Haberlerimiz Dün Meclis Gündemindeydi

40+40 zammı ile birlikte bir çok meslek grubuna ek zam öngören 13 maddeli kanun tasarısı dün meclis Genel Kurulunda görüşüldü. Yapılan görüşmelerde tasarının ilk iki maddesi kabul edildi. Tasarının geri kalan maddeleri 14 Mart 2006 tarihli Meclis birleşiminde görüşülmeye devam edilecek. Dünkü görüşmelerde, öğretmenlerin ek derslerine ilişkin olarak tasarıda yer alan olumsuz maddeler başta CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmak üzere sayın Vekillerimiz tarafından gündeme getirildi. Detay için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2006 00:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Tasarıda öğretmenlerin ek ders ücretleri 5 YTL'ye yükseltilirken bazı özlük haklarda ise olumsuz düzenlemeler yapılmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

1- Ek derslerini yüzde 25 zamlı alan yüksek lisans yapmış öğretmenler ile ek derslerini yüzde kırk zamlı olan doktora yapmış öğretmenlerin bu hakkı ellerinden alınmaktadır. Söz konusu düzenleme tasarının 3/e bendinde yer almaktadır. Bu madde dün görüşülmedi. Bu maddenin değiştirilmeden aynen geçmesi halinde bu zamlı ödemeler kaldırılacaktır.

2- Atelye meslek dersi öğretmenin durumu: Şuanki uygulamada atelye ve meslek dersi öğretmeni maaş karşılığını dolduramadan atelye ve meslek dersi haricindeki diğer derslere girse bile ücret alabiliyordu. Tasarı değiştirilmeden yasalaşırsa bu uygulama kalkacaktır. Bu düzenleme tasarının 6/a bendinde yer alamaktadır.

3- Yöneticilere 6 saat zorunlu olarak derse girme şartı getiriliyor: Şuanki uygulamada, orta dereceli okullarda müdürlük, müdür başyardımcılığı, eğitim şefliği, müdür yardımcılığı yapan idareciler haftada 6 saate kadar derse girmekle yükümlü idi. Tasarı yasalaşırsa 6 saat derse girmesi zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme tasarının 6/b bendinde yer alamaktadır.

4- Aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmeyecek: Şuanki uygulamada, aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler branş dışı ders aldığında bu dersin ek ders ücretini alabiliyordu. Ancak, tasarının değişmeden yasalaşması halinde bu uygulama kalkacaktır. Tasarı şuanki haliyle aynen yasalaşırsa, aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler, branş dışı ders aldığı taktirde, ücret alamayacak... Bu düzenleme tasarının 6/b bendinde yer alamaktadır.

Yukarıda yer alan maddelerden ilkine ilişkin haberi 11 Şubat tarihinde, diğer maddelere ilişkin haberleri ise 4 Mart tarihinde haberleştirdik.

Yukarıda yer verilen tüm hususlara, konuya vakıf vekiller tarafından, dün, Meclis Genel Kurulunda gündeme getirildi.

Ancak Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce, yer verilen tüm hususları, daha önce öğretmen ve idareci olarak çalışmış bir kişi olarak, ayrıntılı olarak aktardı.

Sayın İnce konuşmasında, yönetilere 6 saat dersin zorunlu koşulmasının 2000 öğrencili okullarda kolay olmayacağını, bu maddenin bir benzerinin daha önce yürürlüğe konulduğunu ancak sonradan düzeltildiğini belirtti. Yine sayın İnce aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenin branş dışı ders giripde ücret almaması halinde bazı öğretmenlerin derse girmek ismeyeceğini, okulla öğretmen arasında gerginlik oluşacağını vurguladı.

Sayın İnce, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin şuanki haklarının ellerinden alınmak istenmesine inanmak istemediğini, bunun bilerek yapılmış olamayacağını vurguladı. İnce'nin sert sözleri, en çok, Bakan Unakıtan gerisinde oturan Maliye bürokratlarına yöneldi.

Yine Sayın İnce'nin tasarının ikinci maddesine ilişkin yaptığı konuşma yankı buldu ve ilgili madde değiştirildi.

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce dışında DYP Milletvekili Mehmet Eraslan da öğretmenlerin bu hak kayıplarını gündeme getirdi.

Hak kaybı yaratan maddeler 14 Mart 2006 tarihli Meclis birleşimde görüşülecek.

Bu Habere Tepkiniz