Teknik hizmet sınıfındaki 4 yıllık okul mezunlarına ek ödeme geçti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2006 16:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Denge tazminatı yasa tasarısının görüşmelerine bugün devam edildi.

Bugünkü görüşmelerde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mühendis, mimar ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlara ek ödeme yapılması uygulamasından vazgeçildi.

Bunu yerine, "Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları"na %145 oranında verilmesi öngörülen özel hizmet tazminatı %168'e çıkarıldı. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu oran %155 idi. Yani özel hizmet tazminatı puanında 23 puanlık bir artış yapılmaktadır.

Peki bu ne anlam ifade ediyor?

Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%23=93,190 YTL

Yani önergenin kabul edilmesi halinde "Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları"na 40+40'a ek olarak 93 YTL'lik ek ödeme verilecektir.

Verilen önerge şu şekildedir?

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"1- "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "% 145 ine" ibaresi "% 168ine" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibariyle toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir."

Maddenin ikinci bölümünde yer alan ve araziye çıkan personele ek ücret veren düzenlemenin detayı için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz