakılması.

Yapılan işlem: Herhangi bir işlem yapılmadı.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: İlçe belediye başkanı

Başvuru konusu: Kaçak elektrik kullanımı

Yapılan işlem: Konu ilgili Bakanlığa intikal ettirildi.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Devlet Tiyatroları, ilgili görevliler

Başvuru konusu: Hukuka ve etiğe aykırı uygun olmayan davranışlar, farklı ücretlendirme yapılması, yargı kararlarının yerine getirilmemesi.

Yapılan işlem: Konu ilgili bakanlığa gönderildi.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Sağlık Bakanlığı, Başmüfettiş

Başvuru konusu: "Denetim görevinin kötüye kullanılması, çıkar ve menfaat sağlanması

Yapılan işlem: Konu ilgili bakanlığa iletildi.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: DSİ Genel Müdürlüğü, kurum yetkilileri

Başvuru konusu: DSİ Genel Müdürlüğünün organizasyonu olan Van Gölü Doğa ve Çevre Sorunlarına uyum içinde çözümler üretmek amaçlı seminerin adının sempozyum olarak değiştirilmesi.

Yapılan işlem: Herhangi bir işlem yapılmadı.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Mynet Medya Yayıncılık, Şirket yetkilileri.

Başvuru konusu: Derneğin bilgisi dışında anlaşma süresinin uzatılıp kullanılmayan bir hizmetin hesaptan para çekilmesi suretiyle zorla satılması.

Yapılan işlem: Herhangi bir işlem yapılmadı.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Sağlık Bakanlığı, devlet hastanesi

Başvuru konusu: Hastanede yapılan bir çok ihalede usulsüzlük yapılması.

Yapılan işlem: Konu ilgili bakanlığa intikal ettirildi


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: ÖSYM Başkanlığı, başkanlık yetkilileri.

Başvuru konusu: ÖSS dışındaki sınav soru ve cevaplarının açıklanmaması suretiyle şeffaflığa aykırı davranılması, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararlarının yerine getirilmemesi.

Yapılan işlem: İşlem yapılmadı.


- Hakkından başvuru yapılan kamu görevlisi: Başbakanlık Müsteşarı.

Başvuru konusu: 1996 yılında yazılan kitapta intihal yapılması

Yapılan işlem: Herhangi bir işlem yapılmadı.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: İlçe Belediye başkanlığı, belediye görevlileri

Başvuru konusu: İmar planını değiştirerek SİT alanına akaryakıt istasyonu ruhsatı verilmesi ve yargı kararıyla iptal edilmesine rağmen faaliyetine göz yumulması.

Yapılan işlem: Konu ilgili bakanlığa intikal ettirildi.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Ziraat Bankası, şube yetkilileri

Başvuru konusu: Karışmış hesabını düzelttirmek amacıyla Bankaya PTT kanalıyla gönderdiği evrakların banka tarafından kaybedilmesi.

Yapılan işlem: Konu ilgili Genel Müdürlüğü intikal ettirildi.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Bölge Müdürü

Başvuru konusu: Kaçak ağaç kesimine göz yumulması, bundan menfaat temin edilmesi

Yapılan işlem: Konu bakanlığa intikal ettirildi.


- Hakkında başvuru yapılan kamu görevlisi: Çevre ve Orman Bakanlığı, şoför

Başvuru konusu: Kamu görevi yapan bir şoförün alkollü olarak resmi araç kullanmak suretiyle kamu malına zarar vermesi.

Yapılan işlem: Konu bakanlığa intikal ettirildi.


- Hakkında başvuru yapan kamu görevlisi: Düzce Valiliği, ilgili görevliler

Başvuru konusu: Deprem mağduru olmasına rağmen konut tahsis edilmemesi

Yapılan işlem: Konu valiliğe intikal ettirildi


- Hakkında başvuruda bulunulan kamu görevlisi: Ege Üniversitesi, öğretim üyeleri

Başvuru konusu: Babasının ameliyatında bulunan öğretim üyelerinin bıçak parası talep etmeleri sonrasında bu paranın ödenmemesi nedeniyle ilgil gösterilmeyen hastanın vefat etmesi

Yapılan işlem: Dilekçe ilgili ünivresite rektörlüğüne gönderildi


- Hakkında başvuruda bulunulan kamu görevlisi: Büyükşehir belediyesi, genel müdür vekili

Başvuru konusu: Bilinçli olarak uygun çalışma ortamı sağlanamaması ve mahkeme kararlarına uyulmaması ve sürekli şehir dışında görevlendirilmesi suretiyle mağdur edilmesi".

Bu Habere Tepkiniz