Uzmanlar, memura ek zam tasarısından çıkarıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2006 16:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Plan ve Bütçe Komisyonunda eklenen ve bazı kariyer uzmanların ek gösterge ve makam tazminatını arttıran hükümler "memura ek zam verilmesini" öngören tasarıdan bugünkü görüşmelerde çıkarıldı.

Maddeden çıkarılan hükümler şu şekildedir:

"MADDE 3.- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
g) Ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendindeki ek gösterge rakamları derece sırasıyla 3000, 2200, 1600, 1500, 1200, 1100, 900 ve 800 olarak değiştirilmiştir.

ı) Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin;
1- 7 nci sırası, "Üniversite Genel Sekreterleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları" ibaresi eklenmek suretiyle "7 nci sıranın (a) bendi" olarak düzenlenmiş ve anılan sıraya aşağıdaki (b) bendi eklenmiştir.
"b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerin Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile her birinde 1'er kişi olmak üzere Hukuk Müşavirleri 1.000"
2- 8 inci sırasına aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.

"d) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Kültür ve Turizm Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Sosyal Sigorta Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Sosyal Yardım Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları, Avrupa Birliği Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları 1.000"


Görüşmelerde sadece, doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyeleri müfettişlerine 1000 puanlık makam tazminatı verilmesi yönündeki hüküm aynen kabul edildi.

Kabul edilen hüküm şu şekildedir:

"ı) Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin;
e) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyeleri müfettişleri 1.000"

Bu Habere Tepkiniz