2003 yılı Mayıs- Kasım ayları arası SORU- CEVAP Fihristi

Haber Giriş : 30 Kasım 2003 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SORU CEVAP FİHRİSTİ

Soru Cevap Fihristi Nasıl Kullanılmalıdır?

Aramak istediğiniz kelime için klavyenizin CTRL+F tuşunu kullanabilirsiniz. Arama sonucu bulduğunuz konunun önce hangi ayda cevaplanmış olduğuna bakınız. Daha sonra da Soru-Cevap kategorisinde aylar itibariyle kategorilenmiş ilgili soru-cevap bölümüne bakınız.KASIM AYI SORU VE CEVAPLARI

1-Vekil ve Asil Öğretmenlerin Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin genel bir açıklama

2-399'a Tabi Olarak Çalışan Personelin İstifası ve Geri Dönüşü

3-Öğrenim Durumu Özrü Yer Değişliğinde Hizmet Puanı Dikkate Alınır mı?

4-Üniversitede Görülen Hazırlık Sınıfı İçin Kademe Alınabilir Mi?

5-Öğretim Elemanlarının Başka Bir Üniversitedeki Kadroya Geçişleri

6-Kamunun Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Açıklamalar

7-Tezsiz yüksek lisans yapan fen-edebiyat mezunları ek derslerini %25 fazla alabilir mi?

8-Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli İller Hangileridir?

9-Ek Derslerin Yüzde 25 Fazla Ödenmesine İlişkin Sorunlar

10-Sözleşmeli Personelin Haftalık Çalışma Süresi 40 Saati Aşabilir mi?

11-MEB'deki VHKİ Maliye Bakanlığı'na Nasıl Geçebilir?

12-Denklik Belgelerine Şerh Yazılabilir mi?

13-Evli eşlerden kim nakil isteyebilir?

14-2003/42 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik ve KİT'lerde İller Arası Nakil

15-Memurlara bilmedikleri işler yaptırılabilir mi?

16-Kimler istatistikçi unvanını kullanabilir?

17-SSK'lı olan kişi memur eşinin sağlık yardımından yararlanabilir mi?

18-Doktoradan Dolayı Bir Derece Alabilir Miyim?

19-Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki İki Yıla Bir Kademe Uygulaması

20-Torba Kadro Nedir ve VHKİ Ne Kadar Yararlanabilir?

21-Memuriyete Normal Statüde Giren Özürlüler Ne Zaman Emekli Olabilir?

22-Doğum İzin Süreleri Ne Kadardır?

23-Master yapanlar hangi tarihten itibaren bir kademeye hak kazanır?

24-Vekil imamlıkta geçen süreler 68/B'de değerlendirilir mi?

25-Eşi ek ders karşılığı çalışan memur aile yardımı ödeneği alabilir mi?

26-Alanında yüksek lisans yapmanın maaşa etkisi

27-Esnaf ve sanatkarlar kooperatif müdürleri sınavsız memur olabilir mi?

28-Valilik onayına göre geçici görev harcırahı ödenebilir mi?

29-Memuriyete girişlerdeki yaş şartı hangi sınav tarihi itibariyle aranmalıdır?

30-Evli Eşlerin Zorunlu Hizmet Yükümlülüklerinin İstisnası

31-MEB'de Memur Olarak Çalışanların Öğretmen Olabilmesi

32-Bir Tam Yıl Müdür Yardımcılığı Görevini Yapmanın Sonucu

33-5750 Kişilik 2002 Yılı Öğretmen Atamalarına İlişkin Soru

34-Öğretim Elemanı Alımında Yaşanan Sıkıntılar

35-Sözleşmeli Doktor ve Memur Atamaları İlişkisine İlişkin Sorunlar

36-Daha Önce Uzman Erbaş Olarak Çalışan Hizmetlilerin Memur Olmaları

37-Maliye Bakanlığında Hizmetlilerin Memur Kadrosuna Geçiş Şartları

38-Öğretmenlere Yaptıkları Yüksek Lisans İçin İdari İzin Verilebilir Mi?

39-Üniversite Mezunu Kişinin Lise Mezunu Olarak Memuriyete Girmesi

40-Ne Zaman Emekli Olabilirim?

41-Yardımcı Doçentlerin Üniversiteler Arası Geçişi

42-Özel Sektördeki Sürelerin Sayılması ve Hizmet Birleştirmesi

43-KPSS İle Bir Kadroya Yerleşen Aday Yeniden Yerleştirmelere Katılabilir mi?


EKİM AYI SORU VE CEVAP KONULARI

1-Derece ve kademede geriye dönük işlem tesis edilebilir mi?

2-Sağlık MYO Mezununun Sağlık Teknikerliğine Atanması

3-Vardiya usulü çalışanlara ücret verilmesi zorunlu mu?

4-Doğum izni sonrası aylıksız izin ve yıllık izin problemi

5-Hem 2 Yıllık Hem 4 Yıllık Bitirilmesi Halinde İntibak

6-Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yörelerde İki Yıla Bir Kademe Uygulaması / Hangi Süreler Bölge Hizmetinden Sayılır? / Hangi süreler Bölge Hizmetinden sayılmaz

7-KPSS-B Yerleştirme İşlemleri ÖSYM'den Niçin Alınmalıdır?

8-SEKA Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki Subjektif Değişiklikler

9-Aylıksız İzne Ayrılan Memur Süre Bitiminden Önce Dönebilir mi?

10-İFP personeli 458'den Yararlanabilir mi?

11-SSK'ya Tabi Hizmetlerim Emeklilikte ve 68/B'de Değerlendirilir mi?

12-Aylıksız İzinde Aile Yardımı Ödeneği Alınır mı?

13-Sözlü Sınav Aşamasına Gelmek, Askerliği Erteleme Nedeni midir?

14-Aylıksız İzin Durumunda Aile Yardımı ve Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Soruları

15-Bozova Müdür Yetkili Öğretmenlerinin Sorunları

16-Vekil Öğretmenin Askerlik Dönüşü Tekrar Atanması

17-Yıllık İznin Hesabında Neler Dikkate Alınır?

18-Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Kademe ve Ek Ders Ücreti Sorunları

19-Memurlar Avukat Stajını Yapabilirler mi?

20-İstifa Eden Personel SSK'ya Geri Dönebilir mi?

21-Asil Şartlarını Taşımayan Vekiller Tazminat Farklarını Alabilir mi?

22-Askerlikte Kullanılan İzinler Yıllık İzinden Düşülemez

23-Vekil Öğretmenler Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Alabilir mi?

24-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Verilen Bir Kademe Uygulaması

25-Yard. Doç'lar 12 Yıldan Fazla Görevlendirilebilir mi?

26-İşçilikte Geçen Süreler Derece ve Kademede Sayılır mı?

27-Aylıktan kesme cezasına itiraz edilebilir mi?

28-İFP atamasında isteğe bağlı unvan değişikliğinin sonuçları

29-Tıp Fakültesi'nden alınan rapor bir üst kurula gönderilebilir mi?

30-Sözleşmeli sağlık personeli alımlarına ilişkin açıklamalar


EYLÜL AYI SORU VE CEVAP KONULARI

1-Memuriyette vekalet uygulaması ve vekalet ücreti

2-Yıllık izindeyken göreve çağrılma halinde harcırah alınabilir mi?

3-Özürlü memurların nakli 2003/42 sayılı genelgeye takılır mı?

4-DMS'ye lise mezunu olarak girip de önlisans mezunu olanların hakları devam ediyor mu?

5-KPSS-B ile bir kadroya yerleşen adayın daha sonra öğretmenlik kadrosuna atanması

6-Harcırahlara ilişkin genel bir değerlendirme/ 1- 12.8.2003'ten sonra harcırah verilmeyecektir: / 2- 12.8.2003-22.7.2003 tarihleri arasında ilk defa veya yeniden atananlar ile kendi isteği çerçevesinde naklen ataması yapılanların durumu/ 3- Eş veya Sağlık Durumundan Dolayı Naklen Ataması yapılanların Durumu/ 4- 22.7.2003 tarihinden önce ataması yapılanların durumu/ 5- Geçici görevlendirilenlerin durumu

7-Aday memurların yıllık izin hakları

8-Vekil imamlıkta geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirlir mi?

9-Lise'nin dört yıl okunması halinde bir kademe alınır mı?

10-Aday Öğretmenin Öğrenim Durumundan Dolayı Nakil Talep Hakkı

11-Mühendisler şube müdürlüğüne atandıklarında maaşları düşer mi?

12-Özel dershanelerde çalışanların hizmet puanı var mıdır?

13-Hamile memurların geçici görevlendirilmesi

14-Maliye Bakanlığı'ndaki hizmetlilerin görevde yükselme eğitimlerine ilişkin bilgiler

15-İstifa sonrası dönüşlere ilişkin bilgiler

16-Şef'in mühendis kadrosuna atanabilme durumu

17-Vekil memurun arazi tazminatı

18- 2003/42 sayılı genelge değişikliği ile kamuda yaratılan karmaşa

19-"Eğitimde psikolojik hizmetler programı" mezunları bir derece alabilir mi?

20-Öğretmen atamalarındaki muvafakat sorunları

21-İstatistik mezunu teknisyenin zam ve tazminatı

22-Memurların çakılı sözleşmeli personel kadrolarına atanması

23-Atamalarda aranan yaş şartı nasıl hesaplanmalıdır?


AĞUSTOS AYI SORU VE CEVAP KONULARI

1-Öğretmenlerin sağlık özürü halinde mecburi hizmetleri

2-Amir kadrosuna memur vekalet edebilir mi?

3-Daha önce işçilikte geçen sürelerin memuriyette değerlendirilmesi

4-Yeni Harcırah Kanunu düzenlemesi geriye yürüyebilir mi?

5-Aday Memurken İstifa Eden Öğretmenin Atama Şekli

6-Önlisans Üzerine Lisans Öğrenimi Bitiren Kişinin İntibakı

7-Programcılık mezunu VHKİ'nin zam ve tazminatı

8-Meb'de Eş Durumundan Dolayı Naklen Atama Yapılma Şekli

9-Askere 3 Ay Geç Gidilmesi Halinde Memuriyet Durumu

10-Askerlikten muaf olmak memuriyete engel midir?

11-Polis memurları Maliye Bakanlığı'na hangi şartlarda geçebilir?

12-Vekil imamlıkta geçen süreler memuriyette ve yıllık izinde değerlendirilir mi?

13-Askerde kullanılan izin yıllık izinden düşülebilir mi?

14-Hırsızlık Suçu Ve Memnun Hakların İadesi

15-Daha önce bir KİT'te çalışanın geri dönüşü

16-Görevde yükselme ve vekaleten atama

17-Danıştay'ın Yürütmeyi Durdurma Kararı Ve Görevde Yükselme

18-Sözleşmeli personelin zam ve tazminatları

19-Yüksek lisans ve ek ders ücreti

20-Aile Yardımı Ödeneği Ve Eşin Sağlık Yardımından Yararlanması

21-AB Uzman Yardımcılığı Kadrosu Arasındaki Geçişler

22-Görevin/Memuriyetin Sona Ermesi Hali/ Kömür Zehirlenmesi Sonucu Şoförlük yapamaz raporu alan memurun durumu

23-Köy hizmetlerinde öğrenim özründen dolayı nakil

24-Sahtekarlık suçu ve memur olma durumu

25-Geçici İşçilikte Geçen Sürenin Memuriyetten Sayılması

26-Memurların zirai bayi açması mümkün mü?

27-Sağlık meslek lisesi mezununun yüksek öğrenimi bitirmesinin faydaları

28-458 Sayılı KHK Ve Bir Derece Uygulaması

29-Görevde Yükselme Yönetmeliği'nde düzenleme yapılması gerekmektedir

30-Aday memurun öğretmenlik kadrolarına başvurabilme durumu

31-Laborantın Mühendisliği Bitirmesi Halinde İntibakı

32-Belediyelerde Görevde Yükselme Dışındaki Kadrolar

33-Geçici işçiler sınavsız olarak memurluğa atanabilir mi?

34-Akademik personelin öğretmen eşlerinin naklindeki norm kadro sorunları

35-Memurun Bağkur'lu Annesinin Sağlık Yardımı Sorunu

36-İmam-Hatip Mezunu Memurun, Diyanet'e Geçmesi

37-İstifa eden memurun KPSS ile bir başka kadroya atanması

38-KPSS-öğretmenlik başvurularına ilişkin bilgiler

39-Memurlara hizmetlilerin yapacağı görevler yaptırılabilir mi?

40-Sicil raporu gizli midir? Sicil notumu nasıl öğrenebilirim?

41-Aylıksız İzne İlişkin Keseneklerin Yatırılması

42-399 sayılı KHK'ya tâbi sözleşmeli işçi kadrosuna geçişler

43-SSK ve Emekli Sandığı Hizmetlerinin Birleştirilmesi

44-Üst Dereceli Kadrolara Atanmada Gerekli Hizmet Süreleri

45-Sözleşmeli İngilizce Öğretmenliği, Yüksek Lisans Ve Ek Ders Ücreti

46-İlsis puanının yanlış hesaplanması

47-Yayımlanan makaleler hizmet puanının hesabında dikkate alınır mı?


TEMMUZ AYI SORU VE CEVAP KONULARI

1-Görevde yükselme sınav sonucuna itiraz

2-657 Sayılı Kanun'un 4/B Maddesine Göre Çalışanların Sözleşmelerinin Feshedilmesi

3-32 ay ceza alan kişinin memur olabilme durumu

4-Aylık izin süresinin emeklilikte değerlendirilme şekli

5-Eş Durumundan Yer Değişikliği Ve Hizmet Puanı

6-Memur, 1 yıllık süreyi beklemeksizin, istifa ederek başka bir memur kadrosuna atanabilir mi?

7-Sağlık teknikeri mezunu olup da sağlık teknisyeni kadrosunda çalışanların zam ve tazminatı

8-657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Çalışanların Ücretsiz İzni

9-İnfaz Koruma Memurluğu Ve Mezuniyete Uygun Kadroya Geçiş

10-Tedviren Görevlendirme, Zam Ve Tazminatlar

11-Askerlik Sonrası Göreve Başlama Ve Bu Sürenin Hizmetten Sayılması

12-Astsubaylıktan istifa ve emeklilik

13-DMS'ye Daha Önce Memuriyeti Olan Kişinin Girmesi Sorun Oluşturur Mu?

14-Bazı Öğretim Görevlilerine Ek Ders Verilmemesi Sorunu

15-Aday Memurken İstifa Edenlerin Memuriyete Geri Dönüşü

16-Kurumlararası Nakil Ve Muvafakat Verilmemesi

17-Görevde Yükselme Sorunları/ Kurum sınav açmıyor, ne yapabilirim?

18-Hastalık Raporunun Geçerli Sayılmayarak Göreve Son Verilmesi

19-Uzman Erbaşlıktan Memurluğa Geçişlerde Kademe İlerlemesi

20-Ne zaman emekli olabilirim?

21-Başka bir yere görevlendirme halinde zam ve tazminatlardan da faydalanılabilir mi?

22-Görevden Uzaklaştırmalarda Yapılan Kesintiler

23-Şeker Hastalığı Ve Bütçe Uygulama Talimatı

24-2003 Yılı Harcırah Ödemeleri

25-Lise Mezunu Teknisyenin Açık Öğretimi Bitirmesinin Getirileri

26-Açığa Alınmada Maaş Kesintilerinin Ödenmesi

27-Polisliğe girişte hangı öğrenim dikkate alınmaktadır?

28-Doğum İznine Ayrılan Memurların Bu Sürelerini Emeklilikten Saydırması

29- 1. derece öncelikli yerlerde çalışma

30-İstifa Edecek Öğretmenin Geri Dönmesine İlişkin Sorunlar

31-Memurlara Yaptırılan Fazla Çalışmalar Ve İzin Uygulaması

32-Öğretmen Atama Ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişikliğin Yorumu

33-Memuriyetten Önceki Hizmetlerin Değerlendirilmesi

34-Mahkeme Kararlarının Uygulanması

35-İstifa Etmiş Maliye Personelinin Geri Dönme Durumu

36-DMS-2000 Sınav Sonuçlarının Geçerliliği

37-KPSS Sonrasında Atanma ve Askerde Olma Hali


HAZİRAN AYI SORU VE CEVAP KONULARI

1-İktisat Bölümü mezunlarının öğretmen olması

2-İki defadan fazla istifa halinde memuriyete dönüş

3-Fizyoterapist unvanına yapılacak atamalar ve tazminatları

4-Öğretmenlerin zorunlu hizmeti ve eş durumu

5-1702 sayılı yasa ve stajyer öğretmenlik

6-İşçilerin memur kadrolarına atanabilme durumu

7-Öğrenim Durumundan Dolayı Öğretmenlerin Yer Değiştirmesi

8-İstifa Sonrası Öğretmenliğe Dönüş

9-Ebe Kadrosundan Hemşireliğe Geçiş

10-Öğretmenlere Aylıksız İzin Verilecek Durumlar

11-KPSS puanlarının ikinci kez kullanımı

12-Merkezi Sınavların Geçerlilik Süresi

13-Özel Okulda Stajyerliğin Kalkması ne anlam ifade ediyor?

14-Memnu Hakların İadesi Ve Öğretmenliğe Yeniden Atanma

15-399'a Göre Kıdem Ve İntibak

16-Boş şube müdürlüğü kadrosuna atanabilir miyim?

17-Devlet Memurlarının Nakillerine ilişkin bilgiler

18-Vekil Kadrolardan Asil Kadrolara Geçişlerde sınav uygulanmayabilir mi?

19-Mühendislikten İdari Kadroya Atanma Durumunda Alınacak Ek Göstergeler

20-Mezun Olmayanların KPSS-Öğretmenlik Sınavına Girme Durumu

21-Hangi memurlara yeşil pasaport verilir?

22-Memurlara 1991 Yılında Verilen Bir Derece verilmesine ilişkin bir soru

23-Daha Önce Öğretmen Olarak Çalışanların Yeniden Atanması

24-İl Dışına Yapılacak Refakatler Ve İzinli Sayılma Durumu

25-Kadrosuzluk nedeniyle yapılmayan atamalar

26-Diyanet görevlilerinin öğretmenliğe başvurma şekli

27-Öğretmenlerin emeklilik dilekçesi verme tarihi

28-Nakil ve harcırah problemleri

29-Memurların öğretmenlik kadrolarına başvurabilmesi

30-Aday memurun öğretmenlik atamalarına başvurabilmesi

31-Öğretmenlik atamalarında üst yaş sınırı

32-Öğretim elemanlarının öğretmenlik durumu

33-Kimler ingilizce öğretmeni olabilir?

34-Daha önce öğretmen olarak çalışanların yeni durumları

35-10 yıl boyunca öğretmenlikten uzak kalanların atanmaları

36-Eğitim fakültesi mezunları dışındaki mezunların atanmaları

37-Öğretmen atamalarında geçerli olacak sınavlar

38-Belediyelerde çalışanların öğretmenlik durumu

39-DMS sonuçlarının geçerlilik süresi

40-DMS, KPSS gibi memurlukla ilgili sınavlara girmeden memur kadrolarına atanma imkanı var mıdır?

41-ODTÜ mezunuyum, ingilizce öğretmeni olabilirmiyim?


MAYIS AYI SORU VE CEVAPLARI

1-İntibaka İlişkin Zam Ve Tazminatlar/ Teknisyen kadrosunda ama harita teknikeri olan memurun özel hizmet tazminatı

2-Yıllık izin ve işgünü kavramı

3-Dava sonuçları ve yasal faizler

4-Memurlara verilen bir derece

5-Öğretmenlerin zorunlu hizmeti

6-Geçici görev harcırahı

7-Ne zaman emekli olabilirim?

8-Memur olanların KPSS'ye girmesi

9-İFP ve bankaya geri dönüş

10-Dışardan prim ödemek suretiyle emekli olma

11-Ben, bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım. Mezun olduğum bölüm çerçevesinde nasıl mühendis kadrosuna atanabilirim?

12-Çocuklarımı Beyannamemde Gösterebilir Miyim?/ Eşim üniversitede öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Çocukların tedavilerinin babanın beyannamesinde gösterileceği söylenmektedir. Ben devlet memuru olduğum için çocukları kendi beyannamemde gösterebilir miyim?

13-Araştırma görevlisinin mühendis kadrosuna geçişi

14-2002 yılı harcırahlarımı nasıl alabilirim?

15-Yüksek lisans ve ek ders ücreti

16-Yıllık izin sürelerinin tespiti

17-Yardımcı doçentler birinci dereceye yükselebilir mi?

18-İFP ve fark tazminatı

19-Yüksek lisans, derece ve kademe

20-Saatlik izinler yıllık izinden düşülebilir mi?

21- 2003 yılı harcıhlarını nasıl alabilirim?

22-İmam hatip, anadolu, fen ve endüstri meslek lisesi mezunlarına bir kademe

23-İstifa sonrası dönüş/ Uzman doktorlar açısından takip edilmesi gereken yol

Bu Habere Tepkiniz