Dersanelerdeki Uzman Öğreticilere, Pedagojik Formasyon Kursu

Fen, Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun olup da "Öğretmenlik Formasyon Belgesi" veya "Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yûksek Lisans Programı tamamlama" belgesi olmayanlar, dersanelerde Uzman Öğretici olarak görevlendirilebilmektedir. MEB, bu şekilde çalışan personel için pedagojik formasyon kursu açmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2006 21:17, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlun Genel Müdürlüğü

Sayı :..
Konu:Pedagojik Formasyon Kursu

....................... \ VALİLİĞİNE
(İl Milli Flitim Müdürlüğü)
(Genelge No: 2006/12)

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Ögretim Kurumları Yönetmeliği
b) Özel öğretim kurumları genel müdürlüğünün 18.06.2003 gün ve 54550 sayılı yazısı.
c) Aralık 2004 gün ve 2567 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06.09.2004 gün ve 133 sayılı kararı

Bakanlığımıza bağlı özel dershanelerin ögretmen ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle Fen, Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun olup, Öğretmenlik Formasyon Belgesi veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yûksek Lisans Programı tamamlama belgesi olmayanların, ilgi (a) Yönetmeliğin 49'uncu maddesi gereğince Uzman Öğretici olarak görevlendirilecekleri ilgi (b) yazı ile Valiliğinize bildirilmiştir.

625 şayılı Kanunun 21'inci maddesinde; "Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim öğretim hizmetlerinde en az dengi resmi öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir." hükmünün bulunması, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43'üncü maddesinin öğretmenliği bir ihtisas mesleği olarak tanımlaması ve "Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve Pedagojik Formasyon ile sağlanır" hükmünün getirilmesi nedeniyle Talim ve Terbiye Kurulu Kararında öğretmenliğe kaynak gösterilen Fen, Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun olup asıl görevi özel okul veya dershanelerde olan uzman öğreticilere PEDAGOJİK FORMASYON KURSU düzenlenecektir.

Söz konusu kursa yapılacak müracaatların sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için aşağıdaki hususlara dıkkat edilecektir

1. Genelge, ilinizde faaliyette bulunun özel okul ve dershane müdürlüklerine tebliğ edilerek uzman öğreticilere duyurulacaktır,

2.Kurslara; Talim ve Terbiye Kurulu Kararında Öğretmenliğe kaynak gösterilen Fen, Edebiyat ve Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olup, adına valilikçe çalışma izni düzenlenen ve asıl görevi halen özel okul veya dershanelerde olan uzman öğreticiler katılabilecektir.

3. Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi (c) Kararı ile uygun görülen toptam 280 saatlik pedagojik Formasyon Kursuna katılacak kursiyerlerin eğitim (yönetici, Öğretim üyesi veya görevlîsine ödenecek ücretler ile diğer eğitim giderleri ......) ile yemek, barınma ve diğer giderleri kendilerince karşılanacaktır.

4. Eğitim gideri olarak her kursiyerden kurs başlangıcında defaten 1000 YTL (Bin Türk Lirası) alınacaktır.

5.Kurs merkezleri Eğitim Fakültelerinin bulunduğu bölgelerde olmak üzere müracaatçı sayısı ve yoğunluğu dikkate alınmak sureliyle belirlenecektir.

6.Kurs merkezlerinin kapasiteleri oranında kursiyer alınacağından müracaatçı saygının fâzla olması durumunda, görev süresi esas alınmak suretiyle bir sıralama yapılmaktır.

7.2006 Yılı içinde açılacak kurslara katılacak kursiyer sayılarının ve kurs yerlerinin tespiti için ilinizde bulunan özel okul veya dershanelerde görevli uzman öğreticiler ekte bulunan Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerine başvuru form dilekçesini okunaklı bir şekilde eksiksiz doldurarak, 17 Mart 2006 günü mesai bitimine kadar görevli bulundukları kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

8. Kurum müdürlükleri uzman öğreticilerce kendilerine teslim edilen form dilekçelerdeki bilgileri kontrol edip onaylayarak ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

9- İl milli eğitim müdürlükleri kurum müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kendilerine teslim edilen dilekçelerde ki bilgileri kontrol ederek hizmeti en fazla olandan başlamak suretiyle oluşturulacakları listeyi 07 Nisan 2006 mesai bitimine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir.

10.Kursa katılacak kursiyerlerin kurs yeri ve tarihi ile eğitim gideri ücretlerini hangi banka şubelerine yatıracakları, Hizmetici Eğitim Dairesi Başkanlığının (http://hedb.meb.gov.tr.) internet sayfasında duyuruIacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin Çelik
Milli Eğitim Bakanı

Bu Habere Tepkiniz