Anadolu Liselerindeki boş kontenjanlar ve nakil sorunu

Anadolu Liselerindeki boş kontenjanlar ve nakil sorunu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 30 Eylül 2013 00:03
Anadolu Liselerindeki boş kontenjanlar ve nakil sorunu

Anadolu Liselerindeki boş kontenjanlar ve nakil sorunu;

Okullar açılalı iki hafta oldu ve alınan tedbirlere rağmen on binlerce Anadolu Lisesi (hatta Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri) kontenjanı boş.

Okula gitmek isteyen var, kontenjan da var fakat yerleştirme yapan yok.

Son bir deneme yapıldı onda da kısmen başarılı olundu. Bugün birçok okulda onlarca kontenjan boş görünüyor. İstanbul’un ve ülkemizin en gözde okullarında bile boşluklar var. Bazılarında bırakın bir sırayı bir sınıftan(derslikten) fazla boşluk var.

MEB yeni düzenlemeyle haftalık yapılan nakilleri de aylık almaya başlayacak. Yani okulun kapattığı taban puana sahipseniz Eylül sonuna kadar başvurmalısınız. Başvurmadınız ya da başvurduğunuz halde sizden yüksek puanlı öğrenciler yerleştikleri için siz yerleşemediyseniz hayaliniz başka bahara (gelecek aya) 31 Ekim 2013’e kaldı demektir. Daha önce her hafta olan uygulama her ay olarak değiştirildi. Sebep neydi bilmiyoruz fakta doğru olmadığını düşünüyoruz

Maddeler şöyle;

“(4) Nakil ve geçiş başvurusu, veli tarafından her ayın son haftası mesai saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde başvurusu okul müdürlüğünce naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

(5) e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil başvuruları, ilgili okul müdürlüğünce takip eden ayın ilk iş günü içerisinde değerlendirilir. Değerlendirmeyle ilgili tutanak, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır.”

Burada son hafta denilirken 30 Eylül 2013 gününü içine alır mı bilmiyoruz ve göreceğiz. Alsa son iş günü demesi gerekirdi. Almıyorsa bu ay için şimdiden şans kaybedildi demektir.

Evet nakiller bu şekilde düzenlendi fakat kimler nakil gidebiliyor o önemli. Yukarıda söylediğimiz gibi taban puanı yeterli olanlar. Bunun anlamı okullar arasında sirkülasyon olacak boş kontenjanlar kapanmayacak, A Anadolu lisesindeki B Anadolu lisesine gidecek demektir. A da 10 boş kontenjan 9 a düşecek, B deki 10 boş kontenjan da 11 e çıkacak. Tam MEB’e uygun sistem doldur boşalt…

Burada yapılan ve yıllardır ele aldığımız halde çözümlenmeyip çözümlendiği için alkışlanması gereken bir düzenleme ise; taban puanı yeterli olup sınavsız alan bir okulda okuyan öğrenci puanı yettiği halde nakil gidemiyordu. Ancak ve Ancak Anadolu Lisesinden Anadolu Lisesine gidebiliyordu. Bu durumdaki öğrenciler mecburen bir özel Anadolu Lisesine kayıt yaptırıyorlar orada bir yada birkaç gün kaldıktan sonra devlet Anadolu lisesine nakil oluyorlardı. Devlet vatandaşı bu hülleden kurtardı. Hangi okulda olursa olsun taban puanı yetiyorsa sınavla alan her okula nakil olabilecek. (10.sınıf sonuna kadar...)

KAPAT [X]

Fakat taban puanı tutarsa;

Sorun burada. Bu nedenle kontenjanlar dolmuyor. Bu puanı esnetelim de kontenjanlar dolsun. Örneğin taban puanın 10 puan altında olanlar başvuru yapabilirler diyelim. (Hatta 20 puan deyip işi garantiye alalım) Böylece bir potansiyel daha oluşturmuş olalım. Vatandaş başvurabilecek fakat tabii ki 20 puan altında olanı değil en yüksek puanlı olanı alacağız. Bu puan belki de 1,2 puanla sınırlı kalacak.

Size canlı canlı yaşanan bir olayı anlatalım:

Öğrenci velisi Anadolu Meslekten Anadolu lisesine nakil başvurusu yapmak ister sisteme girildiğinde taban puanınız yeterli olmadığından başvuru yapılamaz ifadesiyle karşılaşılır.

Öğrencinin puanı ile gideceği okulun taban puanı arasında 0,5 puanlık bir fark var ve gideceği okulda da 12 boş kontenjan var. Şimdi siz bu durumu nasıl izah edebilirsiniz?

Bu nedenle bakanlık boş kontenjanları doldurmak istiyorsa puan esnetmelidir. Bu esnetmenin 5 mi, 10 mu yoksa 20 puan mı olacağına ellerindeki verilere bakarak potansiyel aday çalışması yaparak karar verilmelidir. Emin olsunlar ki bir okula 450 puan ile yerleşen ile 440 puan ile yerleşen arasında çok büyük bir farklılık yoktur.

Böyle bir düzenleme (esnetme halinde) acil olarak okullara bilgi ve talimat verilmeli, veliler bilgilendirilmeli ve hızla hareket edilerek yerleştirmeler yapılmalıdır.

Nakillerde yaşanan bir başka sorun ise;

Yönetmelikte yapılan;

“MADDE 37- (1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan fen, sosyal bilimler, Anadolu, Anadolu öğretmen ve Anadolu imam-hatip liselerine nakil ve geçişler;

a) Okulların her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

b) Okullar arasında onuncu sınıfın sonuna kadar,

c) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara onuncu sınıfın sonuna kadar”

şeklindeki düzenleme.

Şu anda açılan sisteme göre 11.sınıf öğrencisi Özel Anadolu Lisesinde ise taban puanı yetse bile Devlet Lisesine (Anadolu) geçemiyor. Yani siz sınav puanınız yüksek olduğu halde okul burs verdiği yada başka yerden burs aldığınız için okuduğunuz okulu bırakıp Devlete geçemiyorsunuz. Burs kesildi, baba iflas etti para etmiyor. Gerekçe de Anadolu olsalar bile bu okulların sınavla(SBS) alım yapmamaları.

Bu konuda da MEB’i yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz.

MEB aynı zamanda; nakillerin her ay sonunda açılmasını da gözden geçirmelidir.

MEB’in özellikle boş kontenjanlarla ilgili sorunu bir kez daha düşünmesi bizim söylediğimiz yada başkaca bir çözümü ortaya koymaları gerekmektedir. Her 34 kişilik boş kontenjan bir derslik, her 544 kişilik boş kontenjan bir okul demektir. Her bir okulun da maliyeti Milyon TL’lerle ifade edilmektedir. Bahis konusu olan boş kontenjan sayısı on binler olduğuna göre hesabı bakanlık çıkarabilir. Daha da önemlisi bu boş kontenjanlarda okumak isteyen on binlerce öğrencinin hayalleri düşünülmeli, onların mutluluğunun paha biçilemez olduğu unutulmamalıdır.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz