Kadroya geçmek isteyen sözleşmeliler için örnek dilekçe

Memur kadrolarına geçmek isteyen sözleşmelilerin kurumlarına vereceği örnek dilekçeyi yayınlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Ağustos 2013 12:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Kadroya geçmek isteyen sözleşmeliler için örnek dilekçe

Sözleşmeli olarak çalışanlara kadro veren Kanun, 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanunun ilgili maddesine göre,

- 4/B'li ve 4924'e tabi olarak çalışanlar 30 gün,
- Kurumlarda sözleşmeli olarak çalışanlar 60 gün,
- Mahalli idarelerde sözleşmeli çalışanlar 30 gün,
- TRT'de çalışanlar 30 gün içinde,

yazılı dilekçe ile çalıştıkları kurumlara başvurmalıdır.

Kurumlar, başvuru taleplerini, 90 gün içinde sonuçlandırmalı ve sözleşmeli personelini memur kadrolarına atamalıdır.


DİLEKÇE KISA VE ÖZ OLMALI

Aşağıda sözleşmeli personelin kurumlarına verebileceği örnek bir dilekçe yer almaktadır. Dilekçenin çok uzun veya gerekçeli tutulmamasının, kadroya geçmede bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle aşağıdaki dilekçe mümkün olduğunca kısa tutulmuştur. Kanunda ifade edilen "Yazılı talep" olarak bu dilekçe yeterlidir. Ayrıca dilekçe hazırlanırken "Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyularak en yakın amire verilmesine gerek bulunmamaktadır. Zira kişiler henüz memur değildir. Bu dilekçenin kurum evrağına verilmesi yeterlidir.

TAŞRADA ÇALIŞANLAR DİLEKÇEYİ İL'E VERMEMELİ

Kurum evrağı derken taşrada çalışan personel için bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Taşrada yani kurumun merkez teşkilatında değilde, o kurumun il veya ilçe teşkilatında çalışan personelin, dilekçelerini il müdürlüğü yerine merkezdeki ana teşkilata göndermelerinde yarar bulunmamaktadır. Zira taşrada 2. bir iş yükü çıkacaktır. Taşra birimi bu dilekçeyi merkeze göndermek için resmi yazışma yapacaktır. Ayrıca evrağın taşrada kaybolması ve iş bilmeyen bir memurun sümen altı yapması da mümkün olabilir. Bu nedenle dilekçelerin, Ankara'daki genel merkeze gönderilmesinde karar bulunmaktadır. Dilekçelerin normal posta yerine APS veya daha güvenilir bir yöntemle gönderilmesinde yarar bulunmaktadır.

Bu açıklamamız sadece diğer illerde teşkilatı olan genel bütçeli kurumlar içindir. Ümiversite, il özel idaresi veya belediye gibi kurumlarda çalışanların dilekçelerini çalıştıkları Rektörlük, Valilik veya belediye başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

BİR KAÇ ÖNEMLİ HUSUS

1- Kanunun ilgili hükmü gereğince, 25 Haziran 2013 tarihinde askerlik, doğum, ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlar da kadroya geçebilecek. Bunlar göreve başladıklarında dilekçelerini verecektir. Ancak bir hak kaybı olmaması için, bu kişilerin şimdiden bir dilekçe vererek kurumlarını haklarını koruması konusunda, uyarıda bulunmalarında yarar bulunmaktadır.

- 2011 yılında kadroya geçirilmediği için mahkemelere başvurmuş olup haklarında olumlu karar çıkan ancak yargı süreci devam eden personel de 30 gün içinde kurumlarına başvurmaları halinde kadroya geçebilecek.

- Sözleşmelilikte geçen süreler kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilecek.

- Sözleşmeli personel iken kadroya geçenler, 5 yıl süreyle başka kurumlara nakil yaptıramayacaklar.

SÖZLEŞMELİLERİN VERECEĞİ ÖRNEK DİLEKÇE

.... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE/ BAŞKANLIĞA/ REKTÖRLÜĞE/ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA....

6495 sayılı Kanun, 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Kanuna geçici madde 41. madde eklenmiş ve bu maddeyle, sözleşmeli olarak çalışanlardan yazılı dilekçe ile başvuranlara, memur kadrolarına atanma hakkı verilmiştir.

Kanunun bu ilgili hükmü gereğince statüme uygun memur kadrosuna atanmam hususunda gereğini arz ederim. .../08/2013

Ad Soyad

Kurum
Unvan
Sicil no:
Adres:
Tel:

Bu Habere Tepkiniz